Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Větrné elektrárny v Jindřichovicích pod Smrkem

Jindřichovicím pod Smrkem se podařilo zrealizovat projekt instalace dvou větrných elektráren od firmy Enercon E40 o výkonu 2 x 600 kW. Pokud se nevyskytnou komplikace spojené zejména s energetickým potenciálem lokality, bude se jednat o průlomovou instalaci větrných elektráren v ČR. Dosavadní instalace v ČR byly zatím vždy menších výkonů anebo velmi nešťastnými řešeními spojenými s technickými, legislativními a ekonomickými problémy, což vedlo ke skepsi a nedůvěře v toto odvětví, které zaznamenává v Evropě a ve světě značný rozvoj.

Obec prošla stejným územním i stavebním řízením jako jakýkoliv jiný investor podobného zařízení v ČR. To znamenalo získat řadu vyjádření od dotčených orgánů státní správy, samosprávy a ostatních subjektů, mezi něž patřila i Severočeská energetika. Například omezení výkonu na 1,75 MW, který pojme rozvodová soustava VN 22 kV, vedla obec ke změně naplánované kapacity (typu VE a jejich počtu z původních 4 na 2), neboť podmíněné posílení rozvodů by nebylo již ekonomicky únosné.

Stát garantuje výkupní ceny z obnovitelných zdrojů energie a obec bude elektrickou energii z VE prodávat rozvodným závodům za 3,- Kč/kWh. Obec hodlá zisk z prodeje "čisté" energie opět investovat do podobných projektů a podporovat místní aktivity související se zateplováním, instalacemi tepelných čerpadel apod.Financování a ekonomika
Obě elektrárny stály 62 milionů Kč a byly financovány ze státních prostředků: 45 % dotace SFŽP ČR, 40 % půjčka SFŽP ČR, 15 % obecní peníze. Obec má generálního dodavatele, který vzešel z veřejné obchodní soutěže, a tudíž i cenu za dodané dílo jako celek. Přesto lze říci, že samotná technologie dvou větrných elektráren ENERCON E-40/6.44 přišla na cca 35 milionů Kč. Doprava, jeřáby, budování základů, manipulačních ploch, přípojky do VN 22 kV stály rozdíl v celkové ceně. Je třeba zohlednit skutečnost, že obec není plátcem DPH.Záruka a provozní náklady
Všeobsahující záruka na technologii trvá zdarma dva roky, následně bude s firmou ENERCON uzavřena smlouva na dalších 8 - 10 let (EPK - Enercon Partner Konzept). EPK stojí zhruba 10 % roční tržby. Servis obsahuje veškeré eventuální údržbové práce, opravy, dálkové řízení a update všech součástí.

Obecně vzato jsou bezpřevodovkové VE od ENERCONu bezúdržbové, tzn., že nepotřebují zaměstnance. Na druhou stranu bude snahou obce a následných investorů, resp. provozovatelů těchto VE v ČR, mít zajištěný stálý servis pod záštitou ENERCONu na našem území a proto bude žádoucí sestavit kvalifikovaný a vyškolený tým. Pokud vstoupíme jako ČR do EU, odpadne řada komplikací celního charakteru při vytváření skladu náhradních dílů.

Obec však plánuje vybudování informačního centra, kde se v nově vytvořeném pracovním místě skloubí práce technického dohledu, ostrahy a osvětového pracovníka.


1 Nosná konstrukce

2 Natáčecí motor

3 Stator generátoru

4 Rotor generátoru

5 Adaptér
6 Pohon natáčení lopatek

7 Hřídel rotoru

8 Náboj rotoru

9 List vrtule

10 Hlavní ložiska

Větrné podmínky v Jindřichovicích pod Smrkem
Obec se rozhodla uvažovat o větrných elektrárnách na základě oficiální větrné mapy ČR, podle které patří právě lokalita Jindřichovic pod Smrkem k několika málo největrnějším místům v republice. Vlastní větrnost byla podpořena třemi na sobě nezávislými posudky z Dánska, Německa a Česka (ÚFA AV ČR), na které se obec spolu se subjektivní a historickou zkušeností spolehla a vlastní měření neprováděla. Energetický audit prováděl pan Ing. Antonín Kottnauer "Power Service",z jehož auditu citujeme: "v konkrétních větrných podmínkách území výstavby vychází roční výroba obou generátorů 2 200 MWh/rok, což při výkonu 1 200 kW reprezentuje roční využití instalovaného výkonu tohoto agregátu 1 833 hod/rok, což je hodnota velmi příznivá".


Technická data
Typ: E-40 / 6.44 600kW
Tubusovitá ocelová nosná konstrukce
Bezpřevodovkové soustrojí, proměnlivá rychlost
Aktivní natáčení a řízení listů rotoru
Nezávislá regulace natáčení pro každou lopatku
Jmenovitý výkon: 600 kW
Průměr rotoru: 44 m
Počet listů vrtule: 3
Materiál listů: laminát
Profil listů: ENERCON
Rychlost rotoru: 18-34 ot./min.
Špičková rychlost: 41-78 m/s
Nosný sloup: pevný ocelový tubus, v = 65 m
Synchronní generátor: 440 V, s variabilní frekvencí,
přímo řízený
Spouštěcí rychlost: 2,5 m/s
Vypínací bezpečnostní rychlost: 28-34 m/s
Zvuková hladina: 101 dB
Brzdný systém: tři nezávislé řídící systémy,
hydraulická brzda rotoru,
zámek rotoru
Řízení natáčení gondoly: elektrickým pohonem

Závěr
Větrná energetika má v ekonomických a přírodních podmínkách České republiky velmi obtížné postavení, ideálními lokalitami pro budování větrných elektráren a celých větrných farem jsou zejména naše pohoří a samostatné vyvýšeniny. Česká republika je relativně malou a rozmanitou zemí a tyto lokality má často chráněné přírodně a kulturně, proto bude záležet jen na nás, abychom dokázali ohodnotit vliv budoucích větrných farem na krajinotvorbu a naše životní prostředí, což bude vždy velmi subjektivní pohled. Doufejme, že budeme moci o podobných instalacích u nás psát častěji a že se i české firmy úspěšně zapojí do kooperace, výroby a vývoje v tomto novém průmyslovém odvětví.

Za poskytnuté informace děkujeme starostovi Jindřichovic pod Smrkem panu Petru Pávkovi a blahopřejeme jemu a obci pod Jizerskými horami k tomuto zrealizovanému projektu.

 
 
Reklama