Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Spor o poplatky za znečištění

Většina poslanců souhlasila s plánem, aby podniky od roku 2016 nemusely platit za vypouštění síry, oxidů dusíku a těkavých látek. Od roku 2022 by pak měly přestat platit i za prachové částice.Rozhodnutí poslanců ovšem vyvolalo ohromnou kritickou odezvu.

Plán skupiny poslanců zrušit elektrárnám, chemičkám, teplárnám a dalším velkým podnikům poplatky za exhalace asi neprojde. Nový zákon o ochraně ovzduší, který s tím počítá, dorazil ze sněmovny do Senátu. A už před jeho podrobnějším projednáním senátoři prohlásili, že s úplným osvobozením firem od poplatků nesouhlasí, a chystají se předlohu vrátit. Ve sněmovně už pravděpodobně také plán na zrušení poplatků nezíská znovu takovou podporu.

Aktuálnímu stavu problému byl věnován pořad ČT 24 Hyde park včera 7. 3. 2012. Hostem pořadu byl Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení. V rozhovorech zaznělo mimo jiné:


Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení

K povolenkám:

 • "40 % emisí v Evropě se nachází v systému emisních povolenek, 60 % zdrojů znečištění do tohoto systému nespadá. Platí tedy velké zdroje a původní myšlenka při plánování snižování emisí byla malé zdroje postihnout uhlíkovou daní. Je to tedy jen a) a b) stejného rozhodnutí. Zatímco povolenky prošly legislativním procesem hned, prosadit uhlíkovou daň bylo nesrovnatelně těžší, proto se to zadrhlo. Zdůrazňuji, že uhlíková daň je jen druhou částí jednoho nástroje pro snižování skleníkových plynů. Můžeme se dohadovat, zda Evropa může něco změnit, ale pokud se již rozhodlo, pak má opatření platit pro všechny."

K problematice tepelných čerpadel:

 • "Například v Dánsku teplárny využívají TČ hojně, u nás tato praxe není. TČ považuji jako technologii primárně pro rodinné domy. V ČR využívá tepelné čerpadlo v souvislosti s využíváním geotermální energie teplárna v Děčíně. Ale o dalším projektu nevím, nyní je aktuální biomasa."
K problematice těžebních limitů:
 • "Teplárenství nestojí a nepadá s limity. ČR je významným vývozcem elektřiny a je otázka, zda z uhlí budeme vyrábět elektřinu nebo uhlí. Představa, že necháme uhlí ležet a pak se k němu vrátíme, je zcestná. Těžba začala kdysi blízko pod povrchem a postupně se hloubka zvyšovala a těžíme hlušinu a uhlí zároveň. Po ukončení těžby stojí obnova těžby obrovské peníze. Pokud budeme těžit rozumně, vydrží nám zásoby velmi dlouho."

V pořadu reagoval Radim Šrám z Útavu experimentální medicíny AV ČR, který mino jiné uvedl:

 • "Není pravda, ža velké zdroje mají malý vliv. Ostrava má 50 % z průmyslu, Poruba 60 %. Vyjmutí tepláren z poplatků považuji za chybu. Tlak na nové technologie je velmi důležitý. Krok v poslanecké sněmovně je negativní. Preferuji zvyšování poplatků. Pokud podniky budou modernizovat, budou snižovat emise."

M. Hájek reagoval, že snižování není zadarmo a pokud velkému proůmyslu budeme zvyšovat daně, odsune provozy jinam.


V pořadu dále reagoval i Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí Duha, který mimo jiné řekl:


Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí Duha
 • "Je nutné, aby stát přišel s podporou technologií pro úspory energie (zateplení, solární kolektory,...), s programy jako byla Zelená úsporám."
 • "Poplatky, které nyní z Poslanecké sněmovny míří do Senátu - to není o teplárnách, ale o velkých znečišťovatelích, o průmyslu, proto by měly být poplatky zvyšovány. Bohužel poslanci udělali pravý opak. Je povzbuzující, že již běží v Senátu snaha o změnu."


Vojtěch Kotecký řekl: "Největším viníkem těžkého smogu na Ostravsku jsou ArcelorMittal a jiné obří průmyslové firmy. Poplatky je mají motivovat, aby ukrojily část svých miliardových zisků a investovaly ji do chytrých technologií a čistější výroby". A dále k problatice říká: "Byla to vlajková loď nového zákona o ovzduší, který má pomoci hlavně lidem na Ostravsku, kde vinou velkých podniků trpí zdravotními potížemi od bronchidity po astma. Sedmasedmdesát poslanců nicméně předminulý týden rozhodlo, že uprostřed těžkého smogu udělají pravý opak. Velké průmyslové podniky postupně osvobodí i od dosavadních slabých plateb za exhalace. Jedním slovem nehoráznost – a místní lidé v postižených městech by patrně použili tvrdší slova."

Komentáře v MF Dnes:

 • Za špatný návrh označili škrtnutí poplatků pro znečišťovatele ministr životního prostředí Tomáš Chalupa z ODS i ekologičtí aktivisté z Greenpeace.
 • Sociální demokraté, kteří pomohli tuto věc schválit třetinou svých poslanců, se vzápětí "chytili za nos" a slibují, že svou chybu v Senátu napraví, poplatky do zákona vrátí, až se zákon vrátí do Sněmovny.
 • Bývalý premiér Mirek Topolánek, dnes předseda Teplárenského sdružení, poslancům děkuje za zrušení poplatků za znečišťování ovzduší, které platí firmy.

Komentář TZB-info:

 • Pokud by chtěli provozovatelé teplárenských soustav srovnat podmínky pro platby za emise velkých a malých zdrojů, pak je nutno zohlednit technické možnosti snižování emisí velké elektrárny, městské teplárny, bytové kotelny a kotlíku rodinného domu.
 • Při stanovování diferencovaných poplatků za znečištění by se měl brát zřetel i na původ financí pro pořízení jednotlivých tepelných zdrojů v minulosti (státní či privátní?).
 • Bývalý premiér Mirek Topolánek, dnes předseda Teplárenského sdružení, by neměl na problematiku pohlížet jen optikou své nové funkce.

Prohlédněte si celé video Spor o poplatky za znečištění Hyde park ČT 24 7. 3. 2012

 
 
Reklama