Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rozdílné pohledy projektanta, uživatele-investora a realizační firmy: VODOVODNÍ BATERIE (II)

Druhý díl článku uvádí nejen slíbená obecně platná konkrétní kritéria pro volbu výtokové armatury, ale rovněž ukazuje ekonomickou úvahu nad návratností bezdotykových armatur v porovnání se směšovacími a to na základě naměřených hodnot v konkrétním objektu.

2. Možnosti a předpoklady pro výběr vodovodních baterií

Pokud si stanovujeme parametry pro výběr vodovodních baterií, bude to vždy souhrn technických specifikací, které budou mít svým uživatelským provozním dopadem vyjádřitelnost v parametrech ekonomických. Obráceně to v podstatě nejde - žádný výrobce vodovodních baterií nemůže uvažovat tyto "technologické provozní vstupy". Je zde cena vodovodní baterie s konkrétním uživatelským vybavením. A my takovou vhodnou vodovodní baterii podle svých uživatelských kriterií hledáme, specifikací řady požadavků (a případně jejich i subjektivním oceněním s vyjádřením třeba bodovým) můžeme z mnoha výrobků dojít k tomu, který bude mít dle našeho nejlepšího svědomí všech pět P.

 • nastavení maximálního průtoku: není jedno, zda je maximální možný výtok vodovodní baterie 15 nebo 20 litrů za minutu - volíme tedy výrobek, který má možnost nastavení maximálního průtoku. Podle našeho provozního ověření na novém objektu s 650 vodovodními bateriemi (které byly mj. vybrány právě z hlediska možného seřízení na max. průtok) stav plného provozu bez seřízení vyžadoval denní spotřebu 18 až 20 m3 teplé vody - tento stav byl dán plným zprovozněním objektu, se snahou zjistit možné rozdíly ve spotřebě vody. Následně bylo provedeno seřízení všech baterií: na průtok 8 litrů za minutu u baterií umývadlových a 11 litrů za minutu u baterií sprchových. Od tohoto seřízení je dokladována denní spotřeba kolem 10 m3 teplé vody. Tedy denní úspora nejméně 8 m3 teplé vody, což lze vyjádřit částkou cca 1.200 Kč denně, tedy ročně více než 350 tis. Kč (sobotní a nedělní provoz je nižší). Jestliže uvažujeme průměrnou cenu těchto vodovodních baterií 1.500 Kč za kus, pak celá návratnost investice do kvalitnějších vodovodních baterií je méně než 3 roky. Kdybychom zvážili jen samotný rozdíl ceny mezi "běžnými" a těmito vodovodními bateriemi na částku 500 Kč na jednu, bude to celkem rozdíl v nákladech, který se skutečně investorovi vrátí za jeden rok

 • eliminace přepouštění jedné vody do druhé: vzhledem ke kolísání tlaku teplé vody i vody studené v distribuční síti musí být dán požadavek na technické řešení v samotné vodovodní baterii proti přepouštění vody studené do teplé a také naopak. Tento stav je možno po realizaci vyzkoušet. Lze poznamenat, že jsme se také při přípravě objektu k provozu (desinfekce rozvodů a vyvažování hydrauliky celé distribuční sítě) dostali k instalaci vodovodních sprchových baterií, které přepouštěly v zavřeném (!) stavu vodu studenou do teplé a doslova znemožňovaly provoz porodnice (tuto vadu vykazovalo 19 ze 47 instalovaných sprchových vodovodních baterií)

 • kompenzátor pro eliminaci dynamických rázů: při zavření pákové baterie k těmto rázům dochází a je třeba ochránit jak rozvodnou distribuční síť, tak další distribuční prvky a současnost v obslužnosti, aby nedocházelo také k teplotním výkyvům v čase odběru v jiných místech

 • ochrana před opařením: někteří výrobci řeší u běžných umývadlových baterií jako doraz na straně teplé vody, teprve při vědomém odblokování tohoto dorazu může téci teplá voda s maximální teplotou, jak je dodávána v distribuční síti

