Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

Archiv článků autora:4.3.2019
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Recenzovaný Facility management prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie, ktoré je predpokladom k zvyšovaniu výkonu, zlepšovaniu kvality práce, znižovaniu výskytu zdravotných obtiaží a stresových faktorov.

18.2.2019
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Recenzovaný Facility management prispieva k plynulému priebehu hlavnej činnosti organizácie a pomáha vytvárať pre pracovníkov kvalitné pracovné prostredie, ktoré je predpokladom k zvyšovaniu výkonu, zlepšovaniu kvality práce, znižovaniu výskytu zdravotných obtiaží a stresových faktorov.

16.4.2018
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Recenzovaný Facility management ako efektívna forma správy bytových domov nadobúda pre správcov v súčasnosti čoraz väčší význam. Dôležitú úlohu v správe bytových domov zohráva jeho údržba. Údržba je jednou z podmieňujúcich faktorov, ktoré ovplyvňujú životnosť bytových domov.

18.12.2017
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Recenzovaný V súčasnej dobe je pozornosť manažmentu organizácie sústredená na maximálnu efektívnosť základnej činnosti s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti na trhu. Tento cieľ je možné dosiahnuť aj optimalizáciou prevádzkových nákladov, a to uplatnením facility managementu v organizácii.

21.11.2016
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Recenzovaný Klient a poskytovateľ služieb facility managementu musia tvoriť dokonale zohraný tím, ktorý na jednej strane spolupracuje a na druhej strane je náročný na kvalitu práce svojho partnera.

9.5.2016
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Recenzovaný Jedným z najdôležitejších priestorov organizácie v stavebnom objekte je pracovisko. Funkcia pracoviska, vzájomná nadväznosť a prepojenosť v rámci organizačnej štruktúry má pre organizáciu strategický význam. Je významnou zložkou jej efektívneho fungovania.

20.7.2015
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Facility management v rámci EU patrí k jednej z najdôležitejších metód, významne prispievajúcich k zvýšeniu konkurencieschopnosti organizácií. K dosiahnutiu hodnotenie produktov a služieb facility managementu bola vytvorená európska norma 15221-7 Smernica pre benchmarking výkonnosti.

18.5.2015
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Európska norma Facility management má celkove sedem častí. Jednou z najdôležitejších z nich pre meranie priestorov pri prenájme, ale i pre služby facility managementu, v ktorých rozhodujúca je podlahová plocha, je šiesta časť 15221-6 s názvom Meranie plôch a priestorov vo facility managemente.

9.3.2015
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Cílem normy 15221-5 je poskytnout organizacím, které poskytují FM služby, návod na vývoj a zlepšení procesů jako podpory – core businessu. Aplikací normy je možné dosáhnout inovací a zlepšení služeb, čím si organizace vytvoří základ pro další profesionální vývoj a uplatnění v rámci EU.

12.1.2015
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Hlavním cílem facility managementu je vytvořit optimální prostředí pro uživatele budovy. To může zajistit kvalitním provoz a údržbu budov. Významným nástrojem pro správce zařízení, který je nositelem efektivní řízení budov z hlediska kontinuálního provozu budovy, je návod k užívání budovy.

20.10.2014
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Cieľom štvrtej časti európskej normy Facility management je systémové usporiadanie produktov facility managementu v nadväznosti na ich členenie podľa prvej časti normy 15221-1 s kódovaním jednotlivých produktov facility managementu, a to spôsobom kategorizácie, klasifikácie a použitím štruktúr. Norma ďalej poskytuje princípy alokácie nákladov na produkty facility managementu a štruktúru pre benchamarking (porovnanie) aktivít facility managementu v rámci organizácií v Európe.

14.7.2014
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava

Kvalita poskytovaných služeb v organizaci (u klienta) je prioritou ve vztahu k jeho hlavní činnosti. Norma STN EN 15221-3 Kvalita ve Facility managementu určuje postup pro stanovení kvality služeb facility managementu. Účelem této části normy je poskytnout návod, jak dosáhnout, měřit a zlepšovat jejich úroveň.

12.5.2014
Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Prioritným cieľom druhej časti európskej normy je poradenstvo pri uzatváraní dohôd v oblasti facility managementu. Norma je určená pre organizácie, ktoré majú záujem na uzavretí dohody o poskytovaní služieb facility managementu v rámci spoločného európskeho trhu, ale i v rámci domáceho trhu štátu Európskej únie.

10.2.2014
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava

Cieľom prvej časti normy je definovanie jednotnej terminológie v oblasti facility managementu, ako i vyjasnenie hlavných a podporných činností organizácie.
Za účelom stanovenia spoločného jazyka v časti Termíny a definície je norma zameraná na definovanie základných funkcií facility managementu a definovanie relevantných termínov, ktoré sú potrebné na pochopenie kontextu normy.

16.12.2013
doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, SK

V krajinách Európskej únie je facility management chápaný rôzne. Hlavnými dôvodmi potreby normalizácie v tejto oblasti služieb sú rôzne ciele facility managementu v krajinách Európskej únie, rôzne stupne jeho uplatňovania ako i rôzne národné kultúry, trhy a jazyky.

5.11.2012
Ing. Lenka Strigáčová, Stavebná fakulta STU Bratislava, Doc. Ing. Viera Somorová, PhD., Katedra technológie stavieb Stavebná fakulta STU BA

Inteligentná budova je navrhnutá a realizovaná na základe vhodného výberu modulov kvality prostredia tak, aby vyhovovala požiadavkám užívateľov, pričom vhodné vybavenie budovy sa volí tak, aby sa dosiahla dlhodobá hodnota budovy. 
 
Reklama