Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Zdeněk Lyčka
   1  2  3   

Opět problémová „kotlíková dotace“ – měl pan ministr pravdu?

8.2.2016 | Ing. Zdeněk Lyčka
Autor reaguje na prohlášení ministra životního prostředí Richarda Brabce, že kontroverzní povolení samoověřování bylo nutností vyvolané požadavky evropské legislativy.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 06.03.2016 20:42

Nové technologie spalování pevných paliv v malých zdrojích

7.12.2015 | Ing. Zdeněk Lyčka
Během relativně krátké doby se zásadně změnily nároky na technickou úroveň malých teplovodních kotlů na pevná paliva. Neustálé zpřísňování legislativních požadavků na emisní limity a účinnosti vedou k hledání nových cest, jak lze i v domovních kotelnách čistě a efektivně vyrábět teplo z uhlí a biomasy.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 15.04.2016 08:59

Ocelový nebo litinový automatický kotel

10.2.2014 | Ing. Zdeněk Lyčka
V poslední době výrazně vzrostl zájem o malé automatické teplovodní kotle na pevná paliva pro vytápění domácností. Nebývale narostl počet nových automatických kotlů s litinovým výměníkem, a mezi veřejností se tak „rozhořel“ spor o to, co je výhodnější. Zda Ocel nebo Litina.
diskuse: 1 příspěvek, 10.02.2014 07:25

Jak vybírat nový kotel na pevná paliva (2)

29.4.2013 | Ing. Zdeněk Lyčka
S tím, jak se trh s teplovodními kotli stává stále atraktivnějším, objevuje se stále více obchodníků, kteří nabízejí nesplnitelné, tedy provozní vlastnosti a parametry, kterých sebelepší kotel na pevná paliva nemůže dosáhnout. Navíc se podle zákona o ochraně ovzduší podstatně zpřísnily nároky pro uvádění na trh a provozování malých teplovodních kotlů.

Jak vybírat nový kotel na pevná paliva (1)

22.4.2013 | Ing. Zdeněk Lyčka
Před tím, než se rozhodnu pro konkrétní kotel, je nutné si ujasnit, jaký komfort vytápění si představuji, jaké mám k tomu finanční prostředky, co mi dovolí vytápěný objekt a jaké palivo mám k dispozici.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 25.11.2014 14:44
Základní pojmy a definice k tématu teplovodní kotle na pevná paliva

Základní pojmy a definice k tématu teplovodní kotle na pevná paliva

15.4.2013 | Ing. Zdeněk Lyčka
Pro porozumění problematice je vždy nutné vyjasnění základních pojmů a definic, v tomto případě spojených s konstrukcí kotlů na pevná paliva a jejich provozem. Pokud to bylo možné, autor využil definice citované v některé z norem platných pro tento typ zdrojů.
Kniha o peletách z vydavatelství LING

Kniha Dřevní peleta II – spalování v malých zdrojích tepla

8.5.2012 | Ing. Zdeněk Lyčka
Druhý díl připravované „trilogie“ o dřevní peletě se věnuje především problematice spalování biomasy a pelet zvláště. Text je doplněn vzorci, podle kterých si může i běžný uživatel peletového kotle jednoduše zjistit, kolik vzduchu je potřeba přivádět do kotelny pro správné spalování, jaký objem spalin vzniká a jaké jsou ztráty jeho kotle.

AKTUÁLNĚ: Kotlíková dotace – skvělá zpráva pro peletu!!

16.1.2012 | Ing. Zdeněk Lyčka
Autor nabízí fakta, která možná konečně zklidní emoce ohledně dotace na kotle v Moravskoslezském kraji. Současný program je skvělá zpráva pro peletu, protože umožní najít si k peletě cestu i ortodoxním "uhlářům", kteří by to běžně rozhodně neudělali. Vyloučení ručního přikládání na roštu má zamezit spalování komunálního odpadu.

Co je dřevní biomasa

7.11.2011 | Ing. Zdeněk Lyčka
Kapitola z publikace Dřevní peleta popisuje, jaké jsou druhy biomasy, její zdroje, obchodní formy a základní vlastnosti.

Dřevní peleta - obsah a úvod publikace

4.11.2011 | Zdeněk Lyčka
Autor rozebírá využití pelet z pohledu pragmatického i ekologického a při stále častějším využití jako moderního paliva zvažuje jejich výhody a nevýhody a jejich ovlivňování chodu kotle na pelety v souvislosti s kvalitou pelet. Vyplňuje tak mezeru v informovanosti o peletě samotné a předkládá své zkušenosti nejen jako výrobce kotlů a uživatel dřevních pelet, ale i jako člen příslušné TNK.

