Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Sponzoři konference Vytápění 2005 v Třeboni na aktuální téma (II)

O využívání solární energie, regulaci, trendech v otopných plochách, srovnání našich projektantů se světem, problematice prostředí v průmyslových objektech, chladicích stropech, NED, novém SW, výhodách kompletních dodávek a dalších zajímavostech si s námi povídali zástupci sponzorů konference Vytápění 2005 v Třeboni.

Vaše tradiční nabídka prvků pro otopné soustavy se rozšířila o solární systémy. Jaký je vývoj v poptávce po solárních systémech před začátkem letošní letní sezóny?
U firmy Reflex je zájem o solární technologie letos vyšší než ve stejném období loňského roku. Příjemné je, že vedle poptávek a nabídek se realizuje řada objednávek. Zdá se, že si investoři uvědomili, že solární technika jim pomůže (především při přípravě TUV) ušetřit nemalé provozní náklady. A navíc, když již došli k pozitivnímu rozhodnutí a chtějí realizovat solární technologii, si navíc uvědomují, že realizace na jaře přinese efekt v celém roce a že posunutí realizace do pozdějších měsíců roku znamená vždy ztrátu.
Nabízíme každému maximální bezplatnou pomoc při realizaci jeho přání na poli solární technologie. Nabízíme diferencovaný přístup k platebním podmínkám, aby nic nestálo v cestě včasné realizaci.

Myslíte, že zájem o solární kolektory může částečně ovlivnit i změna podmínek pro tepelná čerpadla od letošního dubna?
Neumím posoudit, zda změna podmínek při realizaci tepelných čerpadel přelila zájem do solární technologie. Spíš si myslím, že nikoliv. Solární technologie je jiná než technologie tepelných čerpadel. Solární panely umožní ušetřit především náklady na přípravu TUV a ohřev bazénu. V žádném případě nemůžeme solárními panely nahradit tepelné čerpadlo v případě vytápění. Oba systémy mohou vhodně koexistovat vedle sebe. Tepelné čerpadlo v zimě, solární technologie v létě a v přechodných obdobích. Problémem je především několik různých zdrojů a spotřebičů spojit do jednoho výkonného systému. I zde nabízíme pomoc. Máme patentové řešení - akumulační nádrž PAST.

Za společnost REFLEX CZ, s.r.o. odpovídal Ing. Jaroslav Forejtek, jednatel (managing director)


Jak z Vašeho pohledu hodnotíte kvalitu a nabídku prvků pro regulaci v ČR? Je tato nabídka skutečně efektivně využívána?
Sortiment prvků pro regulaci odpovídá svou šíří kterékoli evropské zemi a rozsahem cen i kvality rovněž. Snad jediný rozdíl vidím v tom, že zatímco v bývalých západoevropských zemích se tento sortiment tvořil vývojem řadu let a tomu odpovídalo i vyvíjející se technické povědomí uživatelů, do bývalých východoevropských zemí "vtrhl" po roce 1989 v celé své ucelenosti i šíři víceméně najednou. Proto jsme všichni museli nejprve vstřebat stav technického vývoje a tomu odpovídala také efektivnost využití nabídky. Z dnešního pohledu však není mezi ČR a Evropou v podstatě žádný rozdíl.

Jaké jsou nejdůležitější oblasti pro realizaci Vašich výrobků?
Nejdůležitější je pro LDM segment CZT a vytápění, dále pak obecně průmysl (chemický, petrochemický apod.) a v oblasti sortimentu vysokotlakých ventilů zdroje a strojovny tepláren, elektráren a těžkého průmyslu.

Za společnost LDM, spol. s r.o. odpovídal Ing. Jiří Doubrava, obchodní ředitel


Jak odhadujete aktuální poměr mezi poptávkou podlahové x stěnové a stropní vytápění (chlazení)?
Podle našich obchodních a dodavatelských zkušeností odhadujeme, že z 90 % se realizuje podlahové vytápění a 10 % připadá na stěnové a stropní.

Co bylo novinkou Rehau na ISH?
REHAU na ISH prezentovala jako novinku ucelený systém domovních rozvodů plynu RAUGAS.

