Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Ing. David Tauchman


16.4.2007
Ing. David Tauchman

Závěrečný díl seriálu článků o využití biomasy v městech a obcích si klade za cíl nalézt zásady, které by neměly být opomenuty při volbě zda vůbec, případně jak biomasu využít, neboť investice do realizovaných projektů systémů CZT často dosahují mnohamilionových hodnot.

12.2.2007
Ing. David Tauchman

Při volbě zdroje tepla jsou pro konkurenceschopnost rozhodující především ekonomické parametry. Nejdůležitějším kritériem se současně největší vypovídající schopností je výsledná cena za jednotku získané energie. V článku jsou uvedeny dva odlišné příklady využití biomasy. CZT a bodové zdroje.

5.2.2007
Ing. David Tauchman

Biomasa se u nás za posledních deset let stala základním zdrojem tepla v řadě měst a obcí. V následujícím seriálu se podíváme na několik významných projektů centrálního zásobování teplem či zajímavý projekt decentralizovaného zásobování biomasou. Úvod do problematiky a CZT v Kašperských Horách.

16.1.2006
Ing. David Tauchman

I další díl o systémech podpor naznačuje vůli všech vyspělých ekonomik světa nadále rozvíjet a podporovat obnovitelné zdroje energie. Jakou váhu znamenají pro USA - ekonomiku s největší spotřebou energie na hlavu a jak je podporována výroba energie z těchto zdrojů v Austrálii? To jsou témata následujícího článku.

2.1.2006
Ing. David Tauchman

V předchozím dílu byly představeny dva podpůrné systémy umožňující uplatnění obnovitelných zdrojů na trhu s elektřinou. Následující článek představí specifika systémů podpor užívaných ve státech Evropské unie a zamýšlí se nad dalším směrováním a efektivitou podpory.

12.12.2005
Ing. David Tauchman

Pětidílná série článků o využívání a možných systémech podpor obnovitelných zdrojů energie ve světě. Naleznete zde nejaktuálnější informace a trendy o podpoře OZE ve státech silné evropské patnáctky, USA, Austrálii či komplexní energetickou politiku Japonska včetně využívání alternativních zdrojů energie v této zemi.

3.10.2005
Ing. David Tauchman

Abychom se v obytných prostorách cítili dobře, je nutné zajistit zpravidla tři podmínky tepelné pohody: tepelnou rovnováhu, suché pocení těla a vhodný způsob sdílení tepla. Na konferenci konané dne 28.6.2005 v Zápech byl představen rozpracovaný nízkoenergetický rodinný dům pro moderní bydlení, který zcela jistě splňuje tyto parametry. 
 
Reklama