Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 180/2005 o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)

účelem tohoto zákona je v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí podpořit využití obnovitelných zdrojů energie, zajistit trvalé zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů, přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti, vytvořit podmínky pro naplnění indikativního cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010 a vytvořit podmínky pro další zvyšování tohoto podílu po roce 2010.

txt

Zákon č. 180/2005 Sb.

o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
se změnami:137/2010 Sb., 281/2009 Sb., 330/2010 Sb., 402/2010 Sb., 201/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 66/2005 Sbírky zákonů na straně 3726
schváleno:31.03.2005
účinnost od:01.08.2005
zrušeno:01.01.2013
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 343/2008 Sb.

kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
uveřejněno v: č. 111/2008 Sbírky zákonů na straně 5298
schváleno:29.08.2008
účinnost od:12.09.2008
zrušeno:01.01.2013
[Textová verze] [PDF verze (361 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 475/2005 Sb.

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
se změnami:364/2007 Sb., 409/2009 Sb., 300/2010 Sb., 338/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 166/2005 Sbírky zákonů na straně 8847
schváleno:30.11.2005
účinnost od:07.12.2005
zrušeno:01.01.2013
[Textová verze] [PDF verze (276 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 482/2005 Sb.

o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy
poznámka:ve formátu PDF jsou uvedeny pouze přílohy
se změnami:5/2007 Sb., 453/2008 Sb.
uveřejněno v: č. 168/2005 Sbírky zákonů na straně 8882
schváleno:02.12.2005
účinnost od:13.12.2005
zrušeno:01.01.2013
[Textová verze] [PDF verze (1250 kB)]
txt

Vyhláška č. 502/2005 Sb.

o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje
se změnami:303/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 175/2005 Sbírky zákonů na straně 9841
schváleno:08.12.2005
účinnost od:23.12.2005
zrušeno:01.01.2013
[Textová verze]
Střídač pro fotovoltaickou elektrárnu. Jakou technologii zvolíte?

Střídač pro fotovoltaickou elektrárnu. Jakou technologii zvolíte?

11.2.2013 | Ing. Petr Klimek, Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Vedle fotovoltaických panelů, o nichž bylo již napsáno dost, jsou druhou hlavní součástí fotovoltaických elektráren střídače, jejichž stručnému přehledu jsou věnovány následující odstavce.
Blackout a obnovitelné zdroje energie

Blackout a obnovitelné zdroje energie

28.1.2013 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Velkých blackoutů už byla v minulosti celá řada. Kolik jich způsobily obnovitelné zdroje? Skutečně hrozí v důsledku rozvoje OZE několikadenní výpadky elektřiny?
diskuse: 19 příspěvků, poslední 12.09.2014 10:35
Chystá se nové zdanění fotovoltaiky

Chystá se nové zdanění fotovoltaiky

13.12.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje nové zdanění fotovoltaiky po roce 2013. Chce tak vyřešit na úkor provozovatelů fotovoltaických elektráren problém, který způsobila předchozí vláda.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 31.05.2013 08:45
Větrání a klimatizace budov s téměř nulovou spotřebou energie

Větrání a klimatizace budov s téměř nulovou spotřebou energie

10.12.2012 | Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., prof. Ing. František Drkal, CSc.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov z roku 2010 ukládá členským státům Evropské unie mj. za povinnost, aby nové budovy od roku 2018 (veřejné budovy) resp. 2020 (všechny budovy) byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Uvedená skutečnost se týká prakticky všech technických systémů budov. Článek prezentuje možnosti řešení větrání a klimatizace ve zmíněných budovách a předkládá úvahy o možném vývoji odvětví s ohledem na požadavek snižování spotřeby energie.

Zajímavosti z konference Biomasa a energetika 2012

5.12.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Sdružení CZ Biom již tradičně pořádalo v Aule České zemědělské univerzity odbornou konferenci Biomasa a energetika 2012.

Zajímavosti z konference Solární energie v ČR 2012

1.12.2012 | Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Jak vypadá transformace energetiky? Když bývalý generální ředitel ČEZu na fotovoltaické konferenci přitaká Martinu Bursíkovi a zástupce ČEZ a.s. hodnotí uhlíkovou daň a emisní povolenky jako přínosné opatření pro férový rozvoj evropského energetického trhu.

Ceny regulovaných služeb v elektroenergetice a plynárenství pro rok 2013

29.11.2012 | Ing. Milan Bechyně, redakce TZB-info
Energetický regulační úřad vydává cenové rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Obsah rozhodnutí a výsledky práce úřadu za uplynulý rok prezentovala na tiskové konferenci předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Právní stanovisko k názoru ERÚ na tzv. nucený výkup

23.11.2012 | Mgr. Luděk Šikola, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Na otázku, zda tvrzení ERÚ, že tzv. nucený výkup (podle ustanovení § 11 odst. 12 zákona č. 165/2012 Sb.) mohou využít pouze výrobny uvedené do provozu po 31. 12. 2012, je v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb. odpovídá Mgr. Luděk Šikola, advokát.

