Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Schematické značky pro kreslení dokumentace ve vytápění

Značky pro kreslení dokumentace ve vytápění obsahují tabulky užití čar na výkresech s grafickým značením potrubí při jedné teplonosné látce, potrubí při několika teplonosných látkách, značení na potrubí a zařízení, značky pro kreslení otopných těles, značky armatur a uložení potrubí a písmenná označení armatur.

Přehled tabulek:
Příklady užití čar na výkresech
Grafické označení potrubí při jedné teplonosné látce
Grafické označení potrubí při několika teplonosných látkách
Grafické označení na potrubí a zařízení
Grafické značky pro kreslení otopných těles
Grafické značky armatur a uložení potrubí
Písmenná označení armatur


Příklady užití čar na výkresech

Název (druh) čáryZobrazeníPoužití čáry na výkresech
Plná pravidelnátenká- grafické značky
- potrubí kreslené dvěma čarami
- viditelné obrysy součástí zařízení a technologických spotřebičů
- potrubí jiných oborů
- obrysy stavebních konstrukcí zobrazené v řezu i v pohledu, viditelné pod rovinou řezu nebo za ní
- kótovací a pomocné čáry
- odkazové čáry
- šrafování
- ohraničení vynesených podrobností
tlustá- grafické značky potrubí
- rámeček výkresu
- formát výkresu
Plná nepravidelnátenká- přerušení obrazu
Čárkovanátenká- zakryté obrysy zařízení
- zakryté obrysy stavebních konstrukcí
tlustá- poloha myšlených rovin řezu
Čerchovanátenká- osy součástí zařízení
- vztažné a skladebné přímky
- roztečné přímky a kružnice
tlustá- poloha myšlených rovin řezu
Čerchovaná se dvěma tečkamitenká- hrany a obrysy nad myšlenou rovinou řezu


Grafické označení potrubí při jedné teplonosné látce

Název potrubíGrafická značka
Přívodní
Zpětné
Expanzní a pojistné přívodní
Expanzní a pojistné zpětné
Odvzdušňovací


Grafické označení potrubí při několika teplonosných látkách

Název potrubíGrafická značka
Přívodní teplovodní
Zpětné teplovodní
Přívodní horkovodní
Zpětné horkovodní
Označení účelu nebo větve připsanou číslicí
Odvzdušňovací
Studená voda
Pára
Kondenzátní potrubí
Teplá užitková voda
Cirkulační voda
Plyn


Grafické označení na potrubí a zařízení

NázevGrafická značka
Směr toku látky potrubím
Změna průřezu potrubí (šipka ve směru snižování průřezu)
Sklon potrubí (šipka ve směru klesání potrubí)
Kóta potrubí s označením materiálu
Kóta izolovaného potrubí


Grafické značky pro kreslení otopných těles

NázevGrafická značka
v půdorysuv pohledu
Těleso článkové
Těleso deskové
Těleso deskové s vestavěným ventilem
a spodním pravým připojením
Těleso deskové s vestavěným ventilem
a spodním středovým připojením
Konvektor
Otopný had z hladkých trubek *
Registr z trubek, trubkové otopné těleso *
Žebrová trubka
Otopný had ze žebrových trubek *
Sálavý stropní trubkový pás (tmavý zářič) *
* Zobrazuje se vždy skutečný počet trubek


Grafické značky armatur a uložení potrubí

ZnačkaNázev
Pevný bod
Posuvný bod
Valivé uložení
Suvné vedení
Kompenzátor obecně
U kompenzátor
Lyra kompenzátor
Vlnovcový kompenzátor
Pryžový kompenzátor
Ucpávkový kompenzátor
Ventil obecně šikmý
Ventil obecně přímý
Ventil obecně rohový
Zpětný ventil (ve směru šipky průtočný)
Kohout přímý 
Kohout rohový
Šoupě
Pojistný ventil přímý
Pojistný ventil rohový
Trojcestná armatura obecně-ventil
Trojcestná armatura obecně-klapka
Trojcestný směšovací ventil
Trojcestná směšovací klapka
Trojcestný rozdělovací ventil
Trojcestná rozdělovací klapka
A ... regulovaný průtok, B ... doplňovací průtok, AB ... plný průtok
Čtyřcestný ventil
Čtyřcestná klapka
H napojovací armatura otopných těles-dvoutrubková sestava
H napojovací armatura otopných těles-jednotrubková soustava
Šroubení
Clona
Klapka obecně
Uzavírací klapka
Škrtící klapka
Zpětná klapka
Odvzdušňovací ventil obecně
Odvzdušňovací ventil otopného tělesa
Vypouštění
Odvzdušňovací nádoba 
Redukční ventil
Membránová armatura
Armatura s definovaným nastavením
Přírubová armatura
Hrdlová armatura
Závitová armatura
Navařovací armatura
Regulátor tlakové diference a přepouštěcí ventil 
Regulátor průtoku 
Průhledítko
Odlučovač plynů
Odlučovač (separátor kapek) obecně
Omezovač teploty vody
Odvaděč kondenzátu obecně
Mechanický odvaděč kondenzátu
Termodynamický odvaděč kondenzátu
Termostatický (termický) odvaděč kondenzátu
Filtr
Sítový odlučovač, ev. filtr
Chemická úprava vody
Vpusť
Připojení armatur
Přírubový spoj
Svarový spoj
Spoj šroubením
Hrdlový spoj
Ovládání armatur
Ruční ovládání
Ovládání pohonem - obecně
Ovládání elektromotorem
Ovládání elektromagnetem
Ovládání vlnovcem
Ovládání protékanou látkou
Ovládání pístem
Ovládání membránou
Ovládání plovákem či závažím
Ovládání termostatickým regulátorem


Písmenná označení armatur

Písmenné
označení
Název
VVentil obecně
PVVentil přímý
RVVentil rohový
ŠVVentil šikmý
TPVTermostatický ventil přímý
TRVTermostatický ventil rohový
ZVZpětný ventil (ve směru černé šipky průtočný)
KKohout obecně
PKKohout přímý
RKKohout rohový
KKKulový kohout obecně
PKKKulový kohout přímý
RKKKulový kohout rohový
ŠŠoupě obecně
Šroubení přímé
Šroubení rohové
PŠrRegulační šroubení přímé
RŠrRegulační šroubení rohové
HŠrH - šroubení
PjVPojistný ventil
TVTrojcestná armatura obecně - ventil
TKLTrojcestná armatura obecně - klapka
ČVČtyřcestný ventil
ČKLČtyřcestná klapka
KLKlapka obecně
ZKLZpětná klapka
OVOdvzdušňovací ventil
ONOdvzdušňovací nádoba
REVRedukční ventil
RTDRegulátor tlakové diference a přepouštěcí ventil
RPRegulátor průtoku
PPrůhledítko
OOdlučovač (separátor kapek) obecně
TOOmezovač teploty vody
OKOdvaděč kondenzátu obecně
FFiltr
SFSítový odlučovač, ev. filtr
CHChemická úprava vody
GVpusť
ČČerpadlo
KOKompresor
Písmenná označení teplonosných látek
TVTeplá voda
HVHorká voda
NPNízkotlaká pára
SPStředotlaká pára
VPVysokotlaká pára
SVStudená voda
TUVTeplá užitková voda
CVCirkulační voda
PPlyn

V případě použití specifických a kombinovaných armatur se použije základní grafická značka s rozšířeným písmenným označením, které se vyspecifikuje v legendě.
Příkladem může být regulační kulový kohout TOP BALL, kde se zakreslí značka kohoutu   a připíše se zkratka RgKK či u kulového kohoutu s filtrem typu FILTER BALL se připíše FKK.

 
 
Reklama