Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Fotovoltaická elektrárna v Opatově - je největší, ale stále čeká na připojení

Díky schválení "zákona o OZE" se podnikatelům otevřel nový obor - výroba elektrické energie. Garance zákona, výkupní ceny a dotační politika hovoří nejen pro fotovoltaiku. Následující článek přináší informace o výstavbě současné největší FV elektrárny u nás, která bohužel zatím nedodává elektřinu do sítě.


Obr. 1 - Uprostřed zleva manažer projektu Vítězslav Jančík, zástupkyně firmy Schüco Jana Šebestová a majitel Vladimír Mléčka

Naši dosud největší fotovoltaickou elektrárnu s výkonem 60,89 kWp dokončila během dubna uherskohradištská firma HiTechMedia Systems, s.r.o. v Opatově na Svitavsku. O třetinu tak byla překonána kapacita dosud u nás největších obdobných elektráren na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na stavební fakultě ČVUT v Praze (obě o výkonu 40 kWp). Plánovaná roční výroba elektřiny v Opatově by měla činit 63 MWh.

Perspektivní obor

"Obor solárních elektráren jsme vyhodnotili jako velice perspektivní jak z hlediska ekologických přínosů, tak i podnikatelských možností," říká Vladimír Mléčka, jednatel a majitel firmy HiTech Media Systems. Na základě nového zákona na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů totiž mají provozovatelé těchto elektráren zaručen odkup solární elektřiny za 13,20 Kč/kWh (15,70 Kč včetně DPH).

Celá akce přišla na 9 mil. Kč. Financování probíhalo z vlastních zdrojů (3 miliony korun), dále z úvěru od banky (ČSOB) a dotací ze strukturálních fondů EU (prostřednictvím CzechInvestu a České energetické agentury, operační program Průmysl a podnikání - OPPP). Záruky za úvěr poskytla Českomoravská záruční a rozvojová banka. Z šestimilionového úvěru od banky dostanou zpětně 3 mil. Kč z OPPP, ale až za poměrně dlouhou dobu, po kolaudaci, podání žádosti a zhruba tříměsíčním čekání. "Proces žádání o peníze z EU je velmi náročný, bez předchozích zkušeností s žádostmi ze SFŽP bychom asi neměli šanci uspět," říká manažer projektu Vítězslav Jančík

Návratnost bez dotace by za současných výkupních cen činila 10 - 11 let, dotace ve výši 3 mil. Kč ji zkrátí na 8 - 9 let. "Šli bychom do toho i bez dotace, ale jen jako do referenčního projektu," říká Jančík. Bez dotací se podle něj fotovoltaický boom nastartovat nedá. "Má-li člověk šanci na dotaci, tak už s ní automaticky kalkuluje," podotýká Mléčka.


Obr. 2 - montáž budila živý zájem médií

Vhodný objekt? "Stará drůbežárna".

369 panelů je instalováno na střeše se sklonem 17°. Tento sklon není zcela optimální, lepší by byl větší, ale hledání vhodného objektu bylo jednou z nejtěžších fází celého projektu. "Důležité pro nás byly vlastnické vztahy k nemovitosti," říká Vítězslav Jančík. "Chtěli jsme, aby měl objekt jednoho vlastníka a aby bylo možné jej odkoupit." Jednání o dotaci, úvěru i záruce byla dost komplikovaná, což Jančík přičítá jednak tomu, že jde o technologii v našich podmínkách novou, jednak nezkušenosti jejich firmy při jednání s bankami a fondy, a dále i nové, ještě nezažité legislativě.

Lokalitu začali hledat v květnu roku 2005. Kritériem pro výběr byla orientace objektu k jihu, vhodnost střechy a jasné vlastnické vztahy. Nakonec koupili od Rybářství Litomyšl starou drůbežárnu v Opatově v Pardubickém kraji. Pronájem, byť dlouhodobý, totiž považovali za riskantní, navíc i úředníci EU tlačili na průhlednost v majetkových vztazích. Objekt je nyní prázdný, slouží jen jako nosič technologie, do budoucna by v něm měl být sklad.Obr. 3 - montáž FV panelů na střechu

Jak celá akce probíhala?

