Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Na výstavišti v Letňanech začal Aquatherm 2016

Jednadvacátý ročník tradičního veletrhu vytápěcí, ventilační, klimatizační, měřící, regulační, sanitární a ekologické techniky byl v úterý dopoledne zahájen v kongresovém sále areálu PVA EXPO.

Moderátorka Lejla Abbasová nejprve přivítala všechny vystavovatele a návštěvníky veletrhu, aby posléze předala slovo pozvaným osobnostem, kteří ve svých krátkých projevech vyjádřili podporu této bezesporu významné události.

Zahájení veletrhu Aqua-therm 2016
Zahájení veletrhu Aqua-therm 2016

Hned první řečník, Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra MPO, jistě potěšil všechny přítomné, když označil technická zařízení budov za nejperspektivnější oblast v oboru stavebnictví. Oblast, ve které lze v současné době právem očekávat nejvýznamnější technologický pokrok. V podobném duchu hovořil i předseda SFŽP Ing. Petr Valdman. Zmínil potřebu snižovat energetickou náročnost staveb a rozvíjet ochranu životního prostředí, na čemž se nové technologie TZB aktivně podílejí. Pohled politické reprezentace byl pro změnu obsažen ve vystoupení europoslankyně Ing. Dity Charamzové, která sebekriticky uznala, že některé nápady vzešlé z evropské půdy mohou být pro výrobce až příliš „kreativní“ a uvítala pořádání takto zaměřených akcí jako možnost získat určitou zpětnou vazbu pro svoji další práci. K tomu bych pouze dodal, že zmíněná „kreativita“ trápí spíš konečné spotřebitele než výrobce, což evidentně většině našich (i cizích) europoslanců zatím nedochází.

Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., prezident Evropské federace společností pro techniku prostředí REHVA, poté připomenul tři hlavní témata oboru TZB pro období následujících několika let – budovy s téměř nulovou spotřebou, ekodesign a BIM. Těmto tématům je částečně věnován i doprovodný program Aqua-thermu, o který se postaral portál TZB-info. Ředitelka portálu, Ing. Dagmar Kopačková, PhD., přítomné pozvala na jednotlivé bloky pořádané za účasti jak zástupců výrobních firem, tak respektovaných odborníků v oboru. Rozhodujícím kritériem při skladbě doprovodného programu byla atraktivita témat pro návštěvníky odvozená od zájmu čtenářů o články publikované na webu TZB-info.

Poslední tři řečníci zastupovali veletržní společnosti. Nejprve pohovořil pan Benedikt Binder – Krieglstein, MBA, obchodní ředitel Reed Messe GmbH, společnosti, která poskytla licenci na pořádání veletrhu v Česku, dále Michal Drážďanský, ředitel pořádající MDL Expo s.r.o. a nakonec Tomáš Kotrč, MBA, generální ředitel ABF, a.s. Pánové unisono vyzdvihli význam Aquathermu coby jednoho z pěti nejprestižnějších veletrhů pořádaných v Praze, potažmo v celé ČR, a popřáli celému oboru TZB hodně úspěchů.

Zahájení veletrhu Aqua-therm 2016
Zahájení veletrhu Aqua-therm 2016

Po úvodních vystoupeních následovalo přestřižení pásky a hudební produkce v podání Pavlíny Senić a Josefa Štágra, kteří přednesli árie z filmového Shreka a z muzikálů Jesus Christ Superstar a Fantom opery. Tímto byl 21. ročník Aquathermu slavnostně zahájen.

Rezidenční větrání

Na úvodní akci plynule navázala série přednášek zaměřených na rezidenční větrání a na ekodesign větracích jednotek pořádaný pod záštitou sekce Klimatizace a větrání Společnosti pro techniku prostředí.

V rámci prvního bloku – rezidenční větrání – zaznělo hned několik důležitých informací. Ing. Jaroslav Zima, inspektor nemovitostí, hovořil například o důsledcích nedostatečného větrání bytových prostor, se kterým se během své praxe setkává čím dál tím častěji, protože lidé větrat správně neumějí a rizika z toho plynoucí buďto neznají, nebo je podceňují. Ing. Zuzana Mathauserová ze Státního zdravotnického ústavu poté připomněla, jaké jsou optimální hodnoty výměny vzduchu pro objekty a místnosti různého využití a vyjádřila obavu, že mnozí z nás v honbě za energetickými úsporami jsou ochotni riskovat své zdraví tím, že tyto hodnoty vědomě nedodržují.

Další dvě přednášky připravili zástupci výrobních firem. Ing. Pavel Novotný zastupující společnost Systemair ukázal na příkladech, že informace z energetických štítků u residenčních jednotek nemají pro konečné spotřebitele zdaleka tu vypovídací hodnotu, o které se při jejich propagaci s oblibou hovoří. V případě určitých parametrů (hluk) by se dokonce dalo říct, že mohou být zavádějící. A Ing. Oto Pump ze společnosti Elektrodesign ventilátory s.r.o. pohovořil o rekonstrukcích větracích systémů v panelových domech. Při pohledu na statistiky je patrné, že této oblasti zatím není věnována pozornost, kterou si zasluhuje. Ve většině objektů jsou doposud původní osinkocementové šachty představující zdravotní riziko, anebo sklolaminátové stoupačky, jejichž hendikepem je vysoká hořlavost. Vzhledem k tomu, že v panelácích bydlí v naší republice každý třetí člověk, jedná se o oblast, kterou bychom neměli do budoucna brát na lehkou váhu.

 
 
Reklama