Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

25 let činnosti Asociace odborných velkoobchodů – AOV (AOVV)

Zajímavá fotografie z roku 2006, na které jsou všichni 3 poslední prezidenti AOV a AOVV:  1998 - 2007 Antonín Vaněk (vlevo), 2007 - 2016 Ivan Bohata (vpravo), 2016 - do současnosti Josef Brabenec (uprostřed)
Zajímavá fotografie z roku 2006, na které jsou všichni 3 poslední prezidenti AOV a AOVV: 1998 - 2007 Antonín Vaněk (vlevo), 2007 - 2016 Ivan Bohata (vpravo), 2016 - do současnosti Josef Brabenec (uprostřed)
Po listopadu 1989 v sobě Češi oživili touhu po byznysu a s nadšením se vrhli do podnikání i v oboru voda – topení. Výhodou tohoto období byl výrazně nenasycený trh, který oživovali zahraniční výrobci svou stále se rozšiřující nabídkou. Na zelené louce byly zakládány nové obchodní firmy, které metodou pokusu a omylu hledaly svůj profil a místo na trhu. Postupem doby se začaly také v oboru voda-topení formovat silné obchodní podniky. Odebíraly relativně velká množství zboží a rozšiřovaly tak sortiment, aby zde instalatér-topenář našel vše, co ke své práci potřebuje. Přirozenou cestou tak vznikala nová forma velkoobchodu, ovlivněná modelem sousedního Německa.

Založení a činnost asociace

Asociace odborných velkoobchodů oborů plyn, voda, topení, vzduchotechnika (AOV) byla založena 5.listopadu 1993. Původních 9 zakladatelů se v roce 1996 rozšířilo na 49 členů, v roce 1998 činil počet členů již 54. Velkoobchody se staly páteří českého trhu voda – topení, se silným vlivem na celé podnikatelské prostředí v oboru. Hlavním programovým cílem AOV bylo prosadit třístupňový distribuční systém: výrobce – odborný velkoobchod – řemeslník. Stěžejní činností bylo organizování konferencí, zpočátku s mezinárodní účastí. Velký ohlas měly specializované konference a tribuny obchodu TZB, konané v dvouletých cyklech.

V prvních 15 letech existence AOV byl velký zájem o přebírání zkušeností ze zahraničí. Uskutečnily se například zájezdy do velkoobchodu Gienger v Mnichově, exkurze organizované společností IVAR CS do italských podniků nebo zájezdy na zahraniční veletrhy. Činnost AOV byla zaměřena na předávání informací ze západních zemí o fungování velkoobchodů a byla podporována zájmem zahraničních firem o proniknutí na náš trh.




Školení a Tribuna českého obchodu TZB patří mezi pravidelné aktivity AOVV

Konjukturu v letech 1993–1997, s nenasyceným trhem prakticky bez konkurence, vystřídala krize. V roce 1999 nastal propad trhu dokonce o 20 %. Vzrostl počet nesolventních firem, což vedlo k likvidaci řady podniků. Do vypuknutí celosvětové ekonomické krize v roce 2008 stoupaly roční obraty velkoobchodů řádově až o desítky procent. Tato epocha končí v roce 2009. Trh se zaplnil, silní zakládají v regionech pobočky, společnosti se slučují a konkurenční prostředí přitvrdilo. Trh se globalizuje. Počet velkoobchodů v Česku se postupně snižuje. V průběhu dvaceti pěti let prošlo asociací více než sedm desítek velkoobchodů.

Nový název, noví lidé, nová strategie

Rozvoj trhu, komunikačních technologií a zvyšující se úroveň techniky v oborech voda – topení působí i na změny distribučních kanálů. Vzrůstá počet hobby marketů a internetových obchodů, výrobní podniky si budují sítě svých zástupců a distributorů přímým prodejem na montážní firmy. Původní velkoobchody prodávají přes svá koupelnová studia přímo konečným zákazníkům. Prodej výrobků nahrazuje prodej celých řešení k uspokojení potřeb stále vyspělejšího a náročnějšího zákazníka. Má-li si i nově přejmenovaná Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB - AOVV zachovat svoje postavení v rámci obchodu komodit voda – topení, musí se těmto podmínkám v obchodních sítích přizpůsobit.


Za členy představenstva AOVV byli v r. 2016 zvoleni: Ing. Martin Bittner – MARO s.r.o., Tomáš Dub – AQUA-THERMO s.r.o., Ing. Libor Pluháček – ISAN Radiátory s.r.o., Bc. Libor Elbl – Siemens s.r.o. Do dozorčí rady AOVV byli navrženi a jednohlasně zvoleni: Ing. Ivan Novák – Meibes s.r.o., Milan Vodžák – ARMEX Holding a.s., Ing. Majid Saleh – Pipelife Czech s.r.o.

Doba vyžaduje vysoké pracovní nasazení manažerů. Nezbývá tak čas na ostatní aktivity. Obecně ve všech spolcích, včetně naší AOVV, klesá zájem členů o vzdělávací a společenské akce. Naším cílem je získat naše členy pro platformu komunikace a společenské aktivity. Propagovat je na trhu a posílit členskou základnu. Svým programem, agilním přístupem a kvalitou aktivit, chceme i nadále rozvíjet obor voda – topení. A to se nám nyní daří.

V posledních dvou letech je to například pořádání plesů, konferencí a dalších akcí. Opět připravujeme TOPENÁŘSKÝ PLES 2019, který se bude konat 23. února 2019 v hotelu Voroněž Brno. Dále topenářskou konferenci, která bude 4. – 5. dubna 2019 a velkou mezinárodní konferenci o obchodu v roce 2020.
Zpracovali jsme nový katalog všech našich členů, který je zveřejněn na www.aovv-tzb.cz spolu s dalšími informacemi.

Motto: „Sdružujme se a spolupracujme, abychom byli vzdělanější, silnější a úspěšnější.“ (Brabenec)






ASOCIACE OBCHODU VODA - TOPENÍ z.s.
logo ASOCIACE OBCHODU VODA - TOPENÍ z.s.

ASOCIACE OBCHODU VODA – TOPENÍ z.s. je sdružení odborných velkoobchodů v oblasti technických zařízení budov, respektujících zájmy zákazníků, garantujících kvalitu prodávaných výrobků a odbornost vlastního personálu.