Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku

Komentovaný příklad nájemní smlouvy. Co ve smlouvě rozhodně nesmí chybět a co se mění ve srovnání s minulostí? Vybraná témata nového občanského zákoníku jsou i tématem přednášek na Aquathermu Praha v pátek 7.3.2014. Vstup zdarma.

Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku

Budete uzavírat nové nájemní smlouvy, ať už jako majitel bytu nebo jako nájemník? Od ledna 2014 se jejich podoba mění tak, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku.

Nový občanský zákoník mění některá ustanovení týkající se například ukončení nájmu nebo jeho zvyšování. Nepočítá také s tím, že nájemní byt natrvalo automaticky přejde například na příbuzné, byť s původním obyvatelem bytu žili. To se odrazí i na podobě nájemních smluv.

Příklad nájemní smlouvy i s komentářem, které ukazuje, co ve smlouvě rozhodně nesmí chybět a co se mění ve srovnání s minulostí.

Stávající nájemní smlouvy

Dosavadní smlouvy se měnit nemusí. Ale pokud nastane například změna situace a přistupuje se k výpovědi nájmu, už se často bude postupovat podle nového občanského zákoníku, aniž by se před tím smlouva měnila.
Týká se to především jednoduše formulovaných nájemních smluv, v nichž nejsou žádná zvláštní ustanovení, a jde vlastně pouze o stručné ujednání o pronájmu bytu mezi dvěma subjekty.
V případě, že smlouva obsahuje i podrobná ustanovení týkající se například výpovědi, výše nájmu a podobně, pak je potřeba formou Dodatku ke smlouvě tato původní ustanovení podle starého občanského zákoník u zrušit a nahradit novými.

Příklady změn

  Příklady změn:
 • § 2285 NOZ – skončení nájmu – obnova nájmu - „Pokračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše však na dobu dvou let, to neplatí ujednají-li si strany něco jiného“

 • § 2257 odst. 2 NOZ - nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a opravy související s užíváním bytu
  • Var.1 - Pronajímatel a nájemce si ujednali, že nájemce bude provádět a hradit běžnou údržbu a drobné opravy bytu vnásledujícím rozsahu: opravy uzavíracích armatur, opravy jednotlivých částí oken atd.
  • Var.2 - Pronajímatel a nájemce se mohou dohodnout, že pro účast nájemce na opravách a údržbě domu použijí upraveného obsahu nařízení vlády č. 258/1995 Sb., samozřejmě ne odkazem na tento předpis, protože byl 1.1. 2014 zrušen.
  • Nájemní smlouva může obsahovat i ujednání o způsobu náhrady nebo výměny předmětů vnitřního vybavení bytu.
 • § 2256 odst. 2 NOZ – nájemce dodržuje po dobu nájmu pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny pronajímatele pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů – ... zde budou pak uvedeny konkrétní požadavky (např. Pokud nájemce nechá zhotovit duplikáty klíčů od vchodových dveří do domu, je povinen nahlásit jména osob, které tyto duplikáty obdrží)

Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku


Zveme Vás na přednášky k novému občanskému zákoníku

v doprovodném programu veletrhu Aquatherm Praha 2014

Nový občanský zákoník – komentář vybraných témat • Přednáší Mgr. Dana Stejskalová a Mgr. Pavel Doucha, Advokátní kancelář Šikola a partneři
 • Pátek 7. 3. 2014
  13:30–15:30, nové konferenční prostory 1. patro, vstupní hala VH2
 • Vstup zdarma po registraci


 
 
Reklama