Elektroinstalatér

logo časopisu Odborný časopis zaměřený na praxi v oboru elektro.
Ročníky:  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003 Obsah čísla 3/2016
(květen 2016)
obrázek titulky
Obsah čísla 2/2016
(březen 2016)
obrázek titulkyVydavatel:
ČNTL - České nakladatelství technické literatury, spol. s r.o.
Teplická 50
190 00 Praha 9
tel.: 222 716 795
fax: 222 721 165
e-mail: elektroinstalater@cntl.cz
www: www.cntl.cz
www.elektroinstalater.cz

Šéfredaktorka:
RNDr. Erika Pflegerová

Redaktorky:
RNDr. Olga Valentová
Ing. Barbora Jiřičná
Mgr. Jana Krejčová
Prodejní cena: 42,- Kč (včetně DPH)

Předplatné: (včetně DPH, poštovného a balného)
  • standardní: 402,- Kč
  • pro členy ESČ a AGA: 306,- Kč
  • pro školy a studující: 275,- Kč

Periodocita: 6x ročně

Časopis obsahuje rubriky: Elektroinstalace, elektroinstalační materiály; Kabely; Rozváděče; Měřicí a regulační technika; Systémová technika budov; Ochrana před přepětím; Elektromagnetická kompatibilita; Elektrická energie; Obnovitelné zdroje energie, fotovoltaika; Zabezpečovací systémy; Osvětlení; Normy, předpisy; Nářadí; Bezpečnost práce; Zkušebnictví; Vzdělávání; Právní poradna

Články

Elektrické vytápění topnými kabely I.

20.2.2016 | Ing. Karel Dvořáček | Elektroinstalatér 2/2015
V současnosti se zavádí druhá edice normy ČSN 33 2000-7-753: „Elektrické instalace budov – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění“, která již obsahuje i další požadavky související s tímto typem vytápění, zobecněné pro jakékoliv využití.
diskuse: 1 příspěvek, 22.02.2016 20:57
elektrická zásuvka

Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče

2.9.2013 | Václav Macháček, ČENES | Elektroinstalatér 4/2013
Elektrické instalace a elektrické spotřebiče musí být provedeny tak, aby je mohli užívat laici, aniž by byli vystaveni riziku úrazu elektrickým proudem nebo jiných škod na zdraví.

Elektrická požární signalizace

28.5.2012 | Ing. Slavomír Entler | Elektroinstalatér 2/2012
Požární inženýrství dovoluje projektantům požární bezpečnosti získat odpovědi na otázky požární bezpečnosti, které obvyklým postupem požárně bezpečnostního řešení zjistit nelze. Požární inženýrství využívá pro nalezení odpovědí vědecké výpočetní postupy a jde daleko nad rámec norem.

Elektromagnetické pole a zdravotní rizika VI

8.5.2012 | Ing. Jaroslav Novák | Elektroinstalatér 2/2012
Nemám nic proti referenčním hodnotám aplikovaným na mobily, kde se jedná o krátkodobou expozici. Uplatňovat tyto hodnoty při výstavbě vysílačů vede k oprávněným stížnostem občanů, kteří mají základnovou stanici v blízkosti bytu. Jsou ozařováni, jako kdyby trvale volali 24 hod denně mobilem s výkonem 0,25–2 W.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 09.10.2012 11:02

Elektromagnetické pole a zdravotní rizika V

26.4.2012 | Ing. Jaroslav Novák | Elektroinstalatér 5/2011 a 1/2012
V článku se snažím pomoci lidem, kteří mají zdravotní problémy (ať subjektivní, či objektivní) v příčinné souvislosti s elektrosmogem a hledají východiska, jak se jich zbavit. Často se stává, že například lidé, kteří kupují nemovitost, mají obavy, pokud je v blízkém okolí několik vysílačů.
diskuse: 1 příspěvek, 26.04.2012 09:19
požární ochrana

Požární ochrana elektrických instalací

30.3.2012 | JUDr. Zbyněk Urban | Elektroinstalatér 1/2012
Problematika kabelových rozvodů v souvislosti s požární bezpečností je nově řešena podle ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody. Norma doplňuje a upřesňuje požadavky na požární bezpečnost kabelových rozvodů a dodávku elektrické energie, které jsou uvedeny v ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a v normách souvisejících.
konvenční a aktivní hromosvod

Technická podstata hromosvodu

16.3.2012 | Ing. Jan Mikeš, FEL ČVUT v Praze, Ing. Jiří Kutáč, soudní znalec Praha | Elektroinstalatér 1/2012
Přímý úder blesku do zařízení s sebou přináší často nedozírné důsledky poškození. Z hlediska připojených soustav však největší škody způsobí až následná odražená vlna, respektive přepětí indukované do vazeb, kterými jsou jednotlivé soustavy propojeny.

Elektrická požární signalizace

1.2.2012 | Ing. Slavomír Entler | Elektroinstalatér 6/2011
Úloha zpracovatele požárně bezpečnostního řešení stavby je legislativně ukotvena v odst. 2 § 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Alarmující je, pokud uživatel objektu připustil ve větším rozsahu režim manuálního ovládání požárně bezpečnostních zařízení.

