Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Na jaká témata se musí česko-německé hospodářství zaměřit?

V centru pozornosti budou stále více technologie šetrné k životnímu prostředí. Tato změna je výzva a zároveň i příležitost. Dalšími důležitými tématy jsou digitalizace, automatizace, využívání internetu věcí nebo umělá inteligence. O tématech budoucnosti hovoří Milan Šlachta, nový prezident ČNOPK a Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.

Novým prezidentem ČNOPK je Milan Šlachta (zdroj publikace Partner for Business, copyright ČNOPK)
Novým prezidentem ČNOPK je Milan Šlachta (zdroj publikace Partner for Business, copyright ČNOPK)

Novým prezidentem Česko-německé obchodní a průmyslové komory byl na řádné členské schůzi 27. května 2021 zvolen Milan Šlachta. Jihočech Šlachta je od roku 2017 reprezentantem Bosch Group v České republice a na Slovensku a ve funkci prezidenta nahradil Jörga Mathewa (Hochtief).

Jakožto Jihočech jste vždycky měl blízko k německy mluvícím zemím. Vy sám hovoříte výborně německy a už téměř tři desetiletí jste vášnivým „Boschákem“. Do nové funkce toho určitě můžete hodně přinést…

To rozhodně, ale nejprve bych chtěl poděkovat všem členům ČNOPK za jejich velkou důvěru. Je mi ctí zastupovat největší bilaterální komoru v České republice a aktivně podporovat firmy z česko-německého hospodářství. Zvlášť v této době plné výzev.

ČNOPK sdružuje své členské firmy, zároveň poskytuje služby pro podniky a z pověření Spolkového ministerstva hospodářství a energetiky oficiálně zastupuje německé hospodářství v České republice. Co se vám na tomto úkolu líbí?

Právě díky této rozmanitosti je funkce prezidenta velmi zajímavá. ČNOPK je instituce, která za téměř 30 let své existence v obou zemích, samozřejmě ale především v České republice, získala mimořádné renomé a díky svému vynikajícímu propojení je plným právem označována za centrum česko-německého byznysu. Pochopitelně se těším na intenzivní spolupráci se stávajícími i novými kolegy v představenstvu a samozřejmě s celým týmem ČNOPK a také se těším na novou roli a na to, že poznám nové lidi, organizace a procesy.

Bosch Group i ČNOPK působí v České republice od začátku 90. let. Určitě tedy máte dobrý přehled o vývoji česko-německých hospodářských vztahů.

Ano, Bosch si za 30 let vybudoval pověst jednoho z největších exportérů, významného importéra, oblíbeného a spolehlivého zaměstnavatele a partnera. Vedle prodeje a výroby v Česku také významně rozvíjíme vývojové aktivity. Máme zde již 800 vývojářů. V rámci skupiny jsou dnes české společnosti její důležitou součástí. Vše se ale vyvíjelo postupně. Začínalo se opatrně, s nižší přidanou hodnotou. Dnes jsme úplně někde jinde. Máme v Česku celosvětovou zodpovědnost za celou řadu aktivit, naši zaměstnanci jezdí do zahraničí jako uznávaní odborníci a manažeři. V každém případě jsem ČNOPK vždy vnímal jako partnera, který tento vývoj průběžně podporoval. Rád bych v tomto směru navázal a přispěl k dalšímu rozvoji spolupráce. Široký záběr podnikatelských aktivit Bosche mi snad navíc dá možnost lépe porozumět požadavkům členů komory na zlepšování podnikatelského prostředí a intenzivně zastupovat jejich zájmy a podporovat je.

Na jaká témata se musí česko-německé hospodářství v příštích letech v každém případě zaměřit?

Na megatrendy, jako je udržitelnost. Podniky v obou zemích budou stále častěji hledat způsob, jak splnit závazky vyplývající ze Zelené dohody pro Evropu a zároveň zachovat konkurenceschopnost a sociální smír. Průmysl projde v příštích letech transformací. V centru pozornosti budou stále více technologie šetrné k životnímu prostředí. Tato změna je výzva a zároveň i příležitost. Dalšími důležitými tématy jsou digitalizace, automatizace, využívání internetu věcí nebo umělá inteligence. Pokud tady chceme být úspěšní, musíme i nadále usilovně pracovat na prosazování reformy odborného vzdělávání. Bez kvalitně vzdělaných zaměstnanců, kteří se dokáží flexibilně přizpůsobovat novým technologiím, se daleko nedostaneme. A to zahrnuje i rekvalifikaci.