Za společnost REHAU s.r.o. odpovídal Ing. Luděk Pilát


Akciová společnost Metrostav realizovala výstavbu mnoha administrativních budov a polyfunkčních domů. Jak se v tomto segmentu českého stavebního trhu uplatňují nové trendy úspor energií?
V několika posledních letech jsou snahy investorů a projektantů o úsporu energií a alternativní zdroje vytápění stále patrnější. Letos v létě dokončí Metrostav projekt, který je v tomto ohledu zcela mimořádný. Jedná se o budovu Nile House na Rohanském nábřeží v Praze 8, která je součástí rozsáhlého projektu River City Prague.
Architektonickým a komunikačním srdcem Nile House je prosklené atrium, které současně slouží jako izolační zóna chránící budovu před nepříznivými povětrnostními vlivy - větrem, slunečním zářením, výkyvy teplot, i před vlivy vyplývajícími ze sousedství rušné komunikace a orientace této části budovy na jih. Atrium také umožňuje začlenit do budovy přirozenou ventilaci, která na jaře a na podzim poskytne uživatelům klimatický komfort, v zimě bude plnit funkci pasivního tepelného nárazníku a v létě bude rozptylovat teplo. Optimální rovnováhy mezi spotřebou energie a klimatickým komfortem je dosaženo pomocí tzv. zaplavovacího větrání, kdy je do prostoru pomocí dvojitých podlah vpouštěn vzduch o teplotě 17-19 °C, který - dokud se neohřeje - vytváří oblast čerstvého chladného vzduchu, a jenž po ohřátí začne vlivem fyzikálních zákonů stoupat ke stropu.
Při návrhu vzduchotechniky se projektant snažil minimalizovat zejména příkon zařízení potřebných pro výměnu vzduchu, která budou zajištěna pomocí hlubinných vrtů a tepelným čerpadlem. Koncepčně je systém koncipován tak, aby vyhověl požadavkům extrémních zimních i letních podmínek a byl schopen předehřívat nebo naopak chladit příchozí vzduch. Při použití tohoto principu je možné snížit energetickou spotřebu na úroveň přibližně 45-50 procent spotřeby běžné kancelářské budovy.

Objekt Nile House projektoval Kohn Pedersen Fox z Londýna, sledujete rozdíl mezi prací projektanta ze zahraničí a českých projektantů?
Především v posledních 15 letech měl Metrostav možnost spolupracovat s předními architekty a projektanty z České republiky i ze zahraničí. Díky této spolupráci vznikly desítky objektů, které odbornou i laickou veřejnost zaujaly nejen svým architektonickým pojetím, ale také použitými technologiemi či podmínkami, v nichž je bylo nutno postavit. Z posledních let lze vzpomenout například Palác Corso Karlín, který přinesl nový pohled na přestavbu někdejšího průmyslového komplexu, novostavby Paláce Flóra a Paláce Euro i Charles Square Center. Jsou to projekty, které získaly různá domácí i zahraniční ocenění. Nesmírně si vážíme spolupráce s takovými architekty, jakými jsou například arch. Pavel Kupka, který je předním odborníkem na rekonstrukce památkově chráněných objektů, či arch. Josef Pleskot, jenž patří k nejvýraznějším osobnostem současné moderní architektury.
Kvalitní projekt může vzniknout jen na základě spolupráce. Jeho realizace je otázkou souhry velkorysého přístupu investorů, tvůrčí invence architektů a vysoké profesionality stavebníků. Těší nás, že jsme měli nejednu příležitost pracovat s profesionály, kteří realizaci své myšlenky sledovali do nejmenšího detailu. A jsme rádi, že tento entuziasmus není cizí zejména nastupující mladé generaci architektů a projektantů.
Vždy je pro nás radost pracovat se skutečnými odborníky a hledat nové technické možnosti, jak jejich plány proměnit v realitu.

