Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Bc. Tomáš Seliger, DiS.


4.11.2013
Bc. Tomáš Seliger, DiS., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Článek popisuje hrad Český Šternberk, a to umístění NKP hradu Český Šternberk, aktuální stav nemovitosti, současný stav správy hradu, zajišťování průvodců, zajišťování nákupu upomínkových předmětů, zajišťování stravování zaměstnanců, pronájem částí hradu, SW podpora facility managementu na hradě...

7.10.2013
Bc. Tomáš Seliger, DiS., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Článek popisuje problematiku čerpání dotačních programů v rámci ČR a EU rozdělenou na dotační programy ČR, havarijní program, program záchrany architektonického dědictví, program restaurování movitých kulturních památek, fond podpory obnovy kulturních památek, úskalí čerpání z programů EU, historické stavby a jejich obnova a trvale udržitelný rozvoj.

16.9.2013
Bc. Tomáš Seliger, DiS., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava

Článek popisuje, co je to Národní památkový ústav, jeho působnost, umístění pracovišť a aktivity. Dále jsou rozděleny druhy památkových ochran, (kulturní památka, národní kulturní památka, památková rezervace). V závěru je popsán zákon o státní památkové péči, povinnosti pro vlastníky a péči o kulturní památky. 
 
Reklama