Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Přehled energetických plodin, jejich vlastnosti a přepočty jednotek

Tabulka uvádí přehled energetických plodin, jejich vlastnosti a přepočty jednotek, zejména Rozdělení technologií zpracování a přípravy biomasy ke spalování, energetické plodiny vhodné pro ČR, orientační klíčová čísla pro výhřevnost, výnosy, dobu sklizně a sklizňovou vlhkost energetické fytomasy, přehled jednoletých plodin vhodných pro energetické účely, přehled vytrvalých rostlin vhodných pro energetické účely, výhřevnost biomasy, jednotky a termíny pro objemové značení dřevní hmoty, vzájemné přepočty mezi jednotkami objemu dřevní hmoty a další.

termo-chemická přeměna pyrolýza (produkce plynu, oleje)
zplyňování (produkce plynu)
bio-chemická přeměna fermentace, alkoholové kvašení (produkce etanolu)
anaerobní vyhnívání, metanové kvašení (produkce bioplynu)
mechanicko-chemická přeměna lisování olejů (produkce kapalných paliv, oleje)
esterifikace surových bio-olejů (výroba bionafty a přírodních maziv)
štípání, drcení, lisování, peletace, mletí (výroba pevných paliv)

Tabulka 28: Rozdělení technologií zpracování a přípravy biomasy ke spalování.


Lignocelulózové Dřeviny (vrby, topoly, olše, akáty)
Obiloviny (celé rostliny)
Travní porosty (sloní tráva, chrastice, trvalé travní porosty)
Ostatní rostliny (konopí seté, čirok, křídlatka, šťovík krmný, sléz topolovka)
Olejnaté Řepka olejná, slunečnice, len, dýně na semeno
Škrobno-cukernaté Brambory, cukrová řepa, obilí (zrno), topinambur, cukrová třtina, kukuřice

Tabulka 29: Energetické plodiny vhodné pro ČR.


Plodina/termín Výhřevnost Vlhkost Výnos [t/ha]
[MJ/kg] [%] min. prům. opt.
Sláma obilovin (VII.X) 14 15 3 4 5
Sláma řepka (VII) 13,5 17-18 4 5 6
Energetická fytomasa – orná půda (X-XI) 14,5 18 15 20 25
Rychlerostoucí dřeviny – zem. půda (XII-II) 12 25-30 8 10 12
Energetické seno - zem. půda (VI;IX) 12 15 2 5 8
Energetické seno - horské louky (VI;IX) 12 15 2 3 4
Energetické seno - ostatní půda (VI-IX) 12 15 2 3 4
Rychlerostoucí dřeviny – antropogenní půda (XII-II) 12 25-30 8 10 12
Jednoleté rostliny – antropogenní půda (X.XI) 14,5 18 15 17,5 20
Energetické rostliny – antropogenní půda (X.XII) 15 18 15 20 25

Tabulka 31: Orientační klíčová čísla pro výhřevnost, výnosy, dobu sklizně a sklizňovou vlhkost energetické fytomasy. (Zdroj: VÚRV.)


Plodina Termín
setí
Výsevek
[kg/ha]
Šířka řádků
[cm]
Výnos suché hmoty
[t/ha]
Spalné teplo
(s popelovinami)
[GJ/t]
Čirok cukrový
Sorghum sacharatum (L.) Moench.
květen 20 25 11,5 17,588
Čirok obecný
Sorghum bicolor (L.) Moench
květen 20 25 zrno 5,8 17,633
Hyso (kříženec)
Sorghum x Sorghum sudanense
začátek května 24-30 25-30 10,6 17,657
Katrán přímořský Krambe
Crambe maritima L.
duben 20 25 zrno 2,09
sláma 2,11
 
Konopí seté
Cannabis sativa L.
květen 100
15-130
12,5 8,85-10,5 18,060
Koriandr setý
Koriandrum sativum L.
duben 20 25    
Laskavec kříženec Sterch.
Amaranthus chlorostachys Willd.
duben 0,5-1 50    
Lnička jarní
Camelina sativa (L.) Crantz.
březen 10 12,5 zrno 1,8
sláma 2,59
 