Za akciovou společnost Metrostav odpovídal Ing. František Polák, tiskový mluvčí


Vaše společnost se pod Vaším vedením stala neopominutelným hráčem na trhu, máte za sebou bohatou publikační činnost a spolupracujete prostřednictvím diplomních projektů se strojní fakultou ČVUT. Jak s Vaším přehledem vidíte stav investic do moderních způsobů vytápění v průmyslových objektech?
Vaše otázka přesně vystihuje současný pohled na problematiku "vytváření prostředí v průmyslových objektech". Obracíte se na nás jako na topenářskou firmu a ptáte se na moderní způsoby vytápění. Oddělení profesí vytápění a větrání jako dvou samostatných oborů, stejně tak i specialistů pracujících v odborné praxi, oddělené výuce na odborných školách nepřispívá ke kvalitě řešení dané problematiky.
Pro dosažení optimálního prostředí je nezbytně nutné dodržet jak teplotní parametry, tak také odpovídající kvalitu vzduchu (větrání). Obecně proklamovaná přednost sálavých a infrazářičových soustav je bezesporu platná z hlediska energetického. Ve velké většině případů, kdy je v hale umístěna méně náročná technologie, se vůbec neřeší hygienické větrání. Projektant vytápění, který zakázku získal, nemá v podvědomí potřebu větrání daného prostoru, a proto také nevyžaduje na dalším specialistovi - vzduchotechnikovi - příslušné řešení. Tyto soustavy jsou pak navrhovány bez náležité hygienické výměny vzduchu. Vliv oddělení profesí vytápění a větrání je evidentní.
Při větších požadavcích na výměnu vzduchu (jako je kupř. provoz svařoven) je vyřešena kombinace sálavých a infrazářičových soustav se zdrojovým větráním (autoři: Drkal Kotrbatý Vacek). Tento princip podstatně snižuje energetickou náročnost (o 40÷60 %) při zajištění optimálních hygienických podmínek. Požadavek návrhu větrání vyplynul ze samotné technologie v daném prostoru. K absurdním situacím dochází při návrzích teplovzdušných souprav, kdy jednotky rozmísťuje projektant vytápění, který mnohdy nemá potřebné znalosti z oblasti proudění vzduchu. Problém sice řeší dostatečnou dodávku tepla, ale k chybám dochází jak v plošném rozmístění jednotek, tak i ve výšce zavěšení.
Druhý pohled na otopné soustavy pro průmyslové haly v lokalitách zásobovaných z tepelných zdrojů vychází z požadavku vzájemné vazby zdroje, venkovní sítě a spotřebiče. Samotná otopná soustava (panely) v systémech CZT, kdy je tepelným zdrojem teplárna, v lokalitách zásobovaných z výtopny musí být technicky řešena zcela odlišně (viz referát na konferenci) s ohledem na parametry a ekonomii daných zdrojů tepla.
V lokalitách zásobovaných plynem se preferují soustavy s přímotopnými zařízeními (zářiče, teplovzdušné jednotky). Volbu toho kterého zařízení s odpovídající následnou ekonomií provozu podstatně ovlivňují plošné rozměry objektu, výška objektu, technologie a samotné vlastnosti jednotlivých prvků. Samozřejmostí by měla být i kombinace s větráním.
Na Vaši otázku týkající se moderních způsobů vytápění průmyslových hal se dá celkem jednoznačně odpovědět, že sálavé a infrazářičové soustavy lze označit za perspektivní při doplnění o prvky hygienického větrání. Nelze ani zavrhovat teplovzdušné vytápění umístěné do objektů s odpovídajícími plošnými rozměry a konstrukčními výškami těchto objektů.

Jak z hlediska dalšího vývoje vidíte nosný program Vaší firmy?
Nosný program naší firmy vyplývá z odpovědi na první otázku.
Pro oblast lokalit zásobovaných teplem z CZT v souladu s názorem na vzájemnou vazbu zdroje tepla, sítě a spotřebiče vyrábíme a dodáváme výměníky tepla pára-voda pro systémy s uzavřeným parokondenzátním okruhem - zařízení pracuje bez kondenzátního hospodářství. Vyrábíme a dodáváme blokové stavebnicové výměníkové stanice, blokové ejektorové stanice. Vyrábíme a dodáváme sálavé panely vodní i parní a panely kombinované s osvětlením. Dodáváme hygienické větrání pro soustavy se sálavými panely.
Pro oblast lokalit zásobovaných plynem v souladu s názorem na nutnou kombinaci vytápění a větrání pro vytváření odpovídajícího prostředí vyrábíme a dodáváme tmavé i světlé infračervené plynové zářiče v kombinaci s hygienickým větráním a mozaikovou regulací. Dodáváme přímotopné plynové teplovzdušné jednotky a kompaktní teplovzdušné přímotopné plynové strojovny. Vše s atmosférickými hořáky.
Novinkou jsou technologické infraohřevy a infrasušení - individuální konstrukce dle dané technologie výroby u investora.
Jak z odpovědi vyplývá, chceme zajišťovat vždy komplexní a hlavně kvalitní dodávku (ISO 9001/2000) i s následným servisem.
V souladu s tímto programem poskytujeme projektantům a montážním firmám odborné konzultace. Zajišťujeme i komplexní projektové práce.
Novinka:
Na našich internetových stránkách www.kotrbaty.cz zavádíme novou kapitolu "Literatura", kde je možné se průběžně informovat o nových trendech ve vytápění a větrání průmyslových hal i předávacích stanicích tepla.

