Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Metodika z konference Nové prvky energetické náročnosti

Informace pro účastníky konference

V článku "Sborník a CD z konference Nové prvky energetické náročnosti a slíbená metodika" jsme Vás informovali o tom, že ... "dle sdělení autorů bude metodika k dispozici po ukončení projektu a předání výsledků MPO do konce ledna 2009."

Na TZB-info jsme připravili prostor, kde pro účastníky konference měla být metodika ke stažení, ale bohužel zbytečně. Celý problém je v tom, že zveřejnění metodiky předběhly práce na novelizaci vyhlášky č. 148/2007 Sb. Výsledná podoba metodiky výpočtu bude následně sladěna s konečnou podobou novely vyhlášky 148/2007 Sb.

Ve vývoji software metodika představuje souhrn doporučených praktik a postupů, pokrývajících celý životní cyklus vytvářené aplikace a nyní je třeba počkat na novou podobu vyhlášky.
Pro potřeby oprávněných osob jsou pro zpracování energetického hodnocení budov na trhu dva profi SW, vycházející z NKN, Energie nebo Protech, viz odkazy níže, které nabízejí i možnost využít školení zdarma (viz závěr tohoto článku).

Program ENERGIE 2008 viz zde

Metodicky program postupuje podle nové verze EN ISO 13790 (2008) a podle stávající polooficiální metodiky k vyhlášce 148/2007 Sb. - ovšem v doplněné a opravené formě.

 • Ve výpočtech lze zohlednit až tři různé zdroje tepla pro vytápění i pro přípravu TV v každé z tepelných zón budovy, přičemž na výběr jsou jak obecné zdroje tepla (kotle, výměníky), tak tepelná čerpadla či kogenerační jednotky. Podobné možnosti jsou i pro zdroje chladu.
 • Do energetické bilance budovy je možné zahrnout i ohřev vody v solárních kolektorech a výrobu elektřiny ve fotovoltaických panelech.
 • Mezi výsledky výpočtu lze nalézt nejen měrné spotřeby energie budovy (celkové i dílčí), ale i spotřebu primární energie a emise CO2.
 • Program obsahuje šablonu průkazu energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb. i šablonu energetického štítku obálky budovy podle ČSN 730540-2.
 • Podobným rozšířením mimo rozsah vyhlášky č. 148/2007 Sb. je i možnost hodnocení energetické bilance nízkoenergetických a energeticky pasivních rodinných domů
 • Uživatelé programu mají k dispozici klimatická data jak smluvní, tak konkrétní pro určitou lokalitu (podle okresů či nadmořských výšek).
 • Provozní parametry interiéru budovy se nezadávají jako u NKN s pomocí předdefinovaných profilů, ale jsou otevřené pro individuální zadání všech údajů.
 • Uživatel má průběžně k dispozici nápovědu ke všem položkám, různé pomocné výpočty a katalogy konstrukcí a okrajových podmínek (Obr. 3). Program přitom funguje jako určitý průvodce celým procesem - upozorňuje na hlavní chyby a požaduje zadání jen těch veličin, které mají pro zvolený typ výpočtu smysl.

Distribuci programu Energie 2008 zajišťuje K-CAD s.r.o., z jehož stránek (www.kcad.cz) lze získat nejen ceník, ale i demo verzi produktu.

Program Modul ENB a PENB viz zde

 • Firma PROTECH nabízí k tomuto účelu dva produkty. Modul ENB, který je určen ke spolupráci s programem Tepelné ztráty nebo Tepelný výkon a samostatný program PENB, který ke zpracování průkazu nepotřebuje programy TZ a TV.
 • modul ENB je napojen jak na program Tepelné ztráty (TZ) podle ČSN 06 0210, tak na program Tepelný výkon (TV) podle ČSN EN 12831.
 • Modul je koncipován tak, aby bylo možné vybrat zóny, pro které má být vytištěn závěrečný protokol. Z hlediska ovládání a postupu práce s modulem ENB jsou použity postupy používané v modulu pro výpočet Štítku obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2007.
 • Počet zón ani počet konstrukcí tvořících hranici zóny není omezen.
 • Umožňuje do úlohy definovat zdroje tepla. Jeden zdroj může být přiřazen několika zónám. Zóna může mít přiřazena několik zdrojů. U zdrojů se zadává energonositel a nezbytné účinnosti, pomocí kterých je potřeba tepla přepočítávána na dodanou energii na vstupu do budovy.
 • Na kartě Kolektory lze každé zóně zadat seznam kolektorových polí s určením, zda energie dodávaná do zóny je určena jen pro ohřev TV nebo i pro vytápění.
 • V další fázi bude modul ENB doplněn o výpočet hodnocení nízkoenergetických objektů.

Distribuci a vývoj programu zajišťuje PROTECH s.r.o. Nový Bor, z jehož stránek (www.protech.cz) lze získat nejen ceník, ale i demo verzi produktu.

Aktuální ŠKOLENÍ ZDARMA:

Přednáška bude zaměřena na výklad postupu práce s upozorněním na klíčová místa při práci s programem a na případné změny v legislativě a technických podkladech souvisejících s touto problematikou. Plánovaný čas přednášky je od 9:15 do 11 h s prostorem na dotazy a diskuzi.

Semináře budou pořádány ve školícím středisku firmy ARNEMA v Jablonci nad Nisou, které je vybaveno prezentační a počítačovou technikou.

Přihláška zde.

 
 
Reklama