Lnička ozimá
Camelina sativa (L.) Crantz.
konec
srpna
10 12,5 zrno 1,8
sláma 3,52
 
Proso seté Panicum miliaceum L. začátek května 20-80 25-30    
Roketa setá Eruca sativa Miler. duben 5-6 12,5    
Slunečnice setá Helianthus annus L. březen-duben 24-30 25-30 8,3 16,7 (výhřevnost)
Sudánská tráva
Sorghum sudanense (Piper) Staf in Prain
začátek května 24-30 25-30    
Světlice barvířská
Saflor Carthamnus tinctorius L.
březen 20-25 25 zrno 2,59
sláma 4,91
 

Tabulka 41: Přehled jednoletých plodin vhodných pro energetické účely. Zdroj Součková.


Plodina Termín
setí
Výsevek
[kg/ha]
Šířka řádků
[cm]
Výnos suché hmoty
[t/ha]
Spalné teplo
(s popelovinami)
[GJ/t]
Jestřabina východní
Galega orientalis Lam.
duben 20-30 50    
Křídlatka sachalinská
Reynoutria sachalinensis
(F.Schmidt Petrpolit( Nakai.
jaro, podzim oddenky 50x50 20,4
30-40
19,444
Mužák prorostlý Silphium perfoliatum L. duben 15 50    
Sléz kadeřavý Malva crispa L. duben 5 50    
Miscanthus sinensis gigantea květen oddělky 50 30-40 17,-17,5 (výhřevnost)
Sléz meljuka Malva meluca Graebn. duben 5 50    
Šťovík krmný
Rumex patientia L. x R. tianshanicus
duben 6 50 30-40  

Tabulka 40: Přehled vytrvalých rostlin vhodných pro energetické účely. Zdroj Součková.


Jednotka Název Význam
plm plnometr = m3 krychle o hraně 1 m vyplněná dřevem bez mezer, tedy 1 m3 skutečné dřevní hmoty („bez děr“)
prm prostorový metr = m3 p. o. (tedy „prostorového objemu“) krychle o hraně 1 m vyplněná částečně dřevem s mezerami, čili 1 m3  složeného dřeva štípaného nebo neštípaného („s dírami“), např. dřevo v lese složené do „metrů“
prms prostorový metr sypaný 1 m3 volně loženého sypaného (nezhutňovaného) drobného nebo drceného dřeva

Tabulka 42: Jednotky a termíny pro objemové značení dřevní hmoty. V praxi používaný výraz „kubík“ většinou znamená plm.


Jednotky plm prm prms
1 plm 1 1,43 - 1,54 2,43 - 2,86
1 prm 0,65-0,7 1 1,61-1,86
1 prms 0,35 - 0,41 0,54 - 0,62 1

Tabulka 43: Vzájemné přepočty mezi jednotkami objemu dřevní hmoty.


Sortiment Jednotka Rozsah koeficientu přepočtu na [plm] Koeficient přepočtu
[plm]
Kusové dřevo délky 25 - 33 cm, rovnané 1 prm   0,85
Kusové dřevo délky 25 - 33 cm, sypané 1 prms 0,56 - 0,6 0,58
Polena, rovnaná 1 prm 0,7 - 0,8 0,75
Větve, rovnané 1 prm 0,2 - 0,5 0,35
Krajinky, rovnané 1 prm 0,5 - 0,7 0,6
Krajinky, skládané 1 prm 0,55 - 0,75 0,65
Odřezky, volně ložené 1 prms 0,5 - 0,7 0,55
Piliny do 5 mm, sypané 1 prms   0,33
Hobliny, sypané 1 prms   0,2
Lesní štěpka, sypaná 1 prms 0,35 - 0,45 0,4
Štěpka z pilařských odpadů, sypaná 1 prms 0,3 - 0,4 0,35
Kůra, sypaná 1 prms 0,2 - 0,4 0,3
Drcená kůra, sypaná 1 prms 0,25 - 0,4 0,3

Tabulka 44: Vzájemné přepočty mezi jednotkami objemu dřevní hmoty.


