Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.


1.3.2010
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

Z deníku soudního znalce budeme postupně představovat autority v oboru s cílem shromažďovat poučení z vad a poruch stavebních konstrukcí. V tomto případě se budeme zabývat závadami fasády na bázi dřeva.

28.12.2009
doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

Článek se zabývá možností vzniku požáru na základě analýzy příznaků zjištěných po jeho likvidaci, ať už v exteriéru, nebo v interiéru. Jedná se především o příznaky na dřevě, kovu a sklu, ale i možnost vyloučení falešných ukazatelů požáru.

14.9.2009
Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc

Rostoucí zájem o zateplování velmi často končí výběrem firmy s nízkou cenou za materiál a za montáž zateplovacího systému, aniž by se při tom přihlíželo k dodržování technologické kázně. Uvedená analýza vyskytujících se vad v kontaktních zateplovacích systémech má varovat investory, jak při výběru dodavatele postupovat, aby stavba nebyla reklamována pro vzniklé závady.

18.5.2009
Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

Ze stávajících průzkumů i z praktických zkušeností vyplývá, že podíl na poruchách a vadách pochůzných střech mají chybná projektová dokumentace, nevhodná volba materiálu, nedodržování správné technologie při realizaci, nedůsledná kontrola, nedostatečná údržba atd. Pokusme se analyzovat jednotlivé příčiny poruch. 
 
Reklama