Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jaká je budoucnost projekčního inženýrství?

Chris Burgess je vedoucím poradcem pro udržitelnost společnosti Arup, inženýrské poradenské společnosti, kterou tvoří projektanti, inženýři, poradci a techničtí specialisté. Společnost Arup byla založena v roce 1946 v Anglii.

Řízení uhlíku je velmi diskutované téma, jelikož se klienti začínají dívat dále než na přímé emise uhlíku.

Podle Chrise Burgesse je tato záležitost ovlivněna Protokolem o skleníkových plynech (GHG Protocol), který je nejrozšířenějším mezinárodním účetním nástrojem pro pochopení, kvantifikaci a řízení emisí skleníkových plynů. Rozsah 3 protokolu se zabývá kvantifikací a měřením uhlíku ve vztahu k dodavatelskému řetězci, což umožňuje zaměřit se na širší rozsah snížení emisí.


© arahan - Fotolia.com

Stavebnictví začíná chápat svou roli při snižování emisí uhlíku.
Široká perspektiva ohledně řízení uhlíku je právě teď v popředí zájmu odvětví.
Chris Burgess říká: „Obsažený uhlík z těžby, zušlechťování, výroby, dopravy a výstavby vystavěného prostředí může nyní být kvantifikován s větší jistotou. To nám umožňuje činit informovaná rozhodnutí o materiálech a technických postupech během procesu projektování. Můžeme poskytnout nástroje a licence, pomocí kterých třetí strany mohou efektivněji hodnotit a zlepšit jejich udržitelnost.“ To obvykle představuje poskytnutí nástrojů a odborných znalostí potřebných pro účtování emisí podle Rozsahu 3 Protokolu GHG.

Pokud jde o udržitelnost, co je hlavním úkolem odvětví projekčního poradenství v současnosti? Udržitelnost v omezených ekonomických podmínkách.

Chris Burgess, vedoucí konzultant pro udržitelnost
Chris Burgess, vedoucí konzultant pro udržitelnost

„Klienti jsou stále více nuceni zdůvodnit zvážení udržitelných řešení v rámci projektů. V současné době mají přednost další faktory.
Naším úkolem je ukázat, jak může být udržitelnost nedílnou a přidanou hodnotu pro všechny projekty.“
To vyžaduje inteligentní řízení projektů spojené s ochotou prosadit udržitelnost ve všech fázích projektu.

Jak konzultant pro udržitelnost zajistí ochotu zaměřit se na udržitelnost v době, kdy se klienti nacházejí pod tlakem.

Chris Burgess říká: „Závazek podpory projektu udržitelnosti je nutný od samého začátku, aby bylo zajištěno, že budou zavedeny správné procesy a byly vzaty v potaz jakékoli nutné kompenzace a kompromisy.
Role dobrého projektového manažera je velmi důležitá pro udržitelnost, protože často potřebujeme spojit více oborů a zajistit jejich koordinaci.“
Dále vysvětluje, že je to důležité také proto, že klienti by měli zvážit udržitelnost jako riziko.
Správné zvládnutí udržitelnosti projektu bude mít pozitivní dopad na jejich postavení, to z hlediska financí i pověsti. Avšak pokud to dopadne špatně, může to mít opačný efekt.

Práce na dálku

„Očekávám, že bude více práce na dálku z Velké Británie na mezinárodních projektech, kde nemáme ani kancelář. To bude zahrnovat efektivní využívání technologií při přenosu dat a video konferencích, díky kterým bude naše práce efektivnější a méně časově náročná. Budeme schopni plnit požadavky klientů na mnoha místech světa ve stejnou dobu. A co víc, toto se již děje na projektech, pro které společnost Arup může najmout spolupracovníky například z Austrálie, aby pracovali na druhé straně světa, aniž by museli být osobně přítomni.“