Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Koncept provozního předpisu pro minimalizaci mikrobiálního rizika v koncových bodech distribuční sítě pitné a teplé vody nemocničních objektů

Ošetřování systémů distribuce pitné vody, ohřevu a distribuce teplé vody probíhá ve dvou fázích: zabezpečení dostatečného obsahu desinfekčního biocidu ve vodě v potrubních rozvodech, kde je biocid dávkován a pravidelné provádění čištění a desinfekce koncových částí distribučních zařízení.

Ošetřování systémů distribuce pitné vody, ohřevu a distribuce teplé vody probíhá ve dvou fázích:

 • zabezpečení dostatečného obsahu desinfekčního biocidu ve vodě v potrubních rozvodech, kde je biocid dávkován
 • pravidelné provádění čištění a desinfekce koncových částí distribučních zařízení

1. Provoz technologie dávkování biocidu pro zabezpečení desinfekce vody v potrubních systémech:

Provoz příslušného zařízení a jeho údržba jsou řešeny samostatným provozním předpisem dodavatele daného zařízení, tento provozní předpis je umístěn v místech instalace.

2. Čištění a desinfekce koncových částí distribučních zařízení (perlátorů a sprchových růžic):

Pracovnice úklidu příslušného oddělení provádí pravidelně jedenkrát za dva měsíce ošetření všech koncových částí distribučních zařízení - perlátorů a sprchových růžic na příslušném oddělení dle níže předepsaného postupu. V případě problémů s demontáží nebo montáží těchto zařízení pracovnice úklidu kontaktuje příslušného pověřeného pracovníka údržby, který zajistí nápravu. O provedení tohoto úkonu uskuteční pracovnice úklidu záznam do knihy označené "čištění a desinfekce perlátorů a sprchových růžic" s datem provedení s uvedením svého jména a příjmení a počtu ošetřených koncových částí distribučních zařízení (perlátorů: zkratka P, sprchové růžice: zkratka R). Tento záznam svým podpisem potvrdí vedoucí pracoviště (např. staniční sestra, ved. laborant, vrch. sestra).

Postup ošetření perlátorů a sprchových růžic

K zabezpečení pravidelného ošetření perlátorů a sprchových růžic (jedenkrát za měsíc) potřebujeme s vyčleněním pouze pro tuto činnost:

 • dva plastové kbelíky, jeden o objemu 10 litrů, jeden o objemu 5 litrů. Je vhodné použít kbelíky světlé barvy. Kbelíky budou používány jen na tuto čistící operaci. Nesmazatelně označíme na boku 10 litrový kbelík velkými písmeny P-R
 • kartáček na ruce, resp. na nádobí
 • plastový kbelík o objemu 5 litrů má upravené dno navrtáním cca 30 otvorů o průměru 5 mm. Bude používán jako košík na přenášení a čištění perlátorů a sprchových růžic

Dále je použit kbelík o objemu cca 10 litrů pro přípravu a použití desinfekčního roztoku (běžně používaný pro desinfekci CHLORAMINEM BM).

Jednotlivé kroky postupu:

 1. Perlátory a sprchové růžice demontujeme a umístíme do plastového kbelíku o objemu cca 5 litrů, s otvory ve dně.
 2. V plastovém kbelíku s označením P-R připravíme 5 litrů 6% roztoku ORTHOSEPTU P (cca 300 ml + 5 l vody o teplotě cca 30°C).
 3. V plastovém kbelíku pro desinfekci připravíme 5 litrů 1% roztoku CHLORAMINU BM o teplotě cca 30°C).
 4. Kbelík o objemu 5 litrů, ve kterém máme umístěny perlátory nebo sprchové růžice, ponoříme do roztoku ORTHOSEPTU P ve kbelíku P-R na dobu doporučené expozice, tj. 30 minut.
 5. Po proběhnutí této doby vyjmeme kbelík s ošetřovanými částmi z kbelíku P-R, necháme okapat a poté jej propláchneme pod tekoucí vodou: Plastový košík - kbelík o objemu 5 litrů - s perlátory se umístí pod výpust vodovodní baterie a po dobu cca 15s se propláchne obsah kbelíku tekoucí vodou.
 6. Následuje prohlídka - každý jednotlivý kus - perlátor/sprchovou růžici bereme do ruky a mechanicky kartáčkem odstraníme úsady, které se v roztoku ORTHOSEPTU P uvolnily.
 7. Poté ponoříme kbelík s ošetřovanými částmi do kbelíku s desinfekcí, a to opět na dobu 30 minut. Na tuto dobu také vložíme do desinfekčního roztoku používaný kartáček
 8. Po 30 minutách ponechání v desinfekci plastový koš (kbelík s otvory) s ošetřovanými částmi vyjmeme a opět propláchneme po dobu 15 s pod tekoucí vodou. Po zpětné montáži perlátorů nebo sprchové růžice na vodovodní baterii provedeme krátké odpuštění vody a to po dobu cca 5s. Kartáček uložíme na další použití

Upozornění:

 • Během práce s chemikáliemi je nutné dodržovat bezpečnostní zásady při práci a používat vhodné ochranné pomůcky
 • Při demontáži i zpětné montáži jak perlátorů, tak sprchových růžic dáváme pozor na těsnění, aby bylo opět použito
 • Pokud je perlátor nebo sprchová růžice (zde případně i přívodní hadice) poškozena a není schopna běžného provozu, je třeba zajistit výměnu po kontaktu s pověřeným pracovníkem údržby. Perlátory staršího typu (které se po demontáži rozpadají na řadu sítek atd.) je třeba v průběhu tohoto ošetřovacího postupu vyměnit stejným postupem
 • Trvalý provoz bez perlátorů není vhodný - dochází k rozstřikování a ke zvýšené spotřebě vody

Takto po opětovné montáži jsou perlátory (nebo sprchové růžice) připraveny k provozu.

Technické informace:

Odstranění minerálních úsad a desinfekce

Prostředek Koncentrace (ředění) Expozice
ORTHOSEPT - P 6% 30 min.

APLIKACE - ponořením do připraveného pracovního roztoku po dobu expozice, případně i déle, pokud není dosaženo viditelného výsledku v odstranění minerálních úsad.

Desinfekce

Prostředek Koncentrace (ředění) Expozice
CHLORAMIN 1% po dobu 30 minut

 
 
Reklama