Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Archiv článků autora: Ing. Miroslav Urban, Ph.D.


14.7.2008
Ing. Miroslav Urban, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB

Hodnocení energetické náročnosti budov podle platné legislativy budou v ČR podléhat téměř všechny nové budovy od 1. ledna 2009. Článek uvádí základní podrobnosti principu přístupu k úkolu zpracování hodnocení energetické náročnosti budovy pro polyfunkční objekt.

25.3.2008
Ing. Miroslav Urban, České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov

Úvod do problematiky je doplněn důsledky konstatování, že spotřeba energie na přípravu TV je rozhodující. Roční potřeba teplé vody musí být podložený, obhajitelný a technicky správný údaj. Článek obsahuje přednášku doplněnou přepisem zvukového záznamu.

24.3.2008
Ing. Miroslav Urban, prof.Ing.Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB

Poslední ze série článků týkající se problematiky nového způsobu hodnocení energetické náročnosti budov (dále "ENB") bude zaměřen na zástupce panelové výstavby. Pro tento typ objektu bude vzhledem k plánované rekonstrukci od 1. ledna 2009 vyžadován průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Panelový dům disponuje energetickým auditem, na jehož základě (doporučení) městská část provede jeho rekonstrukci. Článek věcně přibližuje nový způsob hodnocení energetické náročnosti budov jak z pohledu filosofie výpočtu, tak z pohledu jeho praktického provádění vzhledem k rozsahu prací a jejich náročnosti.

21.1.2008
Ing. Miroslav Urban, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB, Thákurova 7, Praha 6

Ukázka zpracování konkrétního příkladu energetického hodnocení školní budovy v NKN s celou řadou dílčích tabulkových výstupů. Článek je určen odborné veřejnosti jako vyukový příklad zadávaní dat do výpočtového nástroje (NKN).

3.12.2007
Ing. Miroslav Urban, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB, Thákurova 7, Praha 6

Pro většinu budov bude od 1. ledna 2009 platit nový způsob výpočtu a hodnocení energetické náročnosti budov (dále jen "ENB") a budou podléhat povinnosti vystavení průkazu energetické náročnosti budovy. Tento článek představí zástupce novostavby rodinného domu, na který je třeba vystavit průkaz ENB. Článek upřesňuje původní příklad uveřejněný v dubnu letošního roku.

27.8.2007
Ing. Miroslav Urban, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB, Thákurova 7 160 00 Praha 6

II. Díl článku detailně analyzuje postup zadávání dat výpočtu energetické náročnosti budovy. V současné době se intenzivně připravuje konečná verze výpočetního nástroje NKN v.2.03.

20.8.2007
Ing. Miroslav Urban, prof.Ing.Karel Kabele, CSc., Ing.Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

První díl článku se zaměřuje na popis prostředku - výpočetního nástroje, který slouží pro hodnocení energetické náročnosti budovy podle nových legislativních požadavků. V závěru je uvedena historie vývoje výpočtové pomůcky a termín uveřejnění finální verze pro odbornou veřejnost.

6.8.2007
Ing. Miroslav Urban, prof.Ing.Karel Kabele, CSc., Ing.Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB, Thákurova 7 160 00 Praha 6

Článek přibližuje metodiku výpočtu energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb., která nahrazuje vyhlášku 291/2001 Sb. a je prováděcí vyhláškou k §6a zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií v pozdějším znění. Je úvodní informací k popisu metodiky, způsobu a principu výpočtu energetické náročnosti budov a slovně doprovází konkrétní výpočetní postup dosažení hodnotícího měřítka energetické náročnosti budovy.

4.6.2007
Ing. Miroslav Urban, Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB

Další článek týkající se problematiky nového způsobu hodnocení energetické náročnosti budov (dále "ENB") bude zaměřen na stávající budovu veřejného sektoru - budovu školy o podlahové ploše větší než 1000m2. Škola disponuje energetickým auditem, na jehož základě Obecní úřad uvažuje o její částečné rekonstrukci. Z tohoto důvodu je k projektové dokumentaci stavby nutné provést výpočet energetické náročnosti budovy a vystavit průkaz ENB. Průkaz ENB bude poté umístěn na veřejně přístupném místě v budově.

12.3.2007
Ing. Miroslav Urban, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB

Pro většinu budov bude od 1. ledna 2009 platit nový způsob výpočtu energetické náročnosti budov (dále jen "ENB") a budou podléhat povinnosti na vystavení průkazu energetické náročnosti budovy. Jaké jsou vstupy a co bude obnášet vystavení průkazu ENB, jak se bude postupovat při výpočtu. Seriál článků představí zástupce budov, na které bude potřeba vystavit průkaz ENB.

27.12.2004
Ing. Miroslav Urban, Ing. Daniel Adamovský, ČVUT v Praze, katedra TZB

Platí obecný vztah, že s poklesem průtoku teplé vody v rozvodu narůstají náklady na tepelnou energii. Mezní průtok, pod kterým má křivka závislosti strmý nárůst, je pro každý systém přípravy a rozvodu teplé vody jiný. Snížením spotřeby teplé vody se sníží pohyb vody v potrubí a zvýrazní se vliv nedostatků cirkulačních soustav bez oběhového čerpadla. Paradoxně se koneční spotřebitelé nedočkají finanční úspory, ale zaplatí i více.

20.12.2004
Ing. Miroslav Urban, stavební fakulta ČVUT Praha, katedra technických zařízení budov

Nosným tématem dnešního článku je jak uchovat kapra ve vaně po nezbytně nutnou dobu a přitom v rámci tematického zaměření tohoto serveru byl nosným tématem potencionál úspor, např. zbytečné množství kapající pitné vody z kohoutku mnoha domácností. 
 
Reklama