Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Techniky neviditelné požární detekce

Každý, kdo se zabývá montáží a projekcí systémů EPS, občas narazí na problém, jak skloubit na jedné straně požadavky architektů a památkářů, na druhé straně požadavky na rychlou a včasnou detekci požáru. V podstatě jde o to najít řešení, které viditelně nenarušuje interiér, ale přitom zajistí včasnou detekci požáru. Nejdříve bych se zmínil o dnes používaných postupech a potom o jedné zajímavé novince v oboru. Mezi dnes používaná řešení lze zařadit:

  • netradiční řešení s bodovými hlásiči kouře (zapuštěná montáž, teleskopická tyč),
  • aspirační hlásič kouře,
  • integrovaný lineární hlásič kouře,
  • hlásič plamene,
  • tlačítkové hlásiče požáru (zapuštěná montáž).

V praxi jsem se setkal se dvěma způsoby zneviditelnění bodových hlásičů kouře. První řešení předpokládá vysekání otvoru do stropu, instalaci hlásiče do tohoto prostoru a překrytí otvoru ochrannou mřížkou. Pokud tuto mřížku natřete stejnou barvou jako okolní strop, je tento hlásič takřka neviditelný. S tímto technickým řešením se můžete setkat například na zámku Vranov nad Dyjí (obr. 1, 2, 3).


Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Na obrázku 1 můžete vidět otvor ve stropě s paticí. Z hlediska šíření kouře je lepší, když je díra větší. Na obrázcích 2 a 3 je pohled na strop, mřížka je natřena stejnou barvou jako strop (obrázek 2), případně přes mřížku prochází dělicí čára a každá část je natřena jinou barvou (obrázek 3).

Jiné technické řešení je v jisté nejmenované bance na pražském Starém Městě. Zde památkáři nepovolili žádný zásah na stropě, zatímco hasiči trvali na bodovém hlásiči u stropu. Řešení se nakonec našlo. Přes den není v místnosti žádný hlásič a případný požár musí zaměstnanci banky vyhlásit jiným způsobem. Mimo pracovní dobu se na teleskopické tyči zvedne těsně pod strop deska stolu, na níž je zespodu nainstalovaný hlásič kouře.

Dalším architektonicky šetrným řešením je použití aspiračních hlásičů kouře. Tyto hlásiče se skládají ze sací jednotky (lze ji umístit i mimo střeženou místnost) a sacího potrubí, které se umístí do podhledu nebo dvojitého stropu. Ze sacího potrubí se pomocí kapilár vyvedou externí sací body, které jsou na stropě takřka neviditelné. Na následujících obrázcích vidíte princip technického řešení, historickou místnost zabezpečenou tímto způsobem (sací potrubí je ve dvojitém stropě) a na posledním obrázku vstupní halu a recepci zabezpečenou sacím potrubím umístěným v podhledu. Vzhledem k poměru rozměrů sacího bodu k velikosti místnosti nejsou vlastní sací body (obr. 4, 5, 6).


Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

V některých případech lze jako architektonicky šetrnější řešení v místnostech použít i integrovaný lineární hlásič kouře. Integrovaný je označován proto, že vysílač, přijímač i vyhodnocovací jednotka jsou součástí jedné jednotky. Tato jednotka se umístí na jednu stěnu místnosti a na protilehlou stěnu se umístí tzv. odrazový hranol. Odrazový hranol je v podstatě malé zrcadlo, které slouží k odrazu paprsku zpět do přijímače. Při vhodném umístění v místnosti tato sestava nenarušuje interiér. Osa paprsku je na obrázku 7 vyznačena slabou čárou.

Podobnou variantou, kdy se nemusí hlásič instalovat na strop, je případ hlásiče vyzařování plamene. Tento hlásič má podobné pokrytí jako PIR detektory používané v systémech EZS. Lze jej umístit do rohu místnosti nebo na stěnu a tím ho učinit méně nápadným. Pokud kryt hlásiče (nikoliv vlastní senzor) přetřete stejnou barvou, jako má okolní zeď, bude hlásič opět splývat s okolím. Příklady pokrytí hlásiče naleznete na obrázcích 8 a 9.


Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

Kromě samočinných hlásičů je potřeba někdy do těchto prostor umístit i tlačítkové hlásiče požáru. Podle normy musí být tlačítkové hlásiče požáru v červeném provedení, takže barvu není možno měnit. Jediná možnost architektonicky šetrného řešení je použití zapuštěné montáže. Na obrázku 10 je vidět příklad zapuštěné montáže tlačítkového hlásiče, v tomto případě vyčnívá do prostoru 2 cm. V případě povrchové montáže je to 5 cm, viz obrázek 11.


Obr. 10

Obr. 11

Obr. 12

V letošním roce se objevila na trhu zajímavá novinka týkající se technického řešení v prostorách náročných interiérů. Jedná se o bodový hlásič s virtuální optickou komorou. Toto řešení je jedinečné v tom, že vlastní optická komora je mimo hlásič, který je umístěn v podhledu místnosti.


Obr. 13

Obr. 14

Princip tohoto hlásiče je vysvětlen na obrázcích 12 a 13. Optický senzor (1) se skládá z LED diody (2) a fotodiody (3). Optický senzor spolu s oblastí rozptýleného světla (7) tvoří virtuální optickou komoru. Pokud se v oblasti (7) objeví kouř, dopadne odražené světlo na fotodiodu (3). Tento signál se na základě algoritmů porovná s referenčními průběhy, a pokud jim odpovídá, dojde k vyhlášení požáru. Každého asi napadne jak se tato technologie dokáže vyrovnat s vlivy jiných světelných zdrojů, prachu nebo hmyzu? Hlásič je vybaven optickým a elektronickým filtrem, které dokáží cizí světlené zdroje vyfiltrovat. Prach má obecně tendenci se především usazovat na nerovnostech a horní straně zařízení. Protože je aktivní část hlásiče umístěna na spodní straně a tato strana je rovná a hladká, suchý prach se zde nemůže usadit. Vliv hmyzu by se projevil, pokud by byl po dobu několika sekund přítomen v prostoru oblasti (7). Toto však lezoucí ani letící hmyz nemůže splnit. Z těchto důvodů je tato nová technologie v podstatě stejně spolehlivá jako klasické bodové hlásiče. A to jak z pohledu schopnosti včasné detekce, tak i při požadavku na minimum falešných poplachů. Kvůli originálnímu řešení jsou menší nároky na údržbu a čištění hlásičů oproti "viditelným" hlásičům. V případě, že se na povrchu vytvoří vrstva nečistot (v praxi se může jednat například o mastný prach), je tato vrstva sledována pomocí senzoru znečištění (6). Při překročení definované meze se vyhlásí znečištění a povrch hlásiče je potřeba otřít. Při vhodném uspořádání lze tuto technologii doplnit o barvené prstence stejné barvy, jako je okolní strop. Tím hlásič v podstatě splyne s okolím. Všechny uvedené vlastnosti z něj činí vhodnou alternativu pro vstupní, reprezentativní, historické a jiné architektonicky náročné prostory.