Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aqua-therm Nitra 2013 nabídne skvělý doprovodný program

Medzinárodný veľtrh vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky Aquatherm Nitra již 12.-15.2.2013.

SPRIEVODNÁ KONFERENCIA VEĽTRHU na tému NÍZKOENERGETICKÉ DNI

Miesto: Konferenční priestor v hale M3
Vstup: Voľný


Sprievodné semináre „VODA – TEPLO – VZDUCH v nízkoenergetických domoch“

Odborný garant: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. (Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia)

Utorok, 12. februára 2013

 • Progresívne materiály potrubí vodovodu, kanalizácie a plynovodu v budovách
 • Požiadavky pre zabezpečenie zdravotnotechnických inštalácií proti požiaru
 • Progresívne spôsoby prípravy teplej vody
 • Komparácia výpočtových metód vyregulovania cirkulácie teplej vody
 • Realizácia plynovej kotolne v bytovom dome
 • Súčasný stav odkanalizovania na Slovensku – systém decentralizovaného zneškodňovania odpadových vôd
 • Využitie tepla z kanalizačných systémov
 • Využitie geotermálnej energie v energetických systémoch bazénov

Streda, 13. februára 2013

 • Európska legislatíva pre energetickú efektívnosť
 • Slnečné energetické systémy na ohrev vody
 • Optimalizácia prvkov slnečných energetických systémov
 • Chladenie budov solárnymi kolektormi
 • Využívanie geotermálnej energie v bytovom sektore
 • Energetická efektívnosť bazénov v občianskej výstavbe
 • Aplikácie tepelných čerpadiel v rodinných domoch
 • Energetické systémy na báze OZE v rodinných domoch
Sprievodný seminár „Ako to nerobiť“
Odborný garant: Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc., Slovenská inovačná a energetická agentúra
 • Na čo si treba dať pozor pri inštalácii kondenzačných kotlov, solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a klimatizačných systémov

Štvrtok, 14. februára 2013

 • TČ ako zdroje energie pre teplovzdušné vykurovanie a chladenie
 • Vykurovanie a chladenie rodinného domu s využitím TČ
 • Vztlakové vetranie, tepelná pohoda a účinnosť vetrania
 • Vplyv farebnosti obvodového plášťa na tepelné zisky
 • Vetranie halových objektov s prašným typom prevádzky
 • Prevádzka odvlhčovacích zariadení
 • Obnova systémov vetrania v bytových domoch
 • Novinky legislatívy pre vetranie a klimatizáciu
Sprievodný seminár „Efektívne nakladanie s energiou“
Odborný garant: Ing. Ľuboslav Jánoš, Cech vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií
 • Efektívne nakladanie s energiou
Doprovodný program veletrhu Aqua-therm Nitra 2013 podrobně