Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
 

Úloha facility managementu při tvorbě pracovního prostředí – 2. část

4.3.2019 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Facility management prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie, ktoré je predpokladom k zvyšovaniu výkonu, zlepšovaniu kvality práce, znižovaniu výskytu zdravotných obtiaží a stresových faktorov.

Úloha facility managementu při tvorbě pracovního prostředí – 1. část

18.2.2019 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Facility management prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie, ktoré je predpokladom k zvyšovaniu výkonu, zlepšovaniu kvality práce, znižovaniu výskytu zdravotných obtiaží a stresových faktorov.

Údržba bytového domu aplikáciou facility managementu

16.4.2018 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Facility management ako efektívna forma správy bytových domov nadobúda pre správcov v súčasnosti čoraz väčší význam. Dôležitú úlohu v správe bytových domov zohráva jeho údržba. Údržba je jednou z podmieňujúcich faktorov, ktoré ovplyvňujú životnosť bytových domov.

Vzdělávání jako jeden z předpokladů zvýšení kvality facility managementu

18.12.2017 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
V súčasnej dobe je pozornosť manažmentu organizácie sústredená na maximálnu efektívnosť základnej činnosti s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti na trhu. Tento cieľ je možné dosiahnuť aj optimalizáciou prevádzkových nákladov, a to uplatnením facility managementu v organizácii.

Model optimalizácie prevádzky udržateľných budov aplikáciou facility managementu

6.11.2017 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Aplikácia facility managementu do technickej správy spolu s manažmentom kvality PDCA umožňuje vytvoriť optimálnu prevádzku a dosiahnuť tak multiplikačný efekt energetickej efektívnosti udržateľných budov.

Outsourcing - výběrové řízení z pohledu klienta

21.11.2016 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Klient a poskytovateľ služieb facility managementu musia tvoriť dokonale zohraný tím, ktorý na jednej strane spolupracuje a na druhej strane je náročný na kvalitu práce svojho partnera.

Facility management v priestorovom plánovaní organizácie

9.5.2016 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Jedným z najdôležitejších priestorov organizácie v stavebnom objekte je pracovisko. Funkcia pracoviska, vzájomná nadväznosť a prepojenosť v rámci organizačnej štruktúry má pre organizáciu strategický význam. Je významnou zložkou jej efektívneho fungovania.

Európska norma STN EN 15221-7 Smernica pre benchmarking výkonnosti

20.7.2015 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Facility management v rámci EU patrí k jednej z najdôležitejších metód, významne prispievajúcich k zvýšeniu konkurencieschopnosti organizácií. K dosiahnutiu hodnotenie produktov a služieb facility managementu bola vytvorená európska norma 15221-7 Smernica pre benchmarking výkonnosti.

Evropská norma ČSN EN 15221-6 Facility management – Měření ploch a prostoru ve FM

18.5.2015 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Európska norma Facility management má celkove sedem častí. Jednou z najdôležitejších z nich pre meranie priestorov pri prenájme, ale i pre služby facility managementu, v ktorých rozhodujúca je podlahová plocha, je šiesta časť 15221-6 s názvom Meranie plôch a priestorov vo facility managemente.

Pátá část evropské normy 15221-5 Návod na procesy ve facility managementu

9.3.2015 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Cílem normy 15221-5 je poskytnout organizacím, které poskytují FM služby, návod na vývoj a zlepšení procesů jako podpory – core businessu. Aplikací normy je možné dosáhnout inovací a zlepšení služeb, čím si organizace vytvoří základ pro další profesionální vývoj a uplatnění v rámci EU.

Manuál užívání budov ve facility managementu

12.1.2015 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Hlavním cílem facility managementu je vytvořit optimální prostředí pro uživatele budovy. To může zajistit kvalitním provoz a údržbu budov. Významným nástrojem pro správce zařízení, který je nositelem efektivní řízení budov z hlediska kontinuálního provozu budovy, je návod k užívání budovy.

Čtvrtá část normy EN 15221-4 Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu

20.10.2014 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Cieľom štvrtej časti európskej normy Facility management je systémové usporiadanie produktov facility managementu v nadväznosti na ich členenie podľa prvej časti normy 15221-1 s kódovaním jednotlivých produktov facility managementu, a to spôsobom kategorizácie, klasifikácie a použitím štruktúr. Norma ďalej poskytuje princípy alokácie nákladov na produkty facility managementu a štruktúru pre benchamarking (porovnanie) aktivít facility managementu v rámci organizácií v Európe.

Třetí část evropské normy 15221-3 Kvalita ve facility managementu

14.7.2014 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
Kvalita poskytovaných služeb v organizaci (u klienta) je prioritou ve vztahu k jeho hlavní činnosti. Norma STN EN 15221-3 Kvalita ve Facility managementu určuje postup pro stanovení kvality služeb facility managementu. Účelem této části normy je poskytnout návod, jak dosáhnout, měřit a zlepšovat jejich úroveň.
Podpis smlouvy

Druhá část evropské normy 15221-2 Návod na přípravu smluv o facility managementu

12.5.2014 | Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Prioritným cieľom druhej časti európskej normy je poradenstvo pri uzatváraní dohôd v oblasti facility managementu. Norma je určená pre organizácie, ktoré majú záujem na uzavretí dohody o poskytovaní služieb facility managementu v rámci spoločného európskeho trhu, ale i v rámci domáceho trhu štátu Európskej únie.
Facility managers

Prvá čásť európskej normy 15 221-1 Facility management „Termíny a definície“

10.2.2014 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
Cieľom prvej časti normy je definovanie jednotnej terminológie v oblasti facility managementu, ako i vyjasnenie hlavných a podporných činností organizácie.
Za účelom stanovenia spoločného jazyka v časti Termíny a definície je norma zameraná na definovanie základných funkcií facility managementu a definovanie relevantných termínov, ktoré sú potrebné na pochopenie kontextu normy.

Európska norma EN 15221 Facility management

16.12.2013 | doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, SK
V krajinách Európskej únie je facility management chápaný rôzne. Hlavnými dôvodmi potreby normalizácie v tejto oblasti služieb sú rôzne ciele facility managementu v krajinách Európskej únie, rôzne stupne jeho uplatňovania ako i rôzne národné kultúry, trhy a jazyky.

Navrhovanie inteligentných budov podľa Hongkongskej definície

5.11.2012 | Ing. Lenka Strigáčová, Stavebná fakulta STU Bratislava, Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA
Inteligentná budova je navrhnutá a realizovaná na základe vhodného výberu modulov kvality prostredia tak, aby vyhovovala požiadavkám užívateľov, pričom vhodné vybavenie budovy sa volí tak, aby sa dosiahla dlhodobá hodnota budovy.
 

Témata 2019

Tabulky a výpočty