Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výše vodného a stočného v Praze platná od 1. ledna 2004

Cena vody je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR - výměr MF č. 01/2002 ze dne 28.11.2001. Pražské vodovody a kanalizace a. s. se musí při stanovování výše vodného a stočného tímto Cenovým věstníkem řídit, tzn. že si mohou započítat v kalkulaci ceny jen oprávněné náklady a přiměřený zisk. PVK pouze cenu navrhují a než je její výše projednána v zastupitelstvu hlavního města, musí projít schválením v Pražské vodohospodářské společnosti, a. s.


Pražské vodovody a kanalizace a.s. VODNÉ STOČNÉ CELKEM
(v Kč/m3 včetně 5% DPH) 21,95 19,48 41,43

Poznámka: PVK od roku 1998 sjednotily výši vodného a stočného pro maloodběratele a velkoodběratele.

Vodné a stočné bylo zvýšeno o 7,4 %. Peníze získané z navýšení ceny budou použity na nutné opravy, rekonstrukce a další rozvoj vodovodní a kanalizační sítě.

Cena je jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele. Vzhledem k ukončení platnosti deseti a dvacetihaléřových mincí budou faktury zaokrouhlené ve prospěch zákazníků. Z vybraného vodného a stočného půjde příští rok téměř 1,66 miliardy korun na nájem za užívání vodohospodářských zařízení a infrastruktury, které jsou v majetku hl. m. Prahy. Tyto prostředky se budou zpět investovat do vodohospodářské infrastruktury.

Jak se tvoří cena vody:

Cena vody = oprávněné náklady + přiměřený zisk + DPH (5%)

Cena vody je cenou věcně usměrňovanou a je určována podle pravidel stanovených v Cenovém věstníku Ministerstva financí ČR - výměr MF č. 01/2002 ze dne 28.11.2001.

Pražské vodovody a kanalizace a. s. (PVK) se musí při stanovování výše vodného a stočného tímto Cenovým věstníkem řídit, tzn. že si mohou započítat v kalkulaci ceny jen oprávněné náklady a přiměřený zisk. PVK pouze cenu navrhují a než je její výše projednána v zastupitelstvu hlavního města, musí projít schválením v Pražské vodohospodářské společnosti, a. s. (PVS). Po vzájemné domluvě mezi PVK a PVS novou cenu schvalují jak představenstva, tak i dozorčí rady PVK a PVS. V konečné fázi se k ceně vodného a stočného vyjadřují zastupitelé hlavního města. Pokud by s ní nesouhlasili, návrh vrátí zpět PVK a dojde k novým jednáním.


Kalkulace ceny vody pro rok 2004
aneb z čeho se skládá vodné a stočné (včetně DPH)


Kalkulační
položka
Vysvětlení Podíl
(v Kč)
Podíl
(v %)
nájemné
inframajetku
platba za podnájem vodohospodářských zařízení a infrastruktury od PVS 16,33 41,39
poplatky státu platby za surovou vodu, poplatky za vypouštění odpadní vody do Vltavy 3,68 9,33
přímé náklady např.: chemikálie, materiál, energie, palivo, pohonné hmoty 2,93 7,41
režijní náklady např.: pojištění, daň z nemovitostí, silniční daň, platby za služby 6,54 16,58
osobní náklady mzdy a sociální náklady 4,23 10,73
opravy opravy vodohospodářských zařízení a infrastruktury 1,26 3,20
odpisy odpisy hmotného investičního majetku 0,76 1,93
ostatní náklady ostatní provozní a finanční náklady 0,14 0,34
Celkové náklady 37,84 90,91
kalkulační zisk tzv. přiměřený zisk, jehož výše se stanovuje podle pravidel daných Cenovým věstníkem 3,59 9,09
DPH (5%) 1,97  
Vodné a stočné (včetně DPH) 41,43  


/

Podíl jednotlivých nákladových položek
na celkových nákladech (v %)

  Legenda:

41,39% - nájemné inframajetku
  9,33% - poplatky
  7,41% - přímé náklady
16,58% - režijní náklady
10,73% - osobní náklady
  3,20% - opravy
  1,93% - odpisy
  0,34% - ostatní náklady
  9,09% - kalkulační ziskVývoj vodného a stočného v Praze

  Období Cena vody za m3 (v Kč, včetně DPH)
Vodné Stočné Celkem
Domácnosti - 31.12.1990 0,60 0,20 0,80
1.1.1991 - 1.8.1992 1,50 1,50 3,00
1.9.1992 - 14.5.1993 5,00 4,00 9,00
15.5.1993 - 31.1.1994 7,10 5,40 12,50
1.2.1995 - 31.1.1996 9,20 7,10 16,30
1.2.1996 - 31.12.1996 10,61 7,96 18,57
1.1.1997 - 31.12.1997 12,18 9,49 21,67
1.1.1998 - 31.1.1999 14,62 11,57 26,19
1.2.1999 - 31.12.1999 16,81 13,14 29,95
1.1.2000 - 31.12.2000 18,64 13,99 32,63
1.1.2001 - 31.12.2001 19,77 15,33 35,10
1.1. 2002 - 31.12.2002 20,65 17,12 37,77
1.1. 2003 - 20,72 17,85 38,57
Ostatní - 31.12.1990 3,70 2,35 6,05
1.1.1991 - 30.6.1992 4,50 3,50 8,00
1.7.1992 - 30.12.1992 6,00 4,50 10,50
1.1.1993 - 31.1.1993 6,30 4,73 11,03
1.2.1993 - 14.5.1993 8,40 6,00 14,40
15.5.1993 - 31.1.1994 9,60 6,00 15,60
1.2.1994 - 31.1.1995 12,20 7,60 19,80
1.2.1995 - 31.1.1996 13,35 8,23 21,58
1.2.1996 - 31.12.1996 14,18 9,14 23,32
1.1.1997 - 31.12.1997 14,18 10,30 24,48
1.1.1998 - 31.1.1999 14,62 11,57 26,19
1.2.1999 - 31.12.1999 16,81 13,14 29,95
1.1.2000 - 31.12.2000 18,64 13,99 32,63
1.1.2001 - 21.12.2001 19,77 15,33 35,10
1.1. 2002 - 31.12.2002 20,65 17,12 37,77
1.1. 2003 - 20,72 17,85 38,57


 
 
Reklama