 • dlouhodobá záruka dodavatel: zde lze specifikovat např. při instalaci více než 100 kusů požadavek na záruku v čase nejméně 9 roků

 • technologická životnost vodovodní baterie: např. při 90 otevřeních denně (každou čtvrthodinu) to bude za deset let 325 tis. otevření, takže obecný požadavek na životnost 450 tis. otevření u kartuše pákové baterie není určitě přehnaný

 • trvanlivost povrchu a snadnost udržování povrchu tělesa vodovodní baterie a sprchového kompletu

 • specifikace pro uplatnění termostatické baterie: např. tam, kde v nemocničním provozu jsou pacienti umýváni, je termostatická baterie nákladově daleko výhodnější (námi měřená skutečnost v uváděných cenách: úspora nákladů na teplé i studené vodě za rok více než 3.200 Kč - tedy návratnost nákladů na termostatickou baterii dříve než za rok)

 • možnost nastavení rozsahu zapínání a vypínání: u bezkontaktních vodovodních baterií

 • automatický proplach u bezkontaktních vodovodních baterií například při 24h neodběru vody

 • antivandalové provedení: u všech vodovodních baterií, které jsou na veřejných místech (např. nemožnost vymontování perlátoru, u bezkontaktních vodovodních baterií možnost regulace teploty vody na těle baterie, možnost aretace nastavení na požadovanou teplotu vody, omezovač průtoku, omezení vstupu horké vody (ochrana před opařením)

 • možnost čištění a desinfekce perlátorů, sprchových hadic a růžic: ta může být dána příkladně již tím, že dodavatel k vodovodním bateriím dodá navíc jeden kus či sadu. Pak lze jednoduše pouhou výměnou každý měsíc či dva plně zabezpečit mikrobiologickou kvalitu vody v každém distribučním místě

a jistě nás v roli investora napadne řada dalších podmínek, které by měl při rekonstrukci nebo nové stavbě specifikovat pro jednoznačnost provozu objektu. Je nepochybné, že vodovodní distribuční baterie zajišťují skutečný provoz objektu pro jeho základní funkci, ať již nemocniční či jiný (zkusme jen v myšlenkách porovnat s rozvody elektřiny a legislativou okolo, kdyby výběr byl podobný). Bez vody v požadovaných obslužných místech asi provoz bude váznout nebo bude daleko nákladnější, budou třeba výpadky při nutné odstávce stoupaček - při výměně jedné vodovodní baterie je mimo provoz celá stoupačka (nelze zde jmenovitě propagovat výrobek jedné renomované firmy, dodávající vodovodní baterie: dodává také etážky s kulovým uzávěrem - potřebujete-li sundat právě tuto vodovodní baterii, stačí pootočit krytky, uzavřít kulové uzávěry a baterii můžete sundat. Celá stoupačka samozřejmě zůstává v provozu)

3. Závěr

Měl by si jej udělat každý investor a provozovatel sám. Lze doložit - jak jsme to ve dvou případech propočtem dle měření spotřeby, poměrového zastoupení baterií bezkontaktních, termostatických a "obyčejných" prokázali - že lze připravit např. výběrové řízení na výměnu veškerých vodovodních baterií pro nemocnici s cílem sjednocení, dlouhodobé záruky (deset let by měl být požadavek) v areálu nemocnice s použitím výše uvedených kriterií, kdy lze uvažovat s předpokladem návratnosti do dvou let, samozřejmě při plné obslužnosti uživatelů.

Lze ukončit otázkou, na kterou může mít krátkou odpověď každý, kdo se při čtení dostal až sem: Vyplatí se při přípravě investice a její realizaci uvažovat s úsporou několika stokorun na každé vodovodní baterii?