Za společnost KOTRBATÝ V. M. Z., s.r.o. odpovídal Ing. Miroslav Kotrbatý, jednatel


Propagovaným řešením pro novou výstavbu byly v předchozích 2-3 letech nízkoenergetické domy. Nové požadavky na standardní výstavbu se k původním požadavkům velmi přiblížily a nízké energetické nároky domů na vytápění se stávají běžné. Co pro domy tohoto typu nabízí Vaše společnost?
Naše firma dodávající na trh výrobky a systémy GIACOMINI si je vědoma toho, že trend výstavby nízkoenergetických domů je současným trendem ve stavebnictví. Tento trend je zcela jednoznačně reakcí na rostoucí ceny energií. Velmi zjednodušeně lze říci, že firma Arnema na tento trend reaguje nabídkou nízkoteplotních systémů vytápění a vysokoteplotních systémů chlazení. Tato slova zní jako slovní hříčka, avšak velmi přesně charakterizují princip malé energetické náročnosti systémů podlahového, stropního anebo stěnového vytápění, které pracují jako sálavé plochy zajišťující vysoký komfort a zároveň odpovídají požadavkům kladeným na nízkoenergetické stavby.
Pro dokonalou regulaci těchto systémů nabízíme také elektronické ovládací prvky od jednoduchých pokojových termostatů až po pokročilé ovládací jednotky, se kterými lze dosáhnout skutečně komfortního a přitom velice úsporného provozu.
Kromě uvedených výrobků GIACOMINI však v těchto stavbách naleznou jistě uplatnění i výrobky pro klasické topenářské projekty zajišťující vytápění pomocí radiátorových těles. Těmito výrobky jsou termostatické ventily, hlavice či regulační šroubení, které jsou svými vlastnostmi schopny uspokojit požadavky uživatelů na regulaci otopných soustav.

Nabízíte i řešení v oblasti chladicích stropů. Požadavky na komfort staveb se neustále zvyšují a řešení pro letní období se stávají zajímavá nejen u reprezentativních administrativních budov a ve zdravotnictví. Jak vidíte další vývoj v této oblasti?
K otázce týkající se chladicích stropů je možno říci: Dnešní uživatel moderních staveb požaduje od systémů vytápění vysokou ekonomičnost, spolehlivost, ale také komfort.
Vědoma si těchto požadavků vyvinula a vyrábí firma GIACOMNI již dlouhou dobu kromě jiného taktéž systémy stropního vytápění a chlazení. V současné době nabízí na trhu systémy plechových stropních panelů GK umožňujících jak topení, tak chlazení s možností umístění veškerých technologických rozvodů v podhledu. Tyto systémy jsou vhodné k použití jak v administrativních budovách, tak terciární sféře. Velmi široké uplatnění se nabízí ve zdravotnictví, kde jsou vysoké požadavky na sterilitu prostředí. Požadavkům na výše uvedené možnosti, které stále častěji zaznívají také ze strany uživatelů rodinných domů, vychází vstříc nový systém sádrokartonových panelů GKC. V tomto systému jsou dokonale integrovány požadavky jak na výkon a užitnou hodnotu systému, tak na zajištění možností pro tvorbu interiéru dle požadavků uživatele. Během letošního roku očekáváme uvedení třetího systému vytápěcích a chladicích stropních panelů založených na konstrukci klasických podhledů.
Uvedením tohoto systému bude završena ucelená nabídka aktivních stropních podhledů umožňujících topení i chlazení, která je schopna uspokojit veškeré požadavky architektů při tvorbě interiérů moderních budov.
Co se týče dalšího vývoje v této oblasti, jsem optimista. Za dosažení vysokého tepelného komfortu je dnes stále více považováno nejen kvalitní topení v zimních měsících, ale také zajištění tichého a ekonomického chlazení v měsících letních. V poslední době zaznamenáváme velký zájem o tyto systémy od stavitelů rodinných domů a přestaveb, kteří požadují zmíněný komfort a vysoké užitné vlastnosti. Naše inovativní řada funkčních stropních podhledů vychází těmto požadavkům vstříc a já věřím, že tato řešení zaznamenají ve všech druzích výstavby v nejbližší době velký rozvoj.

