Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bytové rozvodnice pro rekonstruované byty v panelových domech

Při rekonstrukcích elektrických rozvodů v bytech panelových domů je třeba věnovat zvláštní pozornost výběru nové bytové rozvodnice. Její volbu a tím i její vybavení ovlivní výsledné rozhodnutí o rozsahu nutné rekonstrukce a případné možnosti využití stávajících, v podlahách zabudovaných světelných obvodů, které jsou v systému sítě TN-C. (Možnost ponechání těchto obvodů byla rozebrána v článcích, zabývajících se celkovými rekonstrukcemi elektrických rozvodů v těchto objektech).

Dále je nutno zohlednit při výběru této rozvodnice pro rekonstruovaný byt i dopad požadavků na další obvody, které v původním provedení nebyly, například samostatný obvod pro připojení myčky nádobí. Dále do vybavení této rozvodnice se promítne i požadavek vyplývající z ČSN 33 2000-7-701 na vybavení obvodů, připojujících zásuvku umístěnou v koupelně proudovým chráničem s hodnotou ovládacího poruchového proudu IΔn nepřevyšující 30 mA. Tento požadavek se minimálně dotkne obvodu pro bytové jádro a obvodu pro automatickou pračku, která byla v převážné většině bytů umístěna v koupelně (v bytovém jádře). Jako optimální řešení tohoto problému se v současnosti jeví užití přístroje s kumulovanou funkcí jističe a chrániče.

Součástí této rozvodnice by z důvodů možnosti případného využití stávajících rozvodů pro zvonky měl být i bytový zvonek.

Příklad srovnání původních, nejběžnějších rozvodnic s novými je uveden v následující tabulce.


Tabulka hrubého srovnání vybavení původních rozvodnic a jejich nových ekvivalentů

Bytová rozvodnice Jistič Chráničojistič
(ks)
Bytový zvonek
(ks)
Stykač
Dříve Nová rozvodnice  
  10 A 16 A 30 mA;16 A AC;8 V 16 A
PL3
PL4
PL5
PL6
PL7
-
1
1
2
2
1
1
2
2
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
Může se
vyskytnout
u bytů
s lokální
přípravou TUV
PL31
PL41
PL51
PL61
PL71
-
1
1
2
2
4
5
5
6
6
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
 
  Přívod 1 nebo 3 PEN; 230 nebo 400 V AC;
V rozvodnici je místo rozdělení PEN na PE a N.
V bytech je nutno předpokládat zachování sítě TN-C
a současné použití sítě TN-S - pro rekonstruované obvody
 

Původní rozvodnice PL byly určeny pro montáž na rovnou stěnu, rozvodnice EPL byly určeny pro montáž na lištu EL 1.

Nové rozvodnice jsou z tohoto hlediska univerzální a jsou pro povrchovou montáž. S ohledem na obvyklé dispozice bytu, prostorové možnosti, postupné a často oddělené rekonstrukce hlavního domovního vedení včetně přívodů do bytu a rozvodů v bytě je vhodné zachovat prostorové umístění bytové rozvodnice.

S ohledem na obvyklou montáž rozvodnic nad vchodové dveře do bytu je vhodné použít jednořadé rozvodnice vybavené krycími dvířky k dosažení ochrany proti nadměrnému usazování prachu.

Uživatele bytu je rovněž nutno instruovat o nutnosti vyzkoušení správnosti funkce proudového chrániče pomocí tlačítka v termínech určených dodavatelem přístroje, nebo alespoň jednou za rok.

 
 
Reklama