Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Monopol brzdí dodávky zelené energie do veřejné sítě

Společnost HiTechMedia Systems, s.r.o. byla ne vlastní vinou donucena odsunout termín spuštění fotovoltaické elektrárny v Opatově na neurčito.

Důvodem zpoždění dodávek elektrické energie do veřejné sítě je neustálá snaha přinutit monopolního distributora energie ke splnění si svých závazků vůči vlastníkovi největší solární elektrárny doposud vybudované na území České republiky.

Devítimilionový projekt o instalovaném výkonu 60 kW je po květnovém zkušebním provozu, během něhož 369 solárních panelů produkovalo elektrickou energii bez jediného výpadku, plně provozuschopný. Namísto výtěžku z vyrobené a distributorem nevykoupené elektřiny tak k dnešnímu dni vznikla firmě HiTechMedia Systems, s.r.o. ztráta ve výši 100.000,- Kč.

Během počátečních jednání s distributorem elektrické energie k výstavbě solární elektrárny, bylo samotným distributorem přislíbeno posílení elektrického vedení až k objektu elektrárny. Aby vše proběhlo bez komplikací a s časovou rezervou, termín realizace solární elektrárny byl tehdy na přání distributora odložen do jara 2006.

"Nicméně jsme v rámci urychlení prací na svá bedra vzali vypracování projektové dokumentace k výměně přívodního kabelu a vyřídili stavební povolení. Náklady za projekt a stavební povolení ve výši 30.000,- Kč jsme uhradili z vlastních zdrojů," říká Vladimír Mléčka, ředitel společnosti HiTechMedia Systems, s.r.o. "Přes zimní období jsme vynaložili velké úsilí, abychom splnili požadavky distributora: mít v měsíci dubnu připravenu kabelovou přípojku elektrické energie."

I přes veškerou snahu se opatovskou solární elektrárnu do dnešních dnů spustit nepodařilo. "Nekonečné předávání žádostí na různá oddělení a pracovníky, oddalování naší záležitosti z důvodu rozdělení původní akciové společnosti na několik jiných subjektů, změna vyhlášky, nejasná metodika... Zkrátka nekončící řetězec irelevantních argumentů. Až nepochopitelně na vás zapůsobí slova pracovníka energetiky, který místo pomoci vás doslova odmítá slovy: "Nic nám neposílejte poštou. Ta k nám stejně většinou nedorazí. A když, tak do měsíce." Jen stěží si lze představit jinou společnost, než tu monopolní s tzv. "call centrem", kam se většinou nelze dovolat celé hodiny," dodává na závěr Vladimír Mléčka.

Některá fakta o průběhu řízení posílení elektrického vedení pro solární elektrárnu firmy HiTechMedia Systems, s.r.o. v Opatově:

07. 11. 2005 - Úplné dokončení projektové dokumentace.

27. 12. 2005 - Vydání stavebního povolení.

21. 01. 2006 - Stavební povolení nabylo právní moci.

11. 04. 2006 - Po nekonečném oddalování uzavřena smlouva na realizaci přípojky

31. 05. 2006 - Po bezproblémovém zkušebním provozu je solární elektrárna odstavena. Investorovi (HiTechMedia Systems, s.r.o.) tak měsíčně vzniká statisícová škoda z neodebrané elektrické energie.

 
 
Reklama