Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Vladimír Valenta


1.8.2003
Ing. Vladimír Valenta

V současné době se při projektování teplovodních plynových kotelen o tepelných výkonech v rozsahu 100 až 400 kW nejčastěji navrhují nízkoteplotní kotle. Příspěvek se týká řešení řízení kotelen, které pracují jednak do vytápěcích soustav s konstantním odporem, jednak do vytápěcích soustav s proměnným odporem. Rovněž je zahrnuta varianta se zásobníkovým ohřevem vody.

10.4.2003
Ing. Vladimír Valenta

V současné době se pro předávání tepla z primární teplonosné látky páry do sekundární teplonosné látky vody používají pro vyšší tlaky páry protiproudé svislé výměníky tepla s přímými nebo do šroubovice vinutými trubkami. Tyto výměníky mají vzhledem ke svým výkonům poměrně malé objemy a jejich použití umožňuje projektantům navrhovat jednoduchá, kompaktní a ekonomická provedení předávacích zařízení.

22.3.2002
Ing. Vladimír Valenta

Připojení kondenzačního kotle k otopné soustavě a řízení výkonu jsou otázky, na které odpovídá závěrečný díl seriálu.

15.3.2002
Ing. Vladimír Valenta

V dnešním pokračování se dozvíte jak se určí potřebné množství spalovacího vzduchu a jaké jsou požadavky na přívod spalovacího vzduchu do prostoru, kde je kotel umístěn.

8.3.2002
Ing. Vladimír Valenta

Při kondenzaci spalin zemního plynu vzniká kondenzát, který musí být odváděn z kotle. Kolik kondenzátu vzniká při provozu kotle a co s ním se dozvíte v dnešním článku.

1.3.2002
Ing. Vladimír Valenta

Jaké skutečné úspory dosáhnete při použití kondenzačního kotle? Co je roční provozní účinnost kotle a jak se liší od účinnosti kotle naměřené na zkušebně?

15.2.2002
Ing. Vladimír Valenta

Obsahem další části seriálu o kondezační technice je popis základních částí kondenzačního kotle a jeho odlišností od standardního plynového kotle.

8.2.2002
Ing. Vladimír Valenta

Jak probíhá spalování a kondenzace spalin i jaké jsou podmínky dokonalejšího využití energetického obsahu plynu se dozvíte v dalším dílu pátečního seriálu.

1.2.2002
Ing. Vladimír Valenta

Šestidílný seriál o kondenzačních kotlích je napsán srozumitelnou formou odpovědí na položené dotazy. Technika Internetu Vám umožňuje položit autorovi další dotazy, doplnit text, nebo si odkazem do výkladového slovníku zobrazit vysvětlení k podtrženým pojmům.

1.7.2000
Ing. Vladimír Valenta

Odborné pojednání o principu kondenzačních kotlů a jejich vzrůstajícím významu ve vytápění věnoval autor na server Topinfo již v listopadu loňského roku. Vzhledem k tomu, že úvodní strana prošla rekonstrukcí a článek vůbec neztratil na aktuálnosti (spíše naopak), zařazujeme tento zajímavý materiál z rubriky "Kotle" opět na čelní místo úvodní strany. 
 
Reklama