Požární ochrana elektrických instalací

25.1.2012 | JUDr. Zbyněk Urban | Elektroinstalatér 6/2011
Z hlediska požární prevence a bezpečnosti staveb patří mezi nejvýznamnější skupinu ČSN z oboru požární bezpečnosti staveb ČSN třídy 73 skupiny 08. Pro elektrické zařízení ve vazbě na stavební zákon je možno zmínit hlavně vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 30.01.2012 19:31

Požadavky na vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130 ed. 2 - 4. díl

30.11.2011 | Ing. Jiří Sluka | Elektroinstalatér 5/2011
Téma elektrických zařízeních v umývacím prostoru z ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 vypadlo a bylo přesunuto právě do této ryze české technické normy ČSN 33 2130 ed. 2. Pro požadavky na tyto instalace byla tak trochu specialita ČR, proto je lepší, když se tato tematika nachází v české technické normě a ne v normě harmonizované.

Požadavky na vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130 ed. 2 - 3. díl

16.11.2011 | Ing. Jiří Sluka | Elektroinstalatér 4/2011
V budovách se mají elektroměrové rozváděče (rozvodnice) umístit přednostně v samostatném požárně odděleném a neuzamykatelném prostoru nebo na chodbě či schodišti. Výběr a volba umístění elektroměrových rozváděčů na společných komunikacích musí mimo jiné odpovídat zajištění bezpečného úniku osob.

Požadavky na vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130 ed. 2 - 2. díl

9.11.2011 | Ing. Jiří Sluka | Elektroinstalatér
Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojí samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozváděče. Obvody těchto zařízení musejí zůstat pod napětím při odpojení ostatních elektrických zařízení v přípojkové skříni nebo v hlavním rozváděči.

Připravovaná TNI 33 2130 o elektroinstalacích v bezbariérových bytech

14.10.2011 | Ing. Karel Dvořáček | Elektroinstalatér
Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody Část: Požadavky na elektroinstalaci bezbariérových bytů a bytových domů obsahujících byt (byty) zvláštního určení.

Požadavky na vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130 ed. 2

10.6.2011 | Ing. Jiří Sluka | Elektroinstalatér 2/2011
Druhé vydání ČSN 33 2130 nahradilo normu platnou od roku 1983, bylo třeba zapracovat změny, a to zejména z řady norem ČSN 33 2000. Do 1. září 2011 se souběžně může používat i původní vydání normy.

Požadavky na elektroinstalaci bezbariérových bytů

1.6.2011 | Ing. Karel Dvořáček | Elektroinstalatér 2/2011
S ohledem na časté dotazy na úpravy bytových domů a kuchyní bylo na technické normalizační komisi rozhodnuto vypracovat TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody. Požadavky na elektroinstalaci bezbariérových bytů a bytových domů obsahujících byty zvláštního určení.

Blesková válka - okapy, čekající zabijáci

6.1.2011 | Jan Hájek, Dehn + SÖhne GmbH + Co. KG. | Elektroinstalatér 6/2010
Okap a vše vodivé bereme jako součást jímací soustavy a pokud ji chceme zachovat izolovanou, musíme dodržovat dostatečnou vzdálenost s i od něj.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 23.05.2012 13:51

Návrh a montáž podlahového vytápění v souladu s ČSN 33 2000-7-753: Elektrické instalace budov

4.1.2011 | Ing. Karel Dvořáček | Elektroinstalatér 4/2010
Uvedená norma předepisuje návrh a provedení elektrických podlahových a stropních topných systémů. Netýká se instalace stěnových topných systémů.

Údržba elektrických zařízení a hromosvodů

14.9.2010 | Jiří Hemerka, dipl. tech. | Elektroinstalatér 3/2010
Na první pohled nepodstatné pochybení ve zpracování revizní zprávy může mít nepříjemné následky při soudním řešení mimořádné události, která s revidovaným elektrickým zařízením souvisí. To byl také jeden z důvodů pro zpracování tohoto příspěvku.

Virtuální elektrárny s kogenerací

30.7.2010 | Ing. Jan Tůma | Elektroinstalatér 6/2009
Menší podnikatelské objekty, hotely, rekreační a zdravotnická zařízení (zejména s bazény vyžadujícími celoroční ohřev vody) uspokojují většinou minikogenerační jednotky s výkony pod hranicí 150 kW.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 20.04.2014 16:51

Práce revizního technika

23.7.2010 | Jiří Rejmon | Elektroinstalatér 2/2010
Práce dnešního revizního technika není příliš jednoduchá. Pracovník, který se rozhodne dělat revizního technika, se musí začít hodně vzdělávat, a přitom po složení zkoušek nemá téměř žádné pravomoci, pouze velkou odpovědnost.

další články

 
 
 

Aktuální články na ESTAV.czNepodceňujte protipožární zabezpečení, aneb co by nemělo v žádném bytě chybětVláda bude rozhodovat o účasti ČR na výstavě Expo v AstaněVyměňte starý plynový kotel za nový kondenzační!