Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Medaile a ocenění REHVA pro české osobnosti

REHVA je evropská federace asociací zaměřených na vytápění, větrání a klimatizaci, která propojuje inženýry z 26 evropských států. Mezi stovkou inženýrů, které REHVA ocenila za jejich přínos je i 10 z ČR. Požádali jsme o komentář prof. Ing. Karla Kabeleho, CSc., který byl období 2013 až 2016 prezidentem REHVA.

REHVA, evropská federace asociací zaměřených na vytápění, větrání a klimatizaci, založená v roce 1963 propojuje profesní aktivity více než 100000 inženýrů z 26 evropských států. REHVA je tak vedoucí profesní organizací, mezi jejíž hlavní aktivity patří vývoj a šíření technologií a informací o technických zařízeních budov. Zaměřuje se na zlepšení zdraví, pohodlí a energetickou účinnost ve všech budovách a komunitách v propojení na rozvoj a uplatnění úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. V těchto oblastech má REHVA významný vliv na národní i mezinárodní strategické plánování a výzkumné iniciativy, jakož i na související vzdělávacích a školících programů.
Pro Českou republiku, je velkou poctou, že mezi stovkou inženýrů, které REHVA ocenila za jejich přínos pro lidskou společnost, jsou i její zástupci. A to v prakticky ve všech kategoriích ocenění, které REHVA organizuje. Viz následující stručný přehled s rokem předání ocenění.


Ocenění REHVA 2016. Zleva: doc. Ing. Jiří Hirš, CSc., prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Dr. Ing. Petr Fischer

REHVA Mladý vědec

 • Radim Čermák, Česká republika, 2006
 • Tomáš Matuška, Česká republika, 2007
 • Miroslav Urban, Czech Repulic, 2013

REHVA Profesionální ocenění

 • v kategorii věda:
  • Karel Kabele, Česká republika, 2016
 • v kategorii technologie:
  • Miroslav Kotrbatý, Česká republika, 2013
  • Jan Dědíček, Česká republika, 2015
 • v katergorii projekty a návrhy:
  • Jiří Petlach, Česká republika, 2015
  • Petr Fischer, Česká republika, 2016
 • v kategorii vzdělávání:
  • Jiří Hirš, Česká republika, 2016

V minulém volebním období 2013 až 2016 zastával post prezidenta REHVA prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Požádali jsme jej o doplnění strohých dat z přehledu oceněných osobností o osobní názory a postřehy.

TZB-info: 10 oceněných inženýrů z České republiky, tedy něco málo pod 10 % ze všech oceněných, je velmi lichotivý poměr pro nás. Jak byste ho zdůvodnil?

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: "Česká republika, reprezentovaná Společností pro techniku prostředí se stala členem REHVA v roce 2002 a od té doby se česká škola oborů technických zařízení budov postupně prosazuje v povědomí i tohoto společenství odborníků. Logickým vyústěním jsou tak nejen ocenění českých odborníků ale i například publikace REHVA Guidebook 15 na téma vytápění a větrání velkoprostorových objektů, která vyšla v roce 2012. Čeští odborníci jsou tak uznáváni i na mezinárodním poli."

TZB-info: Kdy REHVA udělila první ocenění? Za každou cenou je skrytý příběh, ale jaký návrh Vás nejvíce oslovil po dobu vašeho vedení REHVY?

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: "Historie oceněni REHVA sahá do období vzniku to je do 70 let minulého století. Způsob ocenění významných osobností se měnil od jmenování čestných členů, přes mimořádné ceny až po v současné době fungující systém kategorií ocenění, zahrnující všechny oblasti činnosti odborníků od realizace přes projektanty, vědce až po mladé nadějné odborníky. Je pravdou, že za každým oceněním je lidský příběh a z těch, která jsem měl tu čest předávat, mě určitě potěšilo předání nejvyššího ocenění REHVY - Zlatou medaili našemu kolegovi ze Slovenské republiky, profesoru Dušanovi Petrášovi, Ph.D. Silným zážitkem bylo též předání ceny za vědu profesoru Laszlo Banhidimu z Maďarska, kterého jsem znal od dob svého studia z návštěvy na naší katedře v roce 1986, kde jsem tehdy jako začínající asistent poslouchal jeho přednášku."

TZB-info: Počet udělených ocenění není stejný každý rok. V některých kategoriích, například za technologii nebo design některé roky ocenění nebylo vůbec uděleno. Jak velký kolektiv osobností rozhoduje o tom, komu bude ocenění věnováno? A jsou návrhy nějak rozděleny podle zemí?

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: "Proces udělování ocenění vychází z nominací, které jsou pečlivě posuzovány výborem REHVY pro ceny na základě kritérií daných pravidly REHVA. Výbor je obvykle 5ti členný a je každoročně jmenován Valným shromážděním REHVA. Návrh výboru na ocenění je postoupen představenstvu REHVA (Board of Directors), který rozhodne o udělení ceny. V pravidlech REHVA jsou pro každou z cen stanovena kritéria a způsob nominace, která ve většině případů obsahuje životopis, popis prací a zdůvodnění návrhu na ocenění. I když REHVA sdružuje více než 100000 odborníků, počet těch, kteří splňují kritéria pro ocenění, jsou nominováni a schváleni je omezen a tak je počet udělených ocenění takový, jaký vidíme."

TZB-info: Vy jste se úspěšně podílel na řízení REHVA po 3 roky. Co Vám tato léta dala a co vzala? Co Vás napadne, když se ohlédnete?

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: "Byly to hodně intenzivní tři roky života, které určitě přispěly k uvědomění si toho, že nežijeme na izolovaném ostrově, ale v komunitě odborníků, zabývajících se ve své podstatě nádhernými problémy jak budovám vdechnout život. Zajímavé bylo i poznání, že některé problémy, které považujeme za složité a dlouze je řešíme a diskutujeme se v jiných částech Evropy nevyskytují (mám na mysli například naše nekončící odborné diskuse o tom, že je třeba větrat, diskuse o rozúčtování nákladů na vytápění).
Během tohoto období jsem si též uvědomil, že naše výtky k byrokracii našich úřadů jsou ve srovnání s tím, jak se chovají úřady v některých zdánlivě vyspělejších evropských zemích zcela bezpředmětné a ptáte-li se co mi období dalo, tak si určitě více vážím toho, že žiji a pracuji v této zemi i se všemi negativy, která nám život na první pohled znepříjemňují.
Silnými odbornými zážitky byly určitě konference členských organizací, kde potěšitelné bylo zjištění, že i když angličtina je mezinárodním komunikačním prostředkem, všichni dávají přednost odborné literatuře v mateřském jazyku. Během mého působení jsem měl možnost se setkat s kolegy z Indie, USA, Číny, Koreji, Japonska i jihoamerických zemí a velmi zajímavý byla konfrontace jejich a evropského pohledu na problémy technických systémů budov.
Překvapením byl zájem kolegů z Asie o přebírání evropských norem a předpisů v oblasti energetické náročnosti, u kolegů z USA se můžeme inspirovat jejich schopností rychle reagovat v technických normách na trendy a respektem ke společným pravidlům.
Velmi zajímavou zkušeností bylo uspořádání prvního ročníku mezikontinentální soutěže studentských prací REHVA world student competition, který po 3 letech mnohdy perných jednání proběhnul v letošním roce během kongresu CLIMA 2016 v dánském Aalborgu. Myšlenka této soutěže vznikla v Praze v roce 2013 a její podstatou bylo porovnat nejlepší diplomové nebo bakalářské práce v oboru, zpracované na univerzitách v různých částech světa. Z iniciativy REHVA vzniknul v roce 2014 mezinárodní přípravný výbor, složený ze zástupců partnerských organizací – evropské REHVA, amerického ASHRAE, indického ISHRAE, čínského CCHVAC, japonského SHASE a korejského SAREK. Každý z partnerů nominoval svého reprezentanta, který svou práci prezentoval v průběhu kongresu CLIMA a mezinárodní jury, složená ze zástupců všech partnerských organizaci vybrala tajným hlasováním nejlepší práci, která následně byla přednesena na plenární sekci kongresu a vítěz získal vedle trofeje i finanční cenu. V letošním roce zvítězil přesvědčivě reprezentant Evropy – student Arash Rasooli z holandského Delftu."

TZB-info: Vaše jméno je společně s dalšími českými kolegy Stanislavem Tomanem, Jiřím Frýbou, Miroslavem Kotrbatým a Jiřím Petlachem i v seznamu “REHVA Fellow”. Nositelů tohoto ocenění je méně než 200 v Evropě. Znáte se mezi sebou navzájem? Mají tito „ambasadoři oboru TZB“ nějakou společnou vizi?

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: "REHVA Fellow je jeden ze způsobu vyjádření poděkování za dobrovolnou činnost pro REHVU a je to komunita osobností, které nějakým způsobem přispěly k rozvoji mezinárodní spolupráce ať nezištnou pomocí na pořádání REHVA kongresu CLIMA, nebo dobrovolnou prací na publikacích nebo ve výborech REHVA. Hovořit o společné vizi této různorodé komunity je asi obtížné, určitě ale společným jmenovatelem těchto osob je jejich ochota udělat více než je pouze třeba."

TZB-info: Co byste doporučil Vašim mladším kolegům, pokud by si za cíl dali dosáhnout podobné mezinárodní uznání své odbornosti, jako se dostalo i Vám?

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: "Děkuji za kompliment. Myslím si, že to zda Vás mezinárodní odborný svět uznává je dáno především Vaší prací a přístupem k řešení problémů a tak mladším kolegům doporučuji cílit nikoliv na dosažení ocenění ale na odbornou práci a to ostatní přijde samo.."

Děkuji za rozhovor.
I já děkuji.
Za redakci TZB-info Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

 
 
Reklama