V červenci 2005 měli zpracován podnikatelský záměr a energetický audit a zahájili jednání s rozvodnými závody o rezervaci kapacity. Zároveň jednali o zajištění financí. "Pro bankéře jsme si museli vyrobit fyzický model a s ním chodit do banky a vysvětlovat, jak co funguje," přibližuje nelehké začátky Jančík. V srpnu podali žádost o dotaci z OPPP na CzechInvest, žádost o záruku za úvěr u ČMZRB a žádost o úvěr u ČSOB. V listopadu byla ukončena projektová fáze, v prosinci vydáno stavební povolení. Na jaře v dubnu byly namontovány na střechu panely. Tato část probíhala velice rychle, jeden panel upevnili montéři za 2 - 3 minuty.

Na střeše v Opatově jsou namontovány panely německého výrobce značky Schüco. Jimi nabízené panely vyšly vítězně z veřejné soutěže, kterou firma musela vyhlásit proto, aby dosáhla na evropské peníze. Instalace má být bezúdržbová a ve firmě počítají s tím, že tam 30 let nebudou muset dělat závažnější úpravy, pouze v zimě budou muset odstraňovat z panelů sníh. "Po 12 letech garantujeme 90% výkon, po 25 letech 80% výkon našich panelů," říká Ing. Jana Šebestová, zástupkyně firmy Schüco. Měniče jsou od firmy Siemens. Distributorovi (ČEZ distribuce, bývalá VČE) zde nestačilo, že měniče jsou certifikovány a běžně používány v celé Evropě, požadoval další ochranu proti kolísání napětí. "Měnič splňuje všechna kritéria před škodlivým působením na síť," říká Ing. Šebestová. Nicméně v ČEZu požadovali buď český certifikát, nebo externí ochranu, která by při rozhození frekvence odpojila elektrárnu od sítě. "Totéž je ale přímo v měniči," říkají svorně Šebestová s Jančíkem.

Monopol brzdí dodávky do sítě

To, že instalace není distributorovi zcela po chuti, se projevilo i na dalším osudu elektrárny. Zkušební provoz proběhl v květnu zcela bez problémů, panely produkovaly elektřinu bez jediného výpadku. Přesto byla elektrárna koncem května odstavena a termín jejího spuštění byl odsunut na neurčito. Distributor měl totiž posílit elektrické vedení až k objektu elektrárny, což ale dosud neučinil. HiTech Media Systems tak vzniká měsíčně ztráta ve výši 100 000 Kč. Podrobnější informace o problémech se spouštěním i o jednáních s "monopolními" úředníky jsou uvedeny v tiskové zprávě firmy.


Obr. 4 - celkový pohled na elektrárnu

V HiTechMedia Projekt ale na solární energetiku nezanevřeli a hodlají nabízet zájemcům instalace solárních elektráren "na klíč". Nyní mají v plánu podstatně větší akci za 78 mil. Kč. Půjde o 4000 panelů s výkonem 600 kWp na ploše 1,5 ha v ladem ležící průmyslové zóně na Zlínsku. Počítají s tím, že by to mělo být hotové v říjnu či listopadu letošního roku. Uvidíme.

Poznámka redakce:

Česká energetická agentura schválila v minulém týdnu finanční podporu formou dotace tomuto projektu z prostředků EU v rámci Operačního programu průmysl a podnikání (OPPP). Dle dalších informací se na agentuře nacházejí žádosti na obdobné projekty s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 5 MWp.

Dodejme jen, že krom garantovaných výkupních cen daných zákonem lze na obdobné projekty žádat o podporu (nevratná dotace) z OPPP, která se dle vyjádření zástupců ČEA reálně pohybuje v rozmezí 30 až 40 % celkových investičních (uznatelných) nákladů akce.

 
 
Reklama