Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nekompetentní hospodářská politika je podřízena krátkodobým zájmům politiků a jejich stran.

V prestižnější manažerské soutěži získal ocenění i dlouholetý ředitel a jednatel společnosti Baumit, spol. s r.o., Ing. Pavel Med, který získal titul Manažer odvětví za rok 2009 v oboru výroby stavebních materiálů.

22. dubna 2010 proběhlo v pražském paláci Žofín slavnostní vyhlášení výsledků 17. ročníku soutěže Manažer roku. V této prestižnější manažerské soutěži získal ocenění i dlouholetý ředitel a jednatel společnosti Baumit, spol. s r.o., Ing. Pavel Med, který získal titul Manažer odvětví za rok 2009 v oboru výroby stavebních materiálů. Soutěž Manažer roku vyhlašuje Česká manažerská asociace, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Záštitu nad letošním ročníkem převzal předseda vlády ČR Jan Fischer.

"Toto ocenění patří také mým kolegům a spolupracovníkům, bez jejichž nasazení, dobrých nápadů a každodenní usilovné práce bych tento titul nezískal. Je to tedy úspěch celého našeho kolektivu." zdůrazňuje Pavel Med. Cílem soutěže Manažer roku je systematicky vyhledávat, popularizovat a oceňovat manažerské osobnosti, prezentovat jejich dovednosti, moderní metody řízení, originalitu a přínos k výkonnosti firmy. Společenským a etickým posláním akce je přispět k rozvoji elity českého managementu.

Dlouhodobá strategie

"Ačkoliv loňský rok nebyl pro stavebnictví příznivý, podařilo se nám dosáhnout dobrých výsledků. Počátkem roku jsme uvedli do provozu novou výrobnu suchých maltových směsí na severní Moravě, která je nejmodernější a zároveň největší v České republice. Díky tomu jsme nejen snížili naše logistické náklady, ale také upevnili naše postavení na trhu. Důsledky finanční krize se samozřejmě projevily i v našem podnikání nižší poptávkou, ale naše dlouhodobá strategie - koncentrace na naši komoditu, sledování trendů, péče o zákazníka, flexibilita a důraz na kvalitu při důsledném řízení nákladů - se nám osvědčila," komentuje úspěšnou strategii společnosti Baumit Pavel Med.

S čím bojujeme

"Za největší problém považuji současnou politickou situaci a morální úpadek vládnoucích elit na různých úrovních politické či výkonné správy státu, projevující se neschopností konstruktivních politických kompromisů a neschopností efektivně a důvěryhodně spravovat stát. Důsledky jsou vidět na každém kroku: byrokratická státní správa, chřadnoucí státní podniky, nevěrohodná soudní rozhodnutí a nevěrohodní absolventi universit. Rostoucí státní deficit je pak pouze důkazem nekompetentní hospodářské politiky, neboť je podřízena krátkodobým zájmům politiků a jejich stran," říká Pavel Med.

Pohled do budoucnosti

Výraznější oživení v bytové výstavbě se očekává nejdříve v roce 2012. Co však do té doby? "Musíme využít všechny příležitosti a rezervy. Jednou z cest je využití zvýšeného zájmu o energetické úspory, podporované programem Zelená úsporám. Další možností je rozšíření portfolia našich výrobků a pokrytí nových segmentů trhu. V centru našeho zájmu však vždy budou naši zákazníci, protože ti v konečném důsledku rozhodují o našem úspěchu", reaguje Pavel Med.

Hlavním profitujícím segmentem portfolia Baumit jsou v posledních letech fasádní izolační systémy, které i přes hospodářskou krizi zaznamenaly mírný nárůst oproti minulým letům. Naopak volně ložené směsi pro výstavbu vykázaly očekávaný pokles. "Lidé ze stavebního byznysu občas žehrají na svou nelehkou situaci. Že jejich trh není dostatečně konzumní, a proto pokud dojde k jeho nasycení, pokles zisků je podle nich nevyhnutelný. Já si myslím, že umění je prodávat cokoliv. Musíte být prostě nejlepší, ať pečete chleba nebo vyrábíte stavební materiál. Musíte neustále sledovat svou konkurenci a být pokud možno o krok napřed. Jestliže dnes směřuje naše úsilí na zateplování budov, vím, že za pár let budeme muset přijít s něčím novým. Toto neustálé napětí považuji za motor, který mou kariérní cestu dělá zatraceně zajímavou," říká Med.

Soutěž Manažer roku má v Česku dlouholetou tradici. Je to nezávislé, nadoborové a exaktní hodnocení osobností české ekonomiky. Nominovaný účastník prochází několika stupni hodnocení různých skupin uznávaných odborníků. Soutěž se přitom neuzavírá ani před cizinci, jejichž přítomnost se v českých podnicích nedá opomenout. Na závěr i Pavel Med uznává, že vážnost okamžiku dolehla i na něho. "Když si jdete pro ocenění a uvědomíte si, že v hledišti sedí manažerské špičky českého průmyslu a také zástupci vlády v čele s premiérem, tak vás to samozřejmě nenechá chladným."

Absolutními vítězi soutěže Manažer roku se pro rok 2009 stal Zbyněk Frolík, spoluvlastník společnosti Linet, spol. s.r.o., titul Manažerka roku 2009 obdržela Muriel Anton, generální ředitelka Vodafone Czech Republic, a.s.


Baumit, spol. s r.o.
logo Baumit, spol. s r.o.

Zateplení fasád, zateplovací systémy / omítkové systémy - strojní omítky, sádrové omítky a stěrky, sanační omítky, omítkový systém pro zdravé bydlení / probarvené fasádní omítky a barvy, kreativní omítky / lité podlahy a samonivelační stěrky / program pro ...