Koncept provozního předpisu pro minimalizaci mikrobiálního rizika v koncových bodech distribuční sítě pitné a teplé vody nemocničních objektů

Datum: 4.8.2008  |  Autor: Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal

Ošetřování systémů distribuce pitné vody, ohřevu a distribuce teplé vody probíhá ve dvou fázích: zabezpečení dostatečného obsahu desinfekčního biocidu ve vodě v potrubních rozvodech, kde je biocid dávkován a pravidelné provádění čištění a desinfekce koncových částí distribučních zařízení.

Ošetřování systémů distribuce pitné vody, ohřevu a distribuce teplé vody probíhá ve dvou fázích:

 • zabezpečení dostatečného obsahu desinfekčního biocidu ve vodě v potrubních rozvodech, kde je biocid dávkován
 • pravidelné provádění čištění a desinfekce koncových částí distribučních zařízení

1. Provoz technologie dávkování biocidu pro zabezpečení desinfekce vody v potrubních systémech:

Provoz příslušného zařízení a jeho údržba jsou řešeny samostatným provozním předpisem dodavatele daného zařízení, tento provozní předpis je umístěn v místech instalace.

2. Čištění a desinfekce koncových částí distribučních zařízení (perlátorů a sprchových růžic):

Pracovnice úklidu příslušného oddělení provádí pravidelně jedenkrát za dva měsíce ošetření všech koncových částí distribučních zařízení - perlátorů a sprchových růžic na příslušném oddělení dle níže předepsaného postupu. V případě problémů s demontáží nebo montáží těchto zařízení pracovnice úklidu kontaktuje příslušného pověřeného pracovníka údržby, který zajistí nápravu. O provedení tohoto úkonu uskuteční pracovnice úklidu záznam do knihy označené "čištění a desinfekce perlátorů a sprchových růžic" s datem provedení s uvedením svého jména a příjmení a počtu ošetřených koncových částí distribučních zařízení (perlátorů: zkratka P, sprchové růžice: zkratka R). Tento záznam svým podpisem potvrdí vedoucí pracoviště (např. staniční sestra, ved. laborant, vrch. sestra).

Postup ošetření perlátorů a sprchových růžic

K zabezpečení pravidelného ošetření perlátorů a sprchových růžic (jedenkrát za měsíc) potřebujeme s vyčleněním pouze pro tuto činnost:

 • dva plastové kbelíky, jeden o objemu 10 litrů, jeden o objemu 5 litrů. Je vhodné použít kbelíky světlé barvy. Kbelíky budou používány jen na tuto čistící operaci. Nesmazatelně označíme na boku 10 litrový kbelík velkými písmeny P-R
 • kartáček na ruce, resp. na nádobí
 • plastový kbelík o objemu 5 litrů má upravené dno navrtáním cca 30 otvorů o průměru 5 mm. Bude používán jako košík na přenášení a čištění perlátorů a sprchových růžic

Dále je použit kbelík o objemu cca 10 litrů pro přípravu a použití desinfekčního roztoku (běžně používaný pro desinfekci CHLORAMINEM BM).

Jednotlivé kroky postupu:
 1. Perlátory a sprchové růžice demontujeme a umístíme do plastového kbelíku o objemu cca 5 litrů, s otvory ve dně.
 2. V plastovém kbelíku s označením P-R připravíme 5 litrů 6% roztoku ORTHOSEPTU P (cca 300 ml + 5 l vody o teplotě cca 30°C).
 3. V plastovém kbelíku pro desinfekci připravíme 5 litrů 1% roztoku CHLORAMINU BM o teplotě cca 30°C).
 4. Kbelík o objemu 5 litrů, ve kterém máme umístěny perlátory nebo sprchové růžice, ponoříme do roztoku ORTHOSEPTU P ve kbelíku P-R na dobu doporučené expozice, tj. 30 minut.
 5. Po proběhnutí této doby vyjmeme kbelík s ošetřovanými částmi z kbelíku P-R, necháme okapat a poté jej propláchneme pod tekoucí vodou: Plastový košík - kbelík o objemu 5 litrů - s perlátory se umístí pod výpust vodovodní baterie a po dobu cca 15s se propláchne obsah kbelíku tekoucí vodou.
 6. Následuje prohlídka - každý jednotlivý kus - perlátor/sprchovou růžici bereme do ruky a mechanicky kartáčkem odstraníme úsady, které se v roztoku ORTHOSEPTU P uvolnily.
 7. Poté ponoříme kbelík s ošetřovanými částmi do kbelíku s desinfekcí, a to opět na dobu 30 minut. Na tuto dobu také vložíme do desinfekčního roztoku používaný kartáček
 8. Po 30 minutách ponechání v desinfekci plastový koš (kbelík s otvory) s ošetřovanými částmi vyjmeme a opět propláchneme po dobu 15 s pod tekoucí vodou. Po zpětné montáži perlátorů nebo sprchové růžice na vodovodní baterii provedeme krátké odpuštění vody a to po dobu cca 5s. Kartáček uložíme na další použití
Upozornění:
 • Během práce s chemikáliemi je nutné dodržovat bezpečnostní zásady při práci a používat vhodné ochranné pomůcky
 • Při demontáži i zpětné montáži jak perlátorů, tak sprchových růžic dáváme pozor na těsnění, aby bylo opět použito
 • Pokud je perlátor nebo sprchová růžice (zde případně i přívodní hadice) poškozena a není schopna běžného provozu, je třeba zajistit výměnu po kontaktu s pověřeným pracovníkem údržby. Perlátory staršího typu (které se po demontáži rozpadají na řadu sítek atd.) je třeba v průběhu tohoto ošetřovacího postupu vyměnit stejným postupem
 • Trvalý provoz bez perlátorů není vhodný - dochází k rozstřikování a ke zvýšené spotřebě vody

Takto po opětovné montáži jsou perlátory (nebo sprchové růžice) připraveny k provozu.

Technické informace:

Odstranění minerálních úsad a desinfekce
Prostředek Koncentrace (ředění) Expozice
ORTHOSEPT - P 6% 30 min.

APLIKACE - ponořením do připraveného pracovního roztoku po dobu expozice, případně i déle, pokud není dosaženo viditelného výsledku v odstranění minerálních úsad.

Desinfekce
Prostředek Koncentrace (ředění) Expozice
CHLORAMIN 1% po dobu 30 minut

 

Hodnotit:  

Datum: 4.8.2008
Autor: Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabely