Chlazení a klimatizace

logo časopisu První mezinárodní odborný časopis pro chladicí, mrazicí, mrazírenskou a klimatizační techniku v ČR.
Ročníky:  2017  2010  2008  2007  2006  2005 Obsah čísla 2/2017
(červenec 2017)
obrázek titulky
Obsah čísla 1/2010
(březen 2010)
obrázek titulkyPrvní mezinárodní odborný časopis pro chladicí, mrazicí, mrazírenskou a klimatizační techniku a technické zařízení budov obecně v ČR. Okruh čtenářů tvoří projektanti, odborníci výrobních podniků, dodavatelé a specializovaní prodejci chladicí a klimatizační techniky pro potravinářský, farmaceutický průmysl a zdravotnictví, rozhodující pracovníci v hotelových a stravovacích zařízeních, chladírnách, mrazírnách. velkoobchodech, pracovníci vývoje a výzkumu, učňovských, středních a vysokých škol specializovaných v daném oboru.

Vydavatel:
ČNTL, spol. s r. o.
Adresa redakce:
Pod Baštami 4, 160 00 Praha 6
tel.: 233 324 494
fax: 233 324 494
e-mail: chlazeni.klimatizace@cntl.cz

Šéfredaktor:
Dipl. Ing. Jan Bílek
Prodejní cena: 40 Kč (včetně DPH)

Předplatné: 340 Kč (včetně 5 % DPH, poštovného a balného)

Periodocita: vychází 6x ročně

Objednávky předplatného a inzerci vyřizuje redakce na Slovensku: L.K. Permanent, spol. s r.o., P.O. BOX 4 , 834 14 Bratislava 34, tel: 00421 244 453 711, fax: 00421 244 373 311

HARMONOGRAM výroby časopisu CHLAZENÍ A KLIMATIZACE pro rok 2011
Číslo 1 2 3 4 5 6
Zdůrazněné téma Chladicí a klimatizační technika a technika tepelných čerpadel v potravinářství, gastronomii a obchodech s potravinami, transportní chlazení, chladicí řetězec Měření, řízení a regulace chladicí a klimatizační techniky včetně tepelných čerpadel Ochrana životního prostředí, provozní látky, legislativa, energie Komponenty chladicí a klimatizační techniky včetně tepelných čerpadel, mobilní chlazení, klimatizace kolejových vozidel, autoklimatizace a ostatní aplikace Chladicí a klimatizační technika a technika tepelných čerpadel v architektuře, TZB pro různé typy staveb včetně nízkoenergetických, facility management Technika a aplikace tepelných čerpadel pro vytápění, zpětné získávání tepla, izolace
Redakční uzávěrka 28. prosince 2010 posun na 17.1.2011 14. února 2011 4. dubna 2011 30. května 2011 15. srpna 2011 10. října 2011
Lámání 10.1. - 21.1. 28.2. - 11.3. 18. 4. - 29. 4. 13.6. - 24.6. 29. 8.- 9. 9. 24.10. - 4.11
Do tisku 24. ledna 14. března 2. května 27. června 12. září 7. listopadu
Expedice 31. ledna 21. března 9. května 4. července 19. září 14. listopaduNařízení ES o fluorovaných skleníkových plynech

5.1.2009 | Dipl.-Ing.Ewald Preisegger, přeložil ing. J. Bílek
Toto implementační opatření Komise EU popisuje minimální požadavky na vzdělání a certifikaci osob, které instalují, udržují a opravují chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla, a provozů, které takové práce nechávají provádět personálem, který je odpovídajícím způsobem vzdělán a certifikován.

Nezbytnost hydronického vyvážení chladicích soustav z hlediska správné regulace

4.6.2007 | Martin Hurych, IMI International
Současné regulátory a regulační ventily mohou, alespoň teoreticky, uspokojit naše neustále rostoucí nároky na komfortní vnitřní klima a na minimalizaci nákladů na chlazení. Každý z nás však zná situaci, kdy i ta nejmodernější technika selhává a neplní funkce, jež její výrobce slibuje v neustále obsažnějších manuálech a příručkách. Nejčastější příčinou tohoto stavu je nesplnění základních hydronických podmínek. Teprve po jejich dosažení je možné očekávat stabilní a přesnou regulaci.

Velké projekty - Rockwool International v Dánsku

6.4.2007 | Podle Thorkilda A. Jensena zpracoval Jan Novák
Zatímco zástupci vlád a hlavy států v Haagu neúspěšně projednávali možnost snížení emisí oxidů uhlíku a tedy skleníkového efektu, koncern Rockwool nečekal na výsledek. Budova Výzkumného a vývojového centra Rockwool International v Dánsku splňuje normy očekávané za 50 let a je ukázkovým příkladem možnosti úspor a využití energie. Dosáhne tato stavba, která již prošla zatěžkávací zkouškou topné sezóny a byla prohlášená za energeticky nejúspornější kancelářskou budovu na světě, svého cíle?

Ekologické chlado- a teplonosné ®PEKASOL 2000 a ®SOLAN PRO

19.3.2007 | Vlastimil Štěrba, C-LAB Services, s.r.o.
V posledních letech je hlavním trendem v oblasti chlazení a klimatizace přechod od přímého systému chlazení k nepřímému. Důvodem je především snížení obsahu primárních chladiv čpavku, CFC a brzy i HCFC. Je známo několik teplonosných mrazuvzdorných kapalin, které jsou pro sekundární okruhy vhodné. Mezi nejpoužívanější patří vodné roztoky na bázi glykolů (etylen- a propylenglykolu), chloridových solí, glycerolu a etylalkoholu.

Projekty 2017

Oborové časopisy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czBoj se suchem v ČR: On-line systém, dotace Dešťovka a nová legislativaNový a bezpečný trend větráníVazby cihelného pohledového zdivaPraha chce lépe řešit správu svého majetku, včetně prázdných domů