Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Společnost pro techniku prostředí
Odborná sekce Vytápěníčlen Českého svazu vědeckotechnických společností
člen REHVA - Evropská asociace společností z oboru TZB26. - 28. dubna 2005
Kongresové a kulturní centrum Roháč

Konference je zařazena do Programu celoživotního vzdělávání ČKAIT s bodovým ohodnocením 3 body.


Vážení kolegové,

Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového centra v Třeboni. Vedle odborného programu a výstavky budou součástí konference i doprovodné společenské akce.

Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků - předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému tématickému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.

doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
odborný garant konference

Generální sponzor konference:

Hlavní sponzoři konference:

                   

                   MEDIÁLNÍ PARTNEŘI STP:
internetový portál www.tzb-info.czčasopis Vytápění, větrání, instalacečasopis Topenářství Instalace


INFORMACE PRO FIRMY - VYSTAVOVATELE
Součástí konference je výstavka výrobců a dodavatelů topenářské techniky.
Své výrobky a služby můžete prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl, 2 židle) za úhradu 12.000 Kč (součástí poplatku je účast 2 zástupců firmy na jednání konference včetně materiálů, občerstvení a doprovodných společenských akcí).


Časový program konference

Úterý 26.4.2005

19.00 hod Uvítací koktejl s akordeonovým souborem Růženky Vonešové a žesťový kvintet Ctibora Mesteka

Středa 27. 4. 2005

  8.00 hod Prezence účastníků
  9.00 hod Zahájení konference - doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Projevy hostů
10.00 hod Řešení vytápění a větrání u nízkoenergetických domů
(doc. Ing. Karel Kabele, CSc.)
11.30 hod Přestávka na občerstvení a diskusi
12.00 hod Otopné soustavy a nové poznatky
(doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)
14.00 hod Oběd
15.00 hod Řízení a regulace
(Ing. Lubomír Zejda)
19.00 hod Společenský večer s Třeboňskými pištci

Čtvrtek 28. 4. 2005

  8.30 hod Obnovitelné zdroje energie
(Ing. Petr Šerks)
10.00 hod Přestávka na občerstvení a diskusi
10.30 hod Ekonomie a provoz
(Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.)
12.00 hod Přestávka na kávu, diskusi
12.45 hod Spalinové cesty a přívod spalovacího vzduchu
(Ing. Vladimír Jirout)
13.45 hod Ukončení konference - doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
14.00 hod Oběd

V závorkách jsou uvedeni garanti jednotlivých tematických sekcí konference.


INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY
1. Místo konání
Kongresové a kulturní centrum Roháč

2. Přihláška
Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě poplatku zašlete do 20. 4. 2005. V případě zaslání přihlášky e-mailem předložte doklad o zaplacení při prezenci.

3. Účastnický poplatek
Účastnický poplatek zahrnuje náklady na uspořádání konference a tisk publikace
- pro členy STP - 1.500,- Kč (vč. DPH)
- pro ostatní - 2.300,- Kč (vč. DPH)

4. Úhrada poplatku
Poplatek uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze - Spálená, č. účtu 43837011/0100, variabilní symbol 205 02 01, IČO: 499978, DIČ: CZ00499978.

5. Při neúčasti přihlášeného
Účastnický poplatek nevracíme, materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného.

6. Přijetí přihlášek
Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět.

7. Ubytování
Je zajištěno pro účastníky konference (není součástí účastnického poplatku, uhradíte ho v recepci hotelu / penzionu). Svůj zájem o ubytování vyznačte v přihlášce na konferenci.

8. Pořadatel:
Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
tel.: 221 082 353, fax: 221 082 201
www.csvts.cz/stp/
e-mail: stp_set@vol.cz  využijte výhod členství v STP - nabídka a přihláška členství

 
 
Reklama