Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vybrané fyzikální konstanty

název konstanty značka hodnota jednotky
normální tíhové zrychlení gn 9,850665 (přesně) m/s2
Avogadrova konstanta NA (6,02252 ± 0,00028).1026 kmol-1
molová plynová konstanta R (8,3143 ± 0,0012).103 J/K.kmol
rychlost šíření světla ve vakuu c (2,997925 ± 0,000003).108 m/s
permitivita vakua εo (8,854118 ± 0,000002).10-12 F/m
permeabilita vakua μo 4π.10-7 = 1.256637 H/m
Faradayova konstanta F (9,648 7o ± 0,00016).107 C/kmol
elementární náboj e (1,60210 ± 0,00007).10-19 C
Planckova konstanta h
h/2π
(6,6256 ± 0,0005).10-34
(1,05450 ± 0,00007).10-34
J.s
J.s
Boltzmannova konstanta k (1,38054 ± 0,00018).10-23 J/K
Stefanova - Boltzmannova konstanta σ (5,6697 ± 0,0029).10-8 W/m2.K4
konstanta Wienova zákona λmax.T (2,8978 ± 0,0004).10-3 m.K
molový objem ideálního plynu Vm (22,4107 ± 0,0006) m3/kmol

Poznámky:
Zdroj:
Tabulky pro tepelnou techniku (str. 17), Ing. Pavel Hašek, Ostrava 1980


 
 
Reklama