Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aqua-therm Nitra 2013

Na otázky redakce TZB-info ohledně 15. ročníku veletrhu Aquatherm Nitra 2013 odpovídá Mgr. Michal Drážďanský, jednatel společnosti MDL EXPO, která je novým pořadatelem tohoto mezinárodního veletrhu s výbornou pověstí na Slovensku.

MDL EXPO, pořadatel veletrhu Aquatherm Nitra 2013
Mgr. Michal Drážďanský, jednatel MDL EXPO, pořadatele veletrhu Aquatherm Nitra 2013

TZB-info: Letošní ročník Aquatherm Nitra 2013 je jubilejní 15. K tomuto jubileu dostal veletrh nového pořadatele. Co se na letošním veletrhu změní a co zůstává?

Nemění se nic, tedy minimálně nic z pohledu vystavovatelů a především návštěvníků, kteří jsou těmi hlavními klienty jak pro naše vystavovatele, tak i pro nás, organizátory. Zůstává především tradice a úsilí, které všichni věnujeme k zachování vzrůstajícího renomé veletrhu Aquatherm na Slovensku. A nemluvím pouze jménem organizátora, ale i jménem odborných partnerů, výstaviště v Nitře, mediálních partnerů a především jménem tradičních a renomovaných firem z oboru TZB patřících mezi pravidelné účastníky veletrhu Aquatherm v Nitře.

TZB-info: Vaše agentura MDL EXPO s.r.o. je novým pořadatelem Aquathermu v Nitře, ale tento prestižní mezinárodní slovenský veletrh není Vaším novým projektem, znáte historii, partnery, vystavovatele. Je tato znalost historie pomocí?

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že MDL Expo je sice novým subjektem na veletržní scéně, ale personálně nikoliv. Ve vedení projektu je především Ing. Josef Domorád, který stál u zrodu veletrhů Aquatherm jak v Nitře tak i Praze, hlavním odborným partnerem je Slovenská společnost pro techniku prostředí, a tak bych mohl pokračovat dále. Znalost odborného prostředí je nesporně výhodou a hlavně zárukou pro partnery a klienty. Osobní vztahy hrají nepochybně důležitou roli v každém podnikání, na druhou stranu nepřesvědčíte Vašeho partnera pouze díky dlouholeté známosti.
Vždy musíte dokázat, že Váš projekt je ten nejlepší a že Vaše působení v oboru je korektní. Záruka kvalitní práce je pro klienta v dnešní době ještě více důležitá. Osobně jsem přesvědčen, že díky mým kolegům a všem partnerům je Aquatherm Nitra právě takovým kvalitním a perspektivním projektem.

TZB-info: Na co se mohou těšit v letošním roce návštěvníci i vystavovatelé?

Návštěvníci především na tradiční vystavovatele jak ze Slovenské a České republiky, tak i ze zahraničí. Ti všichni v příštím roce představí své výrobky a služby opět v reprezentativních expozicích a minimálně ve stejném rozsahu jako na ročníku minulém. Návštěvníci se také mohou těšit na zajímavý doprovodný program a na setkání s kolegy v příjemné atmosféře výstaviště v Nitře, které svojí dostupností a servisem nemá na Slovensku konkurenci.
Klienty by mohlo zajímat, že při příležitosti jubilejního ročníku jsme rozšířili mediální kampaň doslova po celém Slovensku. Ve všech dostupných mediích, především na billboardech, v TV a v rozhlase, v odborném i denním tisku, na internetu, tam všude bude Aquathermu plno, takže pozvání na 15. ročník veletrhu Aquatherm Nitra nepůjde od ledna 2013 přehlédnout.

TZB-info: Znáte veletrhy v České republice i na Slovensku. Lze vyslovit nějaké srovnání? Čím jsou si podobné a čím se naopak liší například v požadavcích návštěvníků nebo v přístupu firem a v mezinárodním dosahu?

Obecně vzato, mnoho se neliší. Každý klient požaduje, aby prostředky byly adekvátně vynaloženy a veletrh navštívilo co nejvíce zajímavých návštěvníků. Naproti tomu každý návštěvník požaduje, aby na veletrhu bylo co nejvíce nosných firem z oboru, které ho zajímají. Pro všechny je pak důležitý dobrý návštěvnický servis jako parkování, občerstvení, hygienické zázemí.
V souvislosti s veletrhy Aquatherm mohu říci z vlastní zkušenosti, že z počátku byl Aquatherm v Nitře vnímán jako čistě slovenský veletrh, navíc ve stínu podobných, již zavedených veletrhů. Postupně si ale vydobyl jméno vysoce specializované záležitosti pro profesionály. Dnes Aquatherm Nitra přesahuje rozsah Slovenska. A profesionálové do Nitry rádi jezdí. V klidné a profesionální atmosféře mají partneři čas na jednání, což je hlavním smyslem úzce zaměřených akcí. To platí pro všechny odborné akce, výstavy a konference ve Slovenské i České republice.

TZB-info: Často slýcháme názor, že veletrh již firmám nic nepřináší. Není chyba spíše v přípravě na veletrh, v podcenění základní funkce veletrhu, která se v poslední době přesouvá z racionálního prodejního nástroje do pozice nástroje emotivního, který vytváří image a je mixem dojmu z veletržní expozice a vystoupení obchodního týmu? V podcenění možnosti zpětné vazby, informací od zákazníka, zaznamenání jeho instinktivních reakcí na novinky, což jsou informace, které nám většina ostatních druhů reklamy v takovém rozsahu nemůže dát?

Toto téma je téměř vždy součástí našich diskuzí a obchodních jednání s klienty. Samozřejmě, Váš postřeh je naprosto správný a zaslouží si pozornost, na kterou v tomto rozhovoru nemáme prostor. Osobně ale musím říci, že jednoznačnou odpověď nemám, a to v oboru pracuji dvacet let.
Žádný klient není stejný, a to nejenom rozsahem expozice a odborným zaměřením, ale i tím, jestli je výrobce nebo importér, začínající nebo naopak již dávno na trhu zavedený.
Takže někdy i expozice, která klade důraz na image bez nutné okamžité zpětné vazby během veletrhu ze strany návštěvníka jistě má svůj důvod, ale jsem přesvědčen, že dřív nebo později se každý vrátí k tomu jednotlivému zákazníkovi, tj. z našeho pohledu návštěvníkovi.
Jako organizátoři jsme si toho vědomi a klademe důraz na zachování stejného přístupu jak k firmám již zavedeným, tak i začínajícím, které tu okamžitou zpětnou vazbu během veletrhu nutně potřebují. Jak jim, tak i velkým firmám rádi poskytneme naši databázi návštěvníků pro jejich interní marketingové účely a v budoucnu bychom chtěli touto cestou jít na všech našich akcích.

TZB-info: Na závěr – máte nějaký vzkaz pro firmy, které ještě s účastí váhají?

Mám velkou radost, že ještě před oficiální uzávěrkou mohu oznámit, že tradiční klienti se jubilejního ročníku veletrhu opět zúčastní a návštěvníci se na našich webových stránkách registrují již dnes. K dnešku již je plně obsazena největší hala M1 a z více než poloviny i hala M2. Samozřejmě jsme připraveni zodpovědět všechny případné dotazy ohledně účasti a zájemcům navrhnout nejvhodnější umístění v rámci ještě neobsazených ploch. Všechny kontakty a informace naleznou na www.aquatherm-nitra.com.

Děkuji za rozhovor a přeji veletrhu Aquatherm Nitra 2013 pod Vaší taktovkou hodně úspěchů.

Za redakci TZB-info Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

 
 
Reklama