Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.


23.4.2007
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., Ing. Miloš Lain, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Rozhodující vliv na proudění vzduchu, teplotní pole a tím i pole koncentrací škodlivin má přívodní výusť. Článek řeší problematiku hygienických požadavků, základní terminologie a způsob distribuce vzduchu. Je určen odborné veřejnosti.

26.3.2007
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Návrh klimatizačního zařízení pro místnost/prostor, kde je požadavek na celoroční konstantní teplotu a vlhkost, v prostoru nedochází k vývinu vlhkosti, pouze k vývinu tepla. Článek je určen odborné veřejnosti.

8.1.2007
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Další díl do statické základny informací se věnuje návrhu zimního a letního provozu vysokotlaké klimatizace s indukčními jednotkami. Postup a popis konstrukce úpravy vzduchu v h-x diagramu pro zimní a letní provoz se stanovením chladících výkonů.

18.12.2006
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Druhá část článku se věnuje problematice ventilátoru v potrubní síti. Tlaková ztráta potrubní sítě je dána součtem tlakových ztrát třením a místními odpory. Článek uvádí výpočtové vztahy, obecnou charakteristiku ventilátoru a potrubní sítě, užívané řazení ventilátorů a možnosti regulace.

4.12.2006
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Jedním ze základních prvků prakticky každého větracího a klimatizačního systému je ventilátor. Základní informace o typech, rozdělení a charakteristikách jsou uvedeny v I. díle seriálu Prvky větracích a klimatizačních zařízení.

13.11.2006
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Další díl seriáu se věnuje chladivovému klimatizačnímu systému s nezávisle pracující větrací jednotkou. V článku je uvedena konstrukce úpravy vzduchu v h-x diagramu pro letní provoz.

25.9.2006
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Další díl seriálu se věnuje úpravě vzduchu klimatizačním zařízením s ventilátorovými konvektory FAN-COIL. V článku je uveden podrobný popis zakreslení změn stavu do h-x diagramu pro letní i zimní provoz.

4.9.2006
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Další díl se věnuje úpravě vzduchu KLIMATIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S VODNÍ PRAČKOU. V článku je uveden podrobný popis zakreslení pro letní a zimní provoz v h-x diagramu.

21.8.2006
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Druhý díl se věnuje návrhu klimatizačního zařízení S CIRKULACÍ, OHŘEVEM, VLHČENÍM A CHLAZENÍM. V úvodním článku byly uvedeny tabulky s parametry pro běžné aplikace, které jsou potřebné k návrhu zařízení. V příspěvku najdete podrobný popis postupu pro letní a zimní provoz se zakreslením v h-x diagramu pro tento druh zařízení.

7.8.2006
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Série článků "Úpravy vzduchu v klimatizačních zařízeních" volně navazuje na seriál "Teorie vlhkého vzduchu". Seriál ukazuje jakým způsobem graficky znázornit úpravy vzduchu v klimatizaci od jednoduchých zařízení až po zařízení složitější.

15.5.2006
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

V pokračování článku se autor zabývá otázkami tepelného komfortu v souvislosti s povrchovou teplotou a nebezpečím vzniku průvanu. Rozebírá otázky distribuce teploty a praktické způsoby hydraulického zapojení.

1.5.2006
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

Možnou alternativou úpravy stavu prostředí pro vytvoření optimálního tepelného komfortu osob v administrativních budovách, bez vysokých nároků na distribuci vzduchu, je klimatizace prostorů sálavými chladicími systémy. Mezi nejrozšířenější systémy tohoto typu patří zejména chladicí stropy.

27.2.2006
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.

V druhé části příspěvku autor popisuje program pro analýzu střední radiační teploty v místnosti, ukazuje na možnosti použití simulačního software a porovnává jednotlivé způsoby výpočtu této teploty.

20.2.2006
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí

Operativní teplota je hodnotícím kritériem pro tepelnou pohodu v prostoru. Kromě teploty vzduchu respektuje i střední radiační teplotu a proudění vzduchu. V první části příspěvku autor vypočítává možnosti stanovení střední radiační teploty. 
 
Reklama