Změna systému výplaty podpory obnovitelných zdrojů od 1. ledna 2013

19.11.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Dosud veškerou podporu, tj. jak výkupní cenu, tak zelený bonus, vyplácel místně příslušný distributor elektřiny. Nový systém vyplácení podpory je komplikovanější, administrativně však možná bude jednodušší.
diskuse: 10 příspěvků, poslední 09.12.2012 23:58

Jak platit náklady obnovitelných zdrojů

13.11.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Průmysloví podnikatelé vyčítají vládě, že s nimi odmítá jednat o dopadech podpory obnovitelných zdrojů na ceny elektřiny.

Podpora obnovitelných zdrojů a ceny elektřiny v roce 2013

31.10.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
V příštím roce se opět zvýší ceny elektřiny. Náklady na podporu obnovitelných zdrojů i poplatky za distribuci rostou a cena silové elektřiny klesá jen nepatrně. Kdyby však nebyl trh deformován podporou OZE, elektřina by byla ještě dražší.

OZE – určující prvek transformace energetiky – 2. díl

29.10.2012 | Ivan Beneš
Současný svět se vymkl z lineárního vývoje a dopěl do stavu, kdy selhávají prognózy. Nikdo nedovede odhadnout vývoj v nejbližší budoucnosti. Jde o stav globální strukturální nestability. Z pohledu bezpečnosti se jeví nejkritičtější oblastí voda-energie-potraviny. Pokud chybí, je ohrožena demokracie.
diskuse: 33 příspěvků, poslední 02.11.2012 15:40
energetika

Zajímavosti z konference Trendy evropské energetiky

24.10.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Obnovitelné zdroje snižují cenu silové elektřiny natolik, že se nevyplatí investice do konvenčních zdrojů. Aby se vyplatily, musela by cena silové elektřiny být dvojnásobná. Cena elektřiny do budoucna poroste, i když se zcela zastaví podpora OZE.

OZE – určující prvek transformace energetiky – 1. díl

22.10.2012 | Ivan Beneš, City Plan
Současný svět se vymkl z lineárního vývoje a dopěl do stavu, kdy selhávají prognózy, a nikdo nedovede odhadnout vývoj v nejbližší budoucnosti. Jde o stav globální strukturální nestability. Z pohledu bezpečnosti se jeví nejkritičtější oblastí voda-energie-potraviny. Pokud chybí, nastávají sociální nepokoje a je ohrožen demokratický systém státu.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 24.10.2012 23:12

Zajímavosti z konference Malé vodní elektrárny v ČR 2012

19.10.2012 | Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Konference se konala v Domě Armády Praha na Vítězném náměstí v Dejvicích. V patřičně honosném prostoru se zde sešli zástupci státu, investičních společností, výrobci a samozřejmě provozovatelé malých vodních elektráren.
hybridní solární kolektor

Solární hybridní fotovoltaicko-tepelné kolektory – přehled

8.10.2012 | Ing. Luboš Buchta, ČVUT
Článek představuje současný stav problematiky plochých hybridních fotovoltaicko-tepelných (FVT) kolektorů, zaměřuje se na rozdíly mezi základními druhy kolektorů, jejich výhody a nevýhody, navíc předkládá přehled současných světových výrobců. Cílem článku je poukázat na problémy ale zároveň na možnosti spojené s různými druhy hybridních FVT kolektorů.
diskuse: 1 příspěvek, 20.10.2012 21:21

Nápady na úspory energie i další ekologické projekty budou oceněny v soutěži

7.10.2012 | CEE Bankwatch Network
Nezisková organizace CEE Bankwatch Network vyhlásila soutěž o nejlepší nápady na ekologické projekty, které by mohly být financovány z evropských fondů. Pro nejlepší je připravena finanční odměna až 35 000 korun.
Energetika pro 21. století v České republice

Energetika pro 21. století v České republice

29.9.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Cílem workshopu bylo sblížit ve vzájemné diskusi názory techniků a ekologů. Načasování workshopu mimo období vypjatých strategických rozhodování dává naději na věcnou diskusi odborníků, ze které mohou vzniknout kompromisní, avšak konstruktivní závěry, využitelné na všech úrovních.
diskuse: 36 příspěvků, poslední 18.10.2012 08:32

Ceny elektrické energie a energetická politika Německa a ČR

27.9.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Podíl platby za distribuci v koncových cenách elektřiny v České republice v roce 2010 převyšoval 40 procent. V sousedních zemích se přitom pohyboval od asi 18 procent v Německu po 36 procent na Slovensku. A jaký podíl má podpora obnovitelných zdrojů na cenách elektrické energie v ČR?
diskuse: 3 příspěvky, poslední 01.10.2012 11:47

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

15.9.2012 | Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Cílem studie je poukázat na možnosti, které existují v oblasti obnovitelných zdrojů z hlediska rozsáhlé přeshraniční spolupráce, vytváření pracovních míst a možného růstu s cílem posílit dialog mezi vládami a investiční komunitou při zvažování budoucího energetického profilu regionu.

další články

 
 
Reklama