Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 90/2016 Sb. a související předpisy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a upravuje postup státních orgánů při ochraně trhu před výrobky, které by mohly ohrozit život, zdraví, majetek nebo životní prostředí nebo jiný veřejný zájem.

txt

Zákon č. 90/2016 Sb.

o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
se změnami:183/2017 Sb., 265/2017 Sb., 526/2020 Sb., 299/2021 Sb., 374/2021 Sb., 431/2022 Sb., 87/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 36/2016 Sbírky zákonů na straně 1762
schváleno:03.03.2016
účinnost od:15.04.2016
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení č. 96/2016 Sb.

o rekreačních plavidlech a vodních skútrech
uveřejněno v: č. 39/2016 Sbírky zákonů na straně 1850
schváleno:16.03.2016
účinnost od:15.04.2016
[Textová verze] [PDF verze (1561 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 97/2016 Sb.

o technických požadavcích na výbušniny
uveřejněno v: č. 40/2016 Sbírky zákonů na straně 1882
schváleno:16.03.2016
účinnost od:20.04.2016
[Textová verze] [PDF verze (2042 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 116/2016 Sb.

o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh
uveřejněno v: č. 45/2016 Sbírky zákonů na straně 2002
schváleno:30.03.2016
účinnost od:20.04.2016
[Textová verze] [PDF verze (2320 kB)]
txt

Nařízení č. 117/2016 Sb.

o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
se změnami:350/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 45/2016 Sbírky zákonů na straně 2037
schváleno:30.03.2016
účinnost od:20.04.2016
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení č. 118/2016 Sb.

o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh
uveřejněno v: č. 45/2016 Sbírky zákonů na straně 2052
schváleno:30.03.2016
účinnost od:20.04.2016
[Textová verze] [PDF verze (488 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 119/2016 Sb.

o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh
uveřejněno v: č. 45/2016 Sbírky zákonů na straně 2061
schváleno:30.03.2016
účinnost od:20.04.2016
[Textová verze] [PDF verze (1233 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 120/2016 Sb.

o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
se změnami:96/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 46/2016 Sbírky zákonů na straně 2082
schváleno:30.03.2016
účinnost od:20.04.2016
[Textová verze] [PDF verze (413 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 121/2016 Sb.

o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh
uveřejněno v: č. 47/2016 Sbírky zákonů na straně 2194
schváleno:30.03.2016
účinnost od:20.04.2016
[Textová verze] [PDF verze (1775 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 122/2016 Sb.

o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent
uveřejněno v: č. 47/2016 Sbírky zákonů na straně 2224
schváleno:30.03.2016
účinnost od:20.04.2016
[Textová verze] [PDF verze (2702 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 219/2016 Sb.

o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
uveřejněno v: č. 85/2016 Sbírky zákonů na straně 3306
schváleno:07.07.2016
účinnost od:19.07.2016
[Textová verze] [PDF verze (5902 kB)]
txt

Nařízení č. 426/2016 Sb.

o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
se změnami:499/2021 Sb.
uveřejněno v: č. 174/2016 Sbírky zákonů na straně 6914
schváleno:14.12.2016
účinnost od:07.01.2017
[Textová verze]
 
 
Reklama