Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
 

Údržba bytového domu aplikáciou facility managementu

16.4.2018 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Facility management ako efektívna forma správy bytových domov nadobúda pre správcov v súčasnosti čoraz väčší význam. Dôležitú úlohu v správe bytových domov zohráva jeho údržba. Údržba je jednou z podmieňujúcich faktorov, ktoré ovplyvňujú životnosť bytových domov.

Vzdělávání jako jeden z předpokladů zvýšení kvality facility managementu

18.12.2017 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
V súčasnej dobe je pozornosť manažmentu organizácie sústredená na maximálnu efektívnosť základnej činnosti s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti na trhu. Tento cieľ je možné dosiahnuť aj optimalizáciou prevádzkových nákladov, a to uplatnením facility managementu v organizácii.

Model optimalizácie prevádzky udržateľných budov aplikáciou facility managementu

6.11.2017 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Aplikácia facility managementu do technickej správy spolu s manažmentom kvality PDCA umožňuje vytvoriť optimálnu prevádzku a dosiahnuť tak multiplikačný efekt energetickej efektívnosti udržateľných budov.

Outsourcing - výběrové řízení z pohledu klienta

21.11.2016 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Klient a poskytovateľ služieb facility managementu musia tvoriť dokonale zohraný tím, ktorý na jednej strane spolupracuje a na druhej strane je náročný na kvalitu práce svojho partnera.

Facility management v priestorovom plánovaní organizácie

9.5.2016 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Jedným z najdôležitejších priestorov organizácie v stavebnom objekte je pracovisko. Funkcia pracoviska, vzájomná nadväznosť a prepojenosť v rámci organizačnej štruktúry má pre organizáciu strategický význam. Je významnou zložkou jej efektívneho fungovania.

Európska norma STN EN 15221-7 Smernica pre benchmarking výkonnosti

20.7.2015 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Facility management v rámci EU patrí k jednej z najdôležitejších metód, významne prispievajúcich k zvýšeniu konkurencieschopnosti organizácií. K dosiahnutiu hodnotenie produktov a služieb facility managementu bola vytvorená európska norma 15221-7 Smernica pre benchmarking výkonnosti.

Evropská norma ČSN EN 15221-6 Facility management – Měření ploch a prostoru ve FM

18.5.2015 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Európska norma Facility management má celkove sedem častí. Jednou z najdôležitejších z nich pre meranie priestorov pri prenájme, ale i pre služby facility managementu, v ktorých rozhodujúca je podlahová plocha, je šiesta časť 15221-6 s názvom Meranie plôch a priestorov vo facility managemente.

Pátá část evropské normy 15221-5 Návod na procesy ve facility managementu

9.3.2015 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Cílem normy 15221-5 je poskytnout organizacím, které poskytují FM služby, návod na vývoj a zlepšení procesů jako podpory – core businessu. Aplikací normy je možné dosáhnout inovací a zlepšení služeb, čím si organizace vytvoří základ pro další profesionální vývoj a uplatnění v rámci EU.

Manuál užívání budov ve facility managementu

12.1.2015 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Hlavním cílem facility managementu je vytvořit optimální prostředí pro uživatele budovy. To může zajistit kvalitním provoz a údržbu budov. Významným nástrojem pro správce zařízení, který je nositelem efektivní řízení budov z hlediska kontinuálního provozu budovy, je návod k užívání budovy.

Čtvrtá část normy EN 15221-4 Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu

20.10.2014 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Cieľom štvrtej časti európskej normy Facility management je systémové usporiadanie produktov facility managementu v nadväznosti na ich členenie podľa prvej časti normy 15221-1 s kódovaním jednotlivých produktov facility managementu, a to spôsobom kategorizácie, klasifikácie a použitím štruktúr. Norma ďalej poskytuje princípy alokácie nákladov na produkty facility managementu a štruktúru pre benchamarking (porovnanie) aktivít facility managementu v rámci organizácií v Európe.

Třetí část evropské normy 15221-3 Kvalita ve facility managementu

14.7.2014 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
Kvalita poskytovaných služeb v organizaci (u klienta) je prioritou ve vztahu k jeho hlavní činnosti. Norma STN EN 15221-3 Kvalita ve Facility managementu určuje postup pro stanovení kvality služeb facility managementu. Účelem této části normy je poskytnout návod, jak dosáhnout, měřit a zlepšovat jejich úroveň.
Podpis smlouvy

Druhá část evropské normy 15221-2 Návod na přípravu smluv o facility managementu

12.5.2014 | Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Prioritným cieľom druhej časti európskej normy je poradenstvo pri uzatváraní dohôd v oblasti facility managementu. Norma je určená pre organizácie, ktoré majú záujem na uzavretí dohody o poskytovaní služieb facility managementu v rámci spoločného európskeho trhu, ale i v rámci domáceho trhu štátu Európskej únie.
Facility managers

Prvá čásť európskej normy 15 221-1 Facility management „Termíny a definície“

10.2.2014 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
Cieľom prvej časti normy je definovanie jednotnej terminológie v oblasti facility managementu, ako i vyjasnenie hlavných a podporných činností organizácie.
Za účelom stanovenia spoločného jazyka v časti Termíny a definície je norma zameraná na definovanie základných funkcií facility managementu a definovanie relevantných termínov, ktoré sú potrebné na pochopenie kontextu normy.

Európska norma EN 15221 Facility management

16.12.2013 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, SK
V krajinách Európskej únie je facility management chápaný rôzne. Hlavnými dôvodmi potreby normalizácie v tejto oblasti služieb sú rôzne ciele facility managementu v krajinách Európskej únie, rôzne stupne jeho uplatňovania ako i rôzne národné kultúry, trhy a jazyky.

Navrhovanie inteligentných budov podľa Hongkongskej definície

5.11.2012 | Ing. Lenka Strigáčová, Stavebná fakulta STU Bratislava, Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Inteligentná budova je navrhnutá a realizovaná na základe vhodného výberu modulov kvality prostredia tak, aby vyhovovala požiadavkám užívateľov, pričom vhodné vybavenie budovy sa volí tak, aby sa dosiahla dlhodobá hodnota budovy.
 

Témata 2018

technická podpora výrobců