Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vzory vyhlášek pro obce pro kulturní, sportovní a zábavní akce

Vzory vyhlášek jsou součástí aktualizovaného metodického doporučení k postupu obce v případě konání akcí typu taneční zábavy, sportovní akce, technoparty apod., které zpracovalo MV ČR.


© Fotolia.com

Metodika poskytuje komplexní návod pro starosty formou modelového postupu při konání tohoto druhu akcí a vzory vyhlášek.

Metodický materiál č. 24 - znění zákonného zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanovují závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku a metodické doporučení k postupu obce v případě konání akce typu technoparty a vzor obecně závazné vyhlášky obce o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním.

Na TZB- info také článek Bezpečnostní standardy na letních festivalech