Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Veletrh Aquatherm pod drobnohledem

Jak dopadl poslední veletrh před uzavřením všech veřejných prostor? Pořadatelé ze společnosti MDL Expo zveřejnili komplexní závěrečnou zprávu a poskytli komentář k akci, která patří k tuzemským stěžejním veletrhům technického zařízení budov, techniky prostředí a technologií pro energeticky efektivní budovy.

Letošní ročník byl jeden z těch, co se vám vryjí pod kůži a nikdy na něj nezapomenete,“ říká na úvod Michal Drážďanský, jednatel společnosti MDL Expo, pořadatel veletrhu Aquatherm Praha 2020 a dále pokračuje. „Bylo to skutečně o pověstný fous. Jinak se to ani v kontextu dnešních dnů říct nedá. Je nám jasné, že to, co se událo v posledních dnech, a ještě nás čeká, už zdaleka přesahuje veletrhy ať z pohledu pořadatelů, realizátorů nebo vystavovatelů. V době rušení jednoho veletrhu za druhým v celé Evropě jsme si psychicky užili všichni, ale nechci se v detailech k oněm dnům vracet. Rozhodování o pokračování či přerušení příprav bylo pouze jednotlivě na nás všech, a to především s vědomím, kolik úsilí, energie a vynaložených prostředků stála příprava veletrhu všechny vystavovatele, realizační firmy, správu veletržního areálu a pořadatele nevyjímaje…

Rušení účasti na poslední chvíli se nekonalo

Podle údajů ze závěrečné zprávy se na výstavní ploše o rozloze 15 500 m2 představilo v letošním roce 216 vystavovatelů z 11 zemí. Mohli jsme zde potkat zástupce z České republiky, Slovenska, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Ruska, Slovinska, Španělska, Itálie a Turecka. Nejsilněji byly zastoupeny obory vytápění (34 %), vzduchotechnika a klimatizace (21 %), a voda, kanalizace a plyn (16 %). Z grafů a tabulek závěrečné zprávy (ke stažení zde) je patrné, že v porovnání s loňským rokem je zde výrazný pokles návštěvnosti. Přestože pořadatel veletrhu přijal veškerá dostupná hygienická opatření a postupoval v rámci nařízení vlády ČR, celková návštěvnost poklesla oproti minulému ročníku o 32 %. Z celkem 216 vystavovatelů zrušili ve finále účast pouze čtyři společnosti – z toho dvě na základě rozhodnutí ze zahraničí.

Už mnohokrát jsem na stránkách Aquatherm Timesů zmiňoval základ úspěchu Aquathermu, který je ale stejný jako u i jakékoliv jiné činnosti. Jsou to především letité osobní vazby, slušnost, upřímnost a poctivost jednání. A tolik podpory a důvěry, kolik jsme od vás pár dní před zahájením veletrhu a v jeho začátcích dostávali, by vystačilo na x pandemií. Teď si především přejeme, aby všem našim kolegům, kteří neměli tolik štěstí jako my, vše dobře dopadlo a situace se brzy uklidnila. A nám všem přejeme především pevné zdraví,“ uvedl s nostalgií v hlase Michal Drážďanský.

Ohlédnutí za doprovodným programem

Nezbytnou součástí 23. ročníku mezinárodního veletrhu pro technická zařízení, techniku prostředí a technologií pro energeticky efektivní budovy byl bohatý doprovodný program, na němž se velkou měrou podílel také portál TZB info. Kromě zabezpečení celé řady doprovodných akcí nabídl také vlastní vysílání. Na jeho stánku se v improvizovaném studiu sešli zajímaví hosté a odpovídali na dotazy redaktorů. Atmosféru si můžete připomenout na stránkách TZB info v sekci TZB INFO MIMOŘADNĚ a na kanálu you tube.

Doprovodný program byl sestaven tak, aby hlavní témata vytápění, větrání a voda nabídl ve více dnech. Chápeme, že Aquatherm je zejména pro profesionály, a ti musí svou účast řídit podle zakázek a své práce. Přednášky se sice neopakovaly, ale každý měl možnost vybrat si něco blízkého svému zájmu. V programu zařazena speciální témata, jako například zelené střechy ve vztahu k požární bezpečnosti budov, FV, vodě a klimatizaci, aktuality z Koncepce BIM, EET a GDPR pro malé firmy, zejména řemeslníky, ukázky moderních způsobů servisu s rozšířenou realitou, nové výsledky ve výzkumu v programu UCEEB, monitoring pro efektivní správu budovy, dešťové vody a recyklace šedých vod. U některých témat jsme si do poslední chvíle nebyli jisti, zda jsme zvolili správně. Ale skutečnost nám dala za pravdu. Všechny programy si své posluchače našly,“ uvedla Dagmar Kopačková, generální dodavatel AQUATHERM PRAHA MEETING 2020 a ředitelka portálu TZB info.

Na shledanou v Nitře

Veletrh Aquatherm má sice dvouroční periodicitu (další akce bude v Praze až v roce 2022), ale za dobu trvání si našel své dvojče na Slovensku v Nitře. Aquatherm Nitra 2021 se bude konat 9. až 12. února 2021 a v MDL Expo se už pilně věnují přípravám.

Chtěli bychom se teď plně věnovat přípravám veletrhu Aquatherm Nitra 2021, ale je jasné, že to bez cestování na Slovensko není úplně jednoduché. A je nám také jasné, že se stejnými problémy se setkáváte v mnohem rozsáhlejší podobě i ve svých profesích a firmách. Snad to brzy skončí a vzniklé škody nebudou fatální a většinu z vás uvidíme osobně za rok právě v Nitře. Z celého srdce si to přejeme a věříme, že vše dobře dopadne,“ řekl na závěr Michal Drážďanský.

Je zcela jasné, že letošní návštěvnost veletrhu se do historie nezapíše. Do historie se ale zcela jistě zapíše doba, v níž celá akce probíhala, včetně zcela mimořádné atmosféry spojené s jistým napětím jak v době příprav, tak také v době konání akce. Proto je na místě tento počin zaznamenat a poděkovat všem, kdo se na něm aktivně podíleli. A do budoucna popřát všem mnoho štěstí a pevné zdraví.

 
 
Reklama