Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 67/2013 Sb. a související předpisy

Tento zákon upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen "služby") a postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby.

txt

Zákon č. 67/2013 Sb.

kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
se změnami:104/2015 Sb., 163/2020 Sb., 424/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 31/2013 Sbírky zákonů na straně 637
schváleno:19.02.2013
účinnost od:01.01.2014
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 269/2015 Sb.

o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
se změnami:376/2021 Sb., 274/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 109/2015 Sbírky zákonů na straně 3322
schváleno:30.09.2015
účinnost od:01.01.2016
[Textová verze]


Jak předávat měsíční informace o spotřebě tepla a teplé vody?

23.11.2023 | ista Česká republika s.r.o.
Od 1. 1. 2024 budou mít uživatelé bytů dle novely zákona č. 67/2013 Sb. informace o své spotřebě tepla a teplé vody. Povinnost na poskytování informací je na straně poskytovatele služeb, kterým je například SVJ nebo BD. Tato novela tedy přináší z jejich strany spoustu dotazů. Ty nejčastější nám zodpoví paní Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení společnosti ista Česká republika.

Právě skončilo období odečtů a do konce dubna většina z nás obdrží roční vyúčtování

30.3.2023 | ista Česká republika s.r.o.
Pojďme si připomenout, jaké jsou nejčastější dotazy ze strany SVJ a správců. Dotazy zodpoví vedoucí rozúčtovacího oddělení ista Česká republika, paní Jarmila Trčková. Ista Česká republika se řádí k největším a nejspolehlivějším rozúčtovacím firmám na českém trhu.

Začala platit novela zákona o službách. Odložena účinnost a změněna definice měřidla

17.1.2023 | tisková zpráva
Účinnost klíčových změn týkajících se rozúčtování spotřeby tepla a vody v bytových družstvech a SVJ je posunuta na 1. leden 2024. Mění se i podmínky výměn přístrojů s možností odečtu do a nad 250 metrů a kde jsou komunikační uzly.
Roční vyúčtování spotřeby tepla a vody, foto ista Česká republika

Rychlý průvodce ročním vyúčtováním spotřeby tepla a vody

1.5.2022 | ista Česká republika s.r.o.
Nastává doba, kdy domácnosti obdrží roční vyúčtování. Na první pohled nemusí být snadné se v něm orientovat. Jaké informace nám pomohou?

Měřiče a indikátory na vytápění nainstalované od října 2020 musí být dálkově odečitatelné

11.8.2020 | redakce
Veřejně dostupná pravidla jsou nyní v ČR zastoupena „zákonem o službách“ a k tomu prováděcí Vyhláškou č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. V mnoha bytech je již dálkový odečet spotřeby tepla realitou. Pro zbývající platí povinnost