Za společnost ARNEMA s.r.o. odpovídal Martin Michalský z oddělení marketingu


Na veletrhu ISH ve Frankfurtu byl v evropské premiéře předveden IMIhes 3.00.12 (dříve DIOS), program pro komplexní grafický návrh otopných soustav. Jak byste novinku představil?
Program IMIhes 3.00.12 je komplexním programem pro návrh obecných dvoutrubkových otopných soustav, vč. všech jejích komponentů (otopných těles, radiátorových i vyvažovacích armatur, potrubní sítě, ...). Projektant ústředního vytápění si v grafickém editoru programu IMIhes (jakýsi velmi jednoduchý CAD systém) nakreslí rozvinuté schéma soustavy a závěrem jej "jaksi mimochodem" nadimenzuje. Maximum možných dat program odečítá přímo ze schématu, projektantovi se tak dimenzování jednotlivých prvků výrazně zjednodušuje. Výsledné schéma, je-li to požadováno, je možné exportovat do formátu DXF pro další grafické zpracování v systémech typu CAD. Výsledné schéma je ale rovněž možné ihned tisknout na všech připojených zařízeních prostřednictvím interních procedur MS Windows.
Program IMIhes 3.00.12 vychází z původního programu DIOS, který je českým a slovenským projektantům velmi dobře znám. K přejmenování programu došlo v rámci přejmenování Projektu IMItop na Project IMItop. Zdánlivě zanedbatelná změna názvu o jedno písmenko znamená ve skutečnosti rozšíření celého balíku návrhových programů za hranice České a Slovenské republiky, kde původně vznikl. Nově je k dispozici i projektantům ze 16 našich zastoupení po celé střední a východní Evropě, Blízkém Východu a střední Asii.

Project IMItop - to je, tedy lépe řečeno v brzké budoucnosti bude, komplexní sada programů pro projektanty otopných, chladicích a sanitárních soustav. Společnost IMI International se totiž rozhodla vybudovat komplexní softwarovou podporu svých výrobků i zákazníků. A to při respektování technických norem, platných ve státech EU.
Připravované programy jsou rozděleny do několika oblastí:
IMIheat pro otopné soustavy
IMIsan pro rozvody vody
IMIcool pro chladicí soustavy

Kromě programu IMIhes jsou již v tuto chvíli dostupné programy IMItez (tepelné ztráty dle ČSN 060210), IMIeprb (výpočet energetického průkazu budovy) a IMIsan (3D návrh soustav pitné a teplé užitkové vody, vč. cirkulace). Všechny z nich jsou šířeny zdarma formou downloadu ze specializovaného internetového portálu www.imitop.net. Nové programy pro výpočet tepelných ztrát dle EN 12831, výpočet tepelných zisků a pro návrh a výpočet chladicích soustav budou k dispozici v průběhu tohoto nebo následujícího roku.
Věříme, že Project IMItop přinese do projektantské každodenní pracovní rutiny nové usnadňující postupy a pomůže uživatelům stát se ještě efektivnějšími. Právě tato idea byla naším hnacím motorem. Snad nezklameme.

