Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal


12.10.2015
doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal

Jsou dvě normy pro mikrobiologické vyšetření vzorků na přítomnost bakterie legionela, ze kterých nakonec dostáváme čísla nejen pro porovnání, ale někdy i jako signál pro ekonomicky náročné úpravy a změny v systému výroby a distribuce teplé vody.

16.4.2012
Ing. Zdeněk Žabička, Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal

V posledních letech se na stavbách vyskytují poruchy (převážně důlková koroze) na ocelovém pozinkovaném potrubí. Zřejmě se vytratila historická paměť. Obdobná situace byla v letech 1960–1970. Na základě poruch vnitřních vodovodů z ocelových pozinkovaných trubek důlkovou korozí byla tehdy přijímána různá technická opatření.

20.7.2010
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal

Článek poskytuje odpovědi na otázky, zda a jak je možné zabezpečit vhodné a mikrobiologicky bezpečné prostředí v místech pohybu a soustředění velkého počtu osob, jako jsou haly letiště a obchodní centra, bazény, fitness a wellness centra, voda ve vodoléčbách, ale i dopravní prostředky.

12.3.2009
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, qzp s.r.o. Brno, Ing. Zdeněk Blahoňovský

49 % návštěvníků potvrdilo, že do 12 měsíců od postavení centra se opět vrátilo ke sportování a 22 % návštěvníků udává, že od otevření centra SASH sportují častěji a např. v bývalém centru výtržností v městské části Liverpoolu došlo po otevření centra k výraznému snížení kriminality mládeže.

26.1.2009
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, QZP, s.r.o.

Článek se v širším pohledu dívá na instalaci kuchyňských drtičů včetně zkušeností ze zahraničí.

4.8.2008
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal

Ošetřování systémů distribuce pitné vody, ohřevu a distribuce teplé vody probíhá ve dvou fázích: zabezpečení dostatečného obsahu desinfekčního biocidu ve vodě v potrubních rozvodech, kde je biocid dávkován a pravidelné provádění čištění a desinfekce koncových částí distribučních zařízení.

26.3.2007
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, jednatel QZP, s.r.o.

Autor v článku dává do souvislosti nedodržení kvality teplé vody a platnou legislativu v oblasti trestního práva.

9.6.2006
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, qzp s.r.o.

Čtyřlenná rodina může denně snížit bez jakéhokoliv dopadu do samotné obslužnosti 4 x 12 litrů teplé vody = 48 litrů/den, tj. 48 x 30 = 1.440 litrů teplé vody/měsíc. Cena ušetřené teplé vody/měsíc je 252 až 690 Kč, za rok 3 - 8 tis. Kč.

26.12.2005
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, qzp, s.r.o., Brno

Článek je úvodem do problematiky zdánlivě jednoduché - jak zvolit výtokovou armaturu. Druhý díl však uvádí minimálně 20 kritérií, která je při volbě konkrétního typu užitečné zohlednit. Ačkoliv je konkrétní příklad, na kterém je problematika popsána, ze specifického prostředí instalace v nemocnici, kritéria jsou zcela obecná - použitelná pro jakékoliv budovy včetně obytných.

14.11.2005
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal

Z našich zkušeností lze doložit, že kolonizované jsou zejména nové nebo rekonstruované systémy přípravy a distribuce PWH. Jednotlivé druhy materiálů, používaných k výrobě potrubních rozvodů, však nemají stejné vlastnosti ve vztahu k bakteriím, které se ve vodě - ať již teplé nebo studené - mohou vyskytnout. U PWH pak ještě přichází další skutečnost - je zde technologie ohřevu.

7.11.2005
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal

Provoz vodovodních systémů v budově je proces, který nemůže probíhat samovolně, musíme jej řídit. Nezbytné je stanovení kritických bodů, technická revize i pravidelný monitoring. Článek přináší seznam otázek, které je třeba si klást v době před realizací systému a v době před rekonstrukcí nebo v rámci hodnocení systému.

14.3.2002
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, Ústav procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně

Druhé závěrečné pokračování k článku věnovanému řízení rizika technických vodních obslužných systémů popisuje nutné technickoorganizační kroky podle míry ohrožení člověka - rizika.

28.2.2002
Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal, Ústav procesního a ekologického inženýrství FSI VUT v Brně

První díl seriálu vysvětluje základní pojmy pro vyjadřování rizika technických vodních obslužných systémů. Jsou jimi nebezpečí, ohrožení a riziko. 
 
Reklama