Plyn versus pelety

7.5.2011 | Ing. Zdeněk Lyčka
Na území celé ČR bylo možné koupit v poslední topné sezóně kvalitní peletu za cenu 5,50 Kč/kg (nad 4-5 t většinou i s dovozem zdarma). Reálná celoroční provozní účinnost peletového kotle je cca 84 %. Cena "vyrobeného" GJ je tedy 385 Kč, což při roční spotřebě tepla 65 GJ představuje náklady 25 tisíc Kč.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 13.05.2011 21:36

Náklady na vytápění dřevními peletami

22.2.2010 | Ing. Zdeněk Lyčka
Pro bilanční výpočty roční potřeby paliva je důležité správné stanovení výhřevnosti konkrétního paliva a stanovení reálné provozní účinnost samotného kotle. Ne vždy se tyto údaje shodují s údaji uváděnými výrobci, či spíše prodejci pelet a peletových kotlů.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 24.02.2010 22:33

Je dotační program Zelená úsporám diskriminační vůči výrobcům krbů a kamen?

20.5.2009 | Ing. Zdeněk Lyčka
Článek nabízí reakci na informaci, že dotační program "Zelená úsporám" podporuje pouze kotle na biomasu, ale opomíjí krby a kamna. Z 80 % může být pravda, že jsou krby a kamna účinnější a vypouštějí méně emisí než kotle, ale to je srovnání s kotli, které také ani náhodou na dotaci nedosáhnou.

Kotelny s kotli na uhlí a koks

20.10.2008 | Ing. Zdeněk Lyčka
Zaváděním nových směrnic a norem EU se zvyšují nároky na teplovodní kotle z hlediska produkce emisí i bezpečnosti provozu. Je nutné do budoucna preferovat především nejmodernější technologie spalování v automatických kotlích. Další ze serie článků do teoretické základny na stránkách www tzbinfo.cz určené odborné veřejnosti.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Kotelny s kotli na dřevo a pelety

6.10.2008 | Ing. Zdeněk Lyčka
Článek zpracovává další téma do teoretické základny na stránkách tzbinfo. Popisuje základní kategorizaci teplovodních kotlů dle druhu paliva a způsobů jeho dodávky. V závěru je uveden příklad optimálního návrhu zdroje včetně matematických vztahů pro stanovení velikosti skladovacího prostoru pro palivo. Téma je určeno odborné veřejnosti.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Současný neutěšený stav domácích kotelen na pevná paliva

8.9.2008 | Ing. Zdeněk Lyčka, LING Krnov s.r.o.
Podle statistik MPO je v malých zdrojích znečišťování ovzduší spáleno ročně více jak 3 mil. tun biomasy a 1,8 mil. tun uhlí. Při současném vývoji cen plynu a elektřiny bude uhlí nejlevnějším palivem a pro sociálně slabší nejpřístupnějším. Jaký je současný trend vývoje v kontextu s evropskými předpisy?
diskuse: 3 příspěvky, poslední 10.10.2011 20:39

Uhlí za vše nemůže

26.11.2007 | Ing. Zdeněk Lyčka
Poslední dobou hýbe naší společností diskuze o zákazu topení uhlím v malých kotelnách. Podle odhadu využívá uhlí k vytápění více jak 400 tisíc domácností, z nichž značná část, především na venkově, patří mezi sociálně slabší. I když stávající ani připravovaná legislativa nehovoří o striktním zákazu ani po roce 2014, stále častěji nás o tom přesvědčují povrchně informovaná média.

Základní typy zdrojů tepla na pevná paliva

12.4.2007 | Veletrhy Brno, a.s., Ing. Zdeněk Lyčka, Pavel Klimeš, Josef Žďárský
Článek je souhrnem základních typů zdrojů tepla používajících pevná paliva. S rostoucími cenami paliv a energií je správný výběr paliva a a zdroje tepla stále důležitější.

Systémy a zařízení pro využití ekologických zdrojů

6.3.2007 | LING Krnov s.r.o., Ing. Zdeněk Lyčka
Daleko nejrozšířenějším způsobem je využívána sluneční energie, která je díky fotosyntéze chemicky vázaná v biomase. Na tepelnou (a následně též elektrickou) energii ji lze přeměnit přímým spalováním či biochemickou přeměnou na bioplyn a alternativní motorová paliva. Především spalování biomasy je nejstarší metodou získávání tepla.

Nedělní komentář - Spalování obilí v malých zdrojích - anarchie nebo reálná alternativa?

30.3.2003 | Ing. Zdeněk Lyčka
Přesněji, řeč bude o spalování zrní obilovin (v kotlích do 100kW), neboť energetické zhodnocování obilné slámy, se s většími či menšími úspěchy realizuje již delší dobu a hlavně nezpůsobuje nikomu tzv. etické problémy. To se zrním obilovin je to naopak.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 05.08.2012 11:09
   1  2  3   

Témata 2019

CAD a BIM knihovny