Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Archiv článků autora: Ing. Zdeněk Ryšavý


14.5.2009
Ing. Zdeněk Ryšavý, PROTECH spol. s r.o.

Postup výpočtu potřeby tepla na vytápění podle ČSN EN ISO 13790, kterým se musí doložit žádost o dotaci k programu Zelená úsporám. Technické veřejnosti je prakticky neznámý, jelikož ČSN EN ISO 13790 se v české verzi teprve připravuje.

25.9.2006
Ing. Zdeněk Ryšavý, PROTECH s.r.o., Nový Bor

Článek popisuje konkrétní výstupy programu Protech - porovnání výpočtů tepelných ztrát podle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12831. Rozdíl v hodnotách tepelných zrát, jako podkladu pro návrh otopné plochy, vykazuje i při poměrně odlišných vlastnostech stavebních konstrukcí a metodách výpočtu minimální rozptyl.

29.5.2006
Ing. Zdeněk Ryšavý

Na základě testovacích výpočtů prováděných pomocí programu Tepelný výkon (TV v.1.0.0), firmy PROTECH spol. s r.o. autor upozorňuje na možné rozdíly a na oblasti, ve kterých dochází k rozdílným výsledkům při hodnocení dle ČSN 06 0210 a ČSN EN 12831 a absenci potřebných hodnot součinitelů prostupů tepla lineárních vazeb.

22.2.2005
Ing. Zdeněk Ryšavý, PROTECH spol. s r.o.

Soubor programů je průběžně vyvíjen a aktualizován zejména z hlediska vývoje legislativy a potřeby praxe. Rozšíření souboru programů o nový výpočtový modul Stabilita a zisky podporuje zpracování hodnocení energetické náročnosti budovy.

23.3.2004
PROTECH spol. s r.o., Ing. Zdeněk Ryšavý

Program DIMOSW na návrh dvoutrubkových otopných soustav představila firma PROTECH před rokem. Ve spolupráci s několika sty uživateli doznal program v průběhu uplynulého roku bouřlivý vývoj. Nově vyvinutý výpočtový modul, který firma PROTECH nabízí jako nadstavbu k programu DIMOSW, umožňuje jak výpočet rozdělení toku teplonosné látky, tak výpočet některých modelových provozních stavů, které nastávají na otopné soustavě v průběhu otopné sezóny.

2.4.2001
Ing. Zdeněk Ryšavý, PROTECH Nový Bor

Pozvánku na semináře jste si přečetli už v pátek, dnes přinášíme podrobný popis novinek v programech, které budou na seminářích prezentovány. Nezapomeňte, že na seminář se můžete přihlásit on-line.

30.3.2001
Ing. Zdeněk Ryšavý, PROTECH Nový Bor

Nově vydaná Technická pravidla G 908 02 - "Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW", přináší zcela nový pohled na tradiční způsob výpočtu množství vzduchu pro spalování i pro větrání kotelny. Autor se v článku zabývá problematikou větrání kotelen a předkládá návrh na úpravu znění některých ustanovení Technických pravidel.

19.1.2001
Ing. Zdeněk Ryšavý, PROTECH Nový Bor

Jaksi se opomíjí, že základem pro dosažení minimálních provozních nákladů je vlastní koncepce otopného systému. Investoři sledují a analyzují ceny energií, pídí se po nejlepším kotli na to které palivo, které je na trhu, a na závěr si nechají od montážní firmy nainstalovat nějaký otopný systém, často bez projektu.

17.11.2000
PROTECH s.r.o. Nový Bor, Ing.Zdeněk Ryšavý

Tradiční výrobce softwaru pro projektanty Vám představí na Aqua-thermu celý balík svých programů, včetně novinek pro Windows. V článku najdete přehled současné nabídky programů. 
 
Reklama