Porovnání provozu obyčejné jednopákové baterie a baterií bezkontaktní (BK) a termostatické (TMS)

Kde, jaká
baterie
Výchozí stav (m3) - datum montáže vodoměru Datum voda/čas ukončení měření Stav vodoměru (m3) Spotřeba (m3) Podíl PWH a PVC (%) Denní spotřeba (litrů) Poznámka
ARO
obyčejná jednopáková
baterie
292,048
12.dubna
12,00h
23.května
11,00 PWH
299,059 7,011 62,4 175,28 litrů = 100%
Denní spotřeba za 40 dnů [litrů]
Stav k 000523 je výchozí pro BK baterii
ARO
obyčejná jednopáková
baterie
68,823
12.dubna
12,00h
23.května
11,00 PWC
73,043 4,220 37,6 105,51 litrů = 100%
Denní spotřeba za 40 dnů [litrů]
Stav k 000523 je výchozí pro BK baterii
ARO
bezkontaktní
  3.července
13,00 PWH
304,245 5,186 64,3 126,5 litrů = 72,2%
Denní spotřeba během 41 dnů
Nespotřebovalo se 175,28 - 126,5 litrů x 365 dnů = 12,9 m3 x 150 = 1,935 Kč = úspora na PWH
ARO
bezkontaktní
  3.července
13,00 PWC
75,917 2,874 35,7 70,1 litrů = 66,4%
Denní spotřeba během 41 dnů
Nespotřebovalo se 105,51 - 70,1 = 35,41 x 365 dnů = 12,92 m3 x 50 = 622 Kč = úspora na PWC, celkem 2,557 Kč za rok
Gerontologie
obyčejná jednopáková
baterie
0,265
12.dubna
8,00h
23.května
13,00 PWH
5,669 5,404 66,5 135,1litrů = 100%
Denní spotřeba během 40 dnů s původní baterií
Stav k 000523 je výchozí pro TMS
Gerontologie
obyčejná jednopáková
baterie
0,257
12.dubna
8,00h
23.května
13,00 PWC
2,979 2,722 33,5 68,05 litrů = 100%
Denní spotřeba za 40 dnů s původní baterií
Stav k 000523 je výchozí pro TMS
Gerontologie
termostatická
  15.ledna
10,00 PWH
15,928 10,259 65,6 43,28 litrů = 32,03%
Denní spotřeba během 232 dnů
Nespotřebovalo se 135,1 - 43,28 = 91,82 x 237 dnů = 21,76 m3 x 150 = 3.264 Kč = úspora na PWH
Gerontologie
termostatická
  15.ledna
10,00 PWC
6,655 3,686 26,4 15,55 litrů = 22,8%
Denní spotřeba během 232 dnů
Nespotřebovalo se 68,05 - 15,55 = 52,5 x 237 dnů = 12,44 m3 x 50 = 622 Kč = úspora na PWC, celkem 3.886 Kč za 237dnů

ÚVAHY:

ceny: PWH: 150 Kč za m3,
za PWC (studená voda pitná) 50 Kč za m3,
bezkontaktní bat. 7.000 tis. Kč, termostatická baterie 2.700 Kč

bezkontaktní armatura: ÚSPORA za rok provozu: PWH: 17,8 m3 (2.670 Kč), PWC: 12,9 m3 (646 Kč),
celkem 3.316 Kč - (BK baterie-cena 7 tis. Kč, návratnost 770 dnů)

termostatická armatura: ÚSPORA za rok provozu: : PWH: 17,2 m3 (2.592 Kč), PWC: 9,9 m3 (495 Kč),
celkem 3.887 Kč (TMS baterie 2.700 Kč, návratnost 253 dnů)

DOPLNĚNÍ O POČTU OTEVŘENÍ: za dobu od 23.5 do 7.9. (107 dnů) byla BK baterie otevřena 32.676 krát, tj. za 24h - 305 otevření

Poznámka: BK baterie byla využívána pro snadnost služby více/častěji než původní baterie - okolní umývadla v blízkosti neužívána

Vysvětlivky:

PWH: teplá voda
PWC: studená pitná voda

 
 
Reklama