Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Schöck-Wittek s.r.o.

www.schoeck.com
logo Schöck

Schöck - tepelná izolace, akustická izolace a speciální výztuže

Termokotvy Schöck Isolink®

Termokotvy Schöck Isolink®

Pro poloprefabrikované betonové stěny

Termokotvy Schöck Isolink® jsou energeticky úspornou alternativou ke konvenčním prostorovým žebříčkům z nerezové oceli pro spojení jednotlivých vrstev sendvičových a poloprefabrikovaných stěn s tepelně-izolační mezivrstvou.

www

Schöck Tronsole®

Schöck Tronsole®

Bezpečná ochrana proti kročejovému zvuku má modré obrysy

Klid je základní lidskou potřebou. Právě v dnešní době plné spěchu a hluku touží lidé stále častěji po klidu a relaxaci. Zvuková izolace v budovách proto není v žádném případě zbytečným luxusem, nýbrž naprostou nutností. Obzvláště u schodišť v bytových domech by měli projektanti tomuto problému věnovat zvýšenou pozornost. Protože hluk je zde častým či dokonce každodenním předmětem sporů. A hlavně také proto, že právní předpisy hovoří jasnou řečí.

www

Schöck Isokorb®

Schöck Isokorb® T, XT

Schöck Isokorb® T, XT

Tloušťka izolantu 80 mm
Schöck Isokorb® T je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu s tloušťkou izolantu 80 mm. Zajišťuje termické oddělení konstrukce balkónu od budovy. Pro celý výrobní program je k dispozici technické schválení německého stavebně-technického institutu (DIBt).

Tloušťka izolantu 120 mm
Schöck Isokorb® XT je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu s tloušťkou izolantu 120 mm. Pro celý výrobní program prvků pro termické přerušení je k dispozici technické schválení německého stavebně-technického institutu (DIBt).
Lze s nimi realizovat volně vyložené či podepřené železobetonové i ocelové balkóny a také atiky, římsy nebo parapety. Účinně eliminují riziko vzniku tepelných mostů.

www


Schöck Isokorb®

Schöck Isokorb®

Napojení ocelových a dřevěných prvků na železobeton
Schöck Isokorb® eliminuje tepelné mosty u napojení předsazených ocelových a dřevěných nosných prvků na železobetonové konstrukce. Tento inovativní způsob kotvení ocelových profilů resp. dřevěných trámů zaručuje dlouhou životnost, stabilitu a dokonalý vzhled každé ocelové či dřevěné konstrukce a dovoluje vysoký stupeň prefabrikace. Doba montáže na staveništi se tak zkrátí na minimum. Vysoká únosnost tohoto napojení umožňuje bezproblémové řešení moderních balkónových a ostatních předsazených konstrukcí jak po stránce technické, tak i po stránce stavebně-fyzikální.

www


Schöck Isokorb® T typ S

Schöck Isokorb® T typ S

Termické přerušení ocelových nosníků
Schöck Isokorb® T typ S je nosný prvek pro přerušení tepelného mostu u napojení volně vyložených ocelových nosníků na ocelové konstrukce v novostavbách i u sanací. Lze s ním realizovat průniky nosných ocelových profilů obvodovým pláštěm (např. u markýz, rámových nosníků nebo balkónů) s bezpečným termickým přerušením, což vede k minimalizaci tepelných mostů.

www

Schöck Bole®

Schöck Bole®

Ideální výztuž proti protlačení

Bodově podepřené stropní desky s rovnou podhledovou plochou mají v průmyslových a komerčních stavbách mnohé přednosti, protože umožňují zcela variabilní dispoziční řešení pomocí lehkých příček, snižují spotřebu bednění a výztuže, usnadňují provádění stavebních prací v podstropním prostoru a dovolují úplné využití světlé výšky podlaží.

www


Editovat prezentaci výrobků