Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Složení atmosferického vzduchu

Tabulka uvádí složení suchého čistého vzduchu ve spodních vrstvách atmosféry do výšky asi 20 km. Hlavními složkami vzduchu jsou plyny dusík, kyslík, argon, oxid uhličitý, neon, helium, krypton, vodík, xenon a ozon. Uvedeno je i složení vzduchu uvažované pro tepelnětechnické výpočty.

Suchý čistý vzduch ve spodních vrstvách atmosféry - do výše asi 20 km.

plynná složka chemická
značka
obsah složky dle Mm ρo tk ρk
objemu hmotnosti
% % kg/kmol kg/m3n °C MPa
dusík N2 78,09 75,5 28,016 1,251 -147 3,393
kyslík O2 20,95 23,17 32,000 1,428 -118,8 4,903
argon Ar 0,93 1,286 39,944 1,783 -122 4,766
oxid uhličitý CO2 0,03 0,043 44,010 1,964 +31,1 7,384
neon Ne 1,8.10-3 1,2.10-3 20,183 0,901 -228,7 2,726
helium He 5,24.10-5 7,0.10-5 4,003 0,179 -267,9 0,228
krypton Kr 1,0.10-4 3.10-4 83,80 3,741 -63,8 5,501
vodík H2 5,0.10-5   2,016 0,090 -239,9 1,294
xenon Xe 8,0.10-6 4,0.10-4 131,3 5,862 +16,6 5,874
ozon O3 1,0.10-6   48,000 2,143 - -
vzduch - 100 100 28,97 1,293 -140,7 3,766

Při tepelně technických výpočtech se obvykle uvažuje následující složení vzduchu:

plynná složka chemická
značka
obsah složky dle
objemu hmotnosti
% %
kyslík O2 21 23
dusík N2 79 77
poměr  N2 : O2 3,76 3,33
poměr  VZDUCH : O2 4,76 4,33

Poznámky:
Zdroj:
Tabulky pro tepelnou techniku, Ing. Pavel Hašek, Ostrava 1980


 
 
Reklama