Můžete nám představit i druhou novinku jara 2005 - časový adaptér E-Pro z produkce společnosti HEIMEIER?
Časový adaptér E-Pro je naprostou novinkou na evropském i světovém trhu a nemá přímého konkurenta. Dovoluje každému provádět časově závislou regulaci vnitřní teploty v místnosti v podstatě kdykoliv a bez rozsáhlého programování, složitých postupů a dotazů. Adaptér je totiž samoučící se. Stačí umět ovládat dvě tlačítka - "den" (plný výkon) a "noc" (útlum). Na základě takto jednoduchých povelů E-Pro samo do interní paměti zaznamenává týdenní průběh teplot, jež se následně stává týdenním programem. E-Pro lze též vyřadit z provozu. V takovém případě zůstává zachována plná funkčnost termostatické hlavice. A konečně - adaptér E-Pro je použitelný pro všechny radiátorové ventily Heimeier a otopná tělesa s vestavěnou ventilovou vložkou Heimeier a připojovacím závitem M 30x1,5. Původně použité termostatické hlavice Heimeier mohou být nadále použity.

Nezanedbatelné úspory tepelné energie se stávají s časovým adaptérem E-Pro dětskou hrou. Jeho použití je ideální v místnostech, jež jsou využívány jen v určitou dobu nebo jen ke specifickým účelům (např. koupelny, kuchyně nebo ložnice). Rovněž v kancelářských prostorech lze pomocí adaptéru E-Pro najít další potenciál pro úsporu tepelné energie. Zejména pak v prostorech se smíšeným typem užívání (každá kancelář má jinou provozní dobu). V takových případech může adaptér E-Pro do značné míry nahradit centrální útlum otopné soustavy v době, kdy je kancelář nevyužívána.
Adaptér E-Pro je moderní partner termostatických ventilů HEIMEIER - a je jedno zda v nových či stávajících aplikacích. Úspory tepelné energie dosahují dalších nejméně 20 %. A co je nejdůležitější - úspory jsou dosahovány velmi snadno a s nízkými dodatečnými investičními náklady. K dispozici bude od 4. čtvrtletí 2005.

Za společnost IMI INTERNATIONAL s.r.o. odpovídal Ing. Martin Hurych, technický ředitel


Vaše společnost představuje každoročně řadu novinek a pro zákazníky připravuje pravidelné akce. Jaké novinky máte pro jaro 2005?
Naše společnost pro tento rok představí velké množství novinek v oblasti MaR, armatur pro topení a vodních armatur. Novinek je opravdu mnoho a pro jejich výčet a lehký popis bych obsadil tak dvě celé stránky.
Jenom pro příklad:
oblast MaR:
- CM67Z Bezdrátová dvouzónová regulace
- ML71, ML 61 Rotační pohony - technická inovace a velmi cenově výhodné
oblast Topení:
- Thera-4 NOVÁ Termostatická hlavice ve čtyřech designových provedeních
- Verafix-Cool - balanční armatura vyvíjena přímo pro připojení, snadné vyvážení a měření soustav sálavých topných a chladicích panelů.
oblast Vodních armatur:
- Kompletní řadu redukčních ventilů jak pro průmyslové využití (odolnost proti velmi agresivním kapalinám) tak pro armatury pro vodárenství.
- Nové typy Potrubních oddělovačů dle ČSN EN 1717.

Jaké jsou výhody tak velké společnosti jako je Honeywell?
Naše společnost má velmi velkou výhodu proti konkurentům v kompletnosti sortimentu pro celou budovu ale i pro rodinný dům.
Dokážeme nabídnout armatury na filtraci vody, redukci tlaku vody, úpravu vody a armatury na ochranu vodních zdrojů atd. Armatury pro systém topení: patní regulátory, vyvažovací ventily, regulační šroubení, termostatické ventily, termostatické hlavice.
A k úplné kompletnosti systému zařízení pro regulaci všech systémů jako například: systém vytápění, chlazení, cirkulace TUV, systém filtrace a úpravy vody.
Pro správce takhle kompletně vybavených budov nebo domků to má velkou výhodu pro rychlou pravidelnou kontrolu systémů a pro rychlé případné servisní zásahy, kdy se obrací zákazník na jednu společnost.

Za společnost Honeywell, divizi Home Comfort & Systeme, Water Control odpovídal Petr Brož, Sales Manager


Děkuji všem za odpovědi a těším se na viděnou s Vámi i našimi čtenáři v Třeboni.
Za portál TZB-info se ptala Ing. Dagmar Kopačková.

 
 
Reklama