Témata budoucnosti, která u nás mají prioritu

V ekonomice je na pořadu dne řada dalekosáhlých změn, které jsou v současnosti i pro příští roky pro podniky výzvou i příležitostí zároveň. Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) své členské firmy intenzivně doprovází při jejich implementaci,“ uvádí Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.

Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK (zdroj publikace Partner for Business, copyright ČNOPK)
Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK (zdroj publikace Partner for Business, copyright ČNOPK)

Digitalizace v soukromém a veřejném sektoru

Pokud firmy chtějí zůstat konkurenceschopné a být méně závislé na trhu práce, kde je velmi obtížné najít vhodné uchazeče, musí i nadále investovat do digitalizace, automatizace a robotizace. Tato transformace právě probíhá. Má-li Česká republika zůstat atraktivní zemí pro investory, je z pohledu firem zároveň nezbytná rozsáhlá digitalizace veřejné správy. Cílem musí být princip „once-only“, tzn. osobní nebo firemní údaje by měly být uloženy digitálně na jednom místě a být k dispozici pro všechny administrativní záležitosti, což zvýší efektivitu. I v našem aktuálním konjunkturálním průzkumu investoři zdůrazňují, že při jejich rozhodování hraje úroveň digitalizace v dané zemi stále důležitější roli.

Infrastruktura 5G

Česká republika a Bavorsko od roku 2020 úzce spolupracují na vývoji a konkrétním využití mobilních sítí 5G. V rámci iniciativy „5G koridor Mnichov – Praha“ se obě sousední země z průmyslového srdce Evropy věnují inovacím, digitalizaci a špičkovým technologiím. Cílem je posouvat vpřed přeshraniční digitální transformaci. Iniciativa se zaměřuje na konkrétní výzkum a aplikační scénáře pro oblasti eHealth, propojená a automatizovaná mobilita, průmysl 4.0, inteligentní regiony a kybernetická bezpečnost. Na příslušných řešeních pracují bilaterální pracovní týmy vědců, firem, provozovatelů mobilních sítí a potenciálních uživatelů. Tato ambiciózní iniciativa, kterou zastřešuje ČNOPK, má velký potenciál stát se ukázkovým projektem bilaterální technologické spolupráce v EU.

Vzdělávání a studium: více praxe ve firmách, větší flexibilita

Potřebujeme reformu vzdělávacího systému, která bude odpovídat novým potřebám. Neboť i lidé, zaměstnankyně a zaměstnanci firem, jsou pochopitelně stejně důležití jako technologické otázky. ČNOPK se již téměř dvacet let zasazuje o to, aby v České republice bylo zavedeno flexibilní duální vzdělávání zaměřené na praxi. Podobně důležitá je i mistrovská zkouška, kterou prakticky podporujeme společně s naším partnerem Obchodní a průmyslovou komorou Regensburg für Oberpfalz / Kelheim v projektu Industrial Professional. Je také potřeba zavést duální vysokoškolské studium, které je v Německu, naprostým vzorem pro úspěšnou kariéru. Je jasné, že alfou a omegou jsou flexibilně a prakticky vzdělaní zaměstnanci, a to i v případě rekvalifikace.

Akademie pro mistry ve výrobě (zdroj publikace Partner for Business, copyright ČNOPK)
Akademie pro mistry ve výrobě (zdroj publikace Partner for Business, copyright ČNOPK)

Udržitelnost a nearshoring

Dvanáct renomovaných mezinárodních firem z osmi různých odvětví a ČNOPK v roce 2020 společně vytvořily platformu #PartnersForSustainability a ve svém memorandu Driving Sustainability (10. února 2021) se důrazně vyslovily pro transformaci směrem k udržitelné ekonomice. Inspirativní a praktický a nesmírně důležitý příklad, jak rozšířit globální konkurenceschopnost!

Významnou roli při tom hraje i otázka regionalizace. Výrobní a dodavatelské řetězce musí být ještě ekologičtější a především bezpečnější. Nedávná koronavirová krize značně destabilizovala dodavatelsko-odběratelské vztahy. Pokud jde o nové dodavatele a nearshoring, v našem nejnovějším konjunkturálním průzkumu respondenti upřednostňují právě střední a východní Evropu (65 %) před Asií a Tichomořím (24 %). A z německého pohledu nikam není „blíže“ než do České republiky.


Česko-německá obchodní a průmyslová komora
logo Česko-německá obchodní a průmyslová komora

ČNOPK je se svými 700 členy největší bilaterální hospodářskou komorou v ČR. Jejím posláním je prostřednictvím rozsáhlých služeb podporovat česko-německý byznys. Sleduje trendy a těm s největším potenciálem pro česko-německou ekonomickou spolupráci se ...