Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ing. Karel Dvořáček

Archiv článků autora:20.2.2016
Ing. Karel Dvořáček

V současnosti se zavádí druhá edice normy ČSN 33 2000-7-753: „Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění“, která již obsahuje i další požadavky související s tímto typem vytápění, zobecněné pro jakékoliv využití.

1.6.2011
Ing. Karel Dvořáček

S ohledem na časté dotazy na úpravy bytových domů a kuchyní bylo na technické normalizační komisi rozhodnuto vypracovat TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody. Požadavky na elektroinstalaci bezbariérových bytů a bytových domů obsahujících byty zvláštního určení.

6.6.2007
Ing. Karel Dvořáček

V současnosti existuje v tuzemské praxi pro elektrické rozvody ve zdravotnických prostorech ČSN 33 2140 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely z roku 1986. Tato norma byla v době vzniku plně v souladu s obdobnými předpisy ve vyspělých evropských státech, ale dnes již nevyhovuje moderním elektrickým zařízením v lékařství.

14.5.2007
Ing. Karel Dvořáček

Tato část normy se zabývá elektrickým zařízením v prostorech obsahujících upevněnou vanu či sprchu. Pro prostory pro medicinální účely budou platit jiné požadavky a nová norma nebude obsahovat požadavky na prostory u umývadel a požadavky na zásuvky u umývadel ve školních učebnách.

13.10.2006
Ing. Karel Dvořáček

K zásahům do stávajících elektrických rozvodů přistupují podle současných poznatků především majitelé bytových domů (obce a bytová družstva) po zkušenostech s haváriemi elektrických rozvodů, které vedly i k více či méně závažným následkům. Článek přehledně shrnuje poznatky k této problematice.

14.3.2005
Ing. Karel Dvořáček, STÚ-E, a. s.

Na ovládání technických zařízení budov (dále jen TZB) byl v posledních třiceti letech kladen stále větší důraz. Dále, souběžně s tímto, byly zvyšovány požadavky na sledování některých rizik v objektech. Tyto funkce byly zpočátku zajišťovány stálým dozorem pověřených pracovníků či jednoduchým systémem hlásičů, ovšem opět s manuální obsluhou. Postupně, především s pokrokem v rozvoji logických obvodů a čidel, docházelo u jednotlivých zařízení k automatizaci a snižování požadavků na obsluhu.

22.10.2004
Ing. Karel Dvořáček

Základním kritériem pro hodnocení vhodnosti zvoleného otopného systému v bytě je dosažení tepelné pohody. V poslední době se využívá podlahového elektrického přímotopného systému především v bytových prostorách, kde potřebuji topení nezávislé na otopném systému v bytovém domě či v rodinném domku.

9.3.2004
Ing. Karel Dvořáček, STÚ-E, a. s.

Při používání původní normy ČSN 33 20007-702 elektrická zařízení - část zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech jako jsou plavecké bazény a fontány - vznikly v členských zemích CENELEX potřeby revize této normy vesměs ve smyslu změkčení. V roce 2002 byl proto zpracován nový dokument.

31.10.2003
Ing. Karel Dvořáček, STÚ-E, a. s.

Při rekonstrukcích elektrických rozvodů v bytech panelových domů je třeba věnovat zvláštní pozornost výběru nové bytové rozvodnice. Její volbu a tím i její vybavení ovlivní výsledné rozhodnutí o rozsahu nutné rekonstrukce a případné možnosti využití stávajících, v podlahách zabudovaných světelných obvodů.

29.9.2003
Ing. Karel Dvořáček, STÚ-E, a. s.

Tato norma, tak jako i ostatní oddíly části 7, navazuje a doplňuje části 1 až 6 ČSN 33 2000 pro provizorní elektrické instalace na výstavách, přehlídkách a stáncích (včetně mobilních výstavních skříní a jiného vybavení), především z hlediska ochrany uživatelů. 
 
Reklama