Plodina Zrno Sláma
Pšenice 1 0,85
Žito 1 1,7
Ječmen 1 0,8
Oves 1 1,4
Kukuřice na zrno 1 1,2
Řepka olejná 1 1,2-1,8

Tabulka 45: Přepočty mezi výtěžností zrna a slámy pro jednotlivé druhy plodin.


Druh paliva Obsah vody Výhřevnost Měrné hmotnosti
  [%] [MJ/kg] [kg/m3]= [kg/plm] [kg/prm] [kg/prms]
Dřevo obecně 20 14,23      
Buk 15   670 469 275
Dub 15   685 480 281
Borovice 15   517 362 212
Smrk 15   455 319 187
Listnaté dřevo 15 14,605 678 475 278
Jehličnaté dřevo 15 15,584 486 340 199
Polena (měkké dřevo) 20 14,28   400  
Dřevní štěpka 30 12,18     210
Sláma obilovin 10 15,49   120 (balíky)
Sláma kukuřice 10 14,40   100 (balíky)
Lněné stonky 10 16,90   140 (balíky)
Sláma řepky 10 16,00   100 (balíky)

Tabulka 47: Výhřevnost biomasy. Zdroj Sladký.


Druh paliva Obsah vody Výhřevnost Měrné hmotnosti
[%] [MJ/kg] [kg/m3]=[kg/plm] [kg/prm] [kg/prms]
Dřevo obecně 20 14,23      
Buk 15   670 469 275
Buk 50   1116 781 458
Dub 15   685 480 281
Dub 50   1142 799 468
Borovice 15   517 362 212
Borovice 50   862 603 353
Smrk 15   455 319 187
Smrk 50   758 531 311
Listnaté dřevo 15 14,605 678 475 278
Listnaté dřevo 50 7,585 1130 791 463
Jehličnaté dřevo 15 15,584 486 340 199
Jehličnaté dřevo 50 8,161 810 567 332
Polena (měkké dřevo) 0 18,56   355,00  
Polena (měkké dřevo) 10 16,40   375,00  
Polena (měkké dřevo) 20 14,28   400,00  
Polena (měkké dřevo) 30 12,18   425,00  
Polena (měkké dřevo) 40 10,10   450,00  
Polena (měkké dřevo) 50 8,10   530,00  
Dřevní štěpka 10 16,40     170,00
Dřevní štěpka 20 14,28     190,00
Dřevní štěpka 30 12,18     210,00
Dřevní štěpka 40 10,10     225,00
Smrková kůra 15 15,47      
Smrková kůra 50 8,40      
Sláma obilovin 10 15,49   120 (balíky)
Sláma kukuřice 10 14,40   100 (balíky)
Lněné stonky 10 16,90   140 (balíky)
Sláma řepky 10 16,00   100 (balíky)

Tabulka 48: Výhřevnost biomasy.


Druh paliva Výhřevnost Výhřevnost
  [MJ/kg] [MJ/m3]
Pevná paliva    
Koks 27,50  
Černé uhlí (20,9-31,4) 25,10  
Hnědé uhlí (10,5-17,2) 15,10  
Kapalná paliva    
Petrolej 43,97  
Nafta motorová 42,60  
Těžký topný olej (TTO) 40,30  
Lehký topný olej (LTO) 41,45  
Benzín (střední frakce) 42,70  
Etanol 26,80  
Plynná paliva    
Zemní plyn   34,05
Propan 43,5  
Butan 50,00  
Propan-butan   46,10
Svítiplyn   14,50
Bioplyn - 100 % CH4   35,80
Bioplyn - 80 % CH4   28,60
Bioplyn - 70 % CH4   25,10
Bioplyn - 67 % CH4   24,00
Bioplyn - 55 % CH4   19,60
Bioplyn skot průměr   21,00
Bioplyn prasata průměr   22,50

Tabulka 49: Výhřevnost ostatních paliv.


Zdroj informací EKOWATT, převzato z knihy Alternativní energie pro váš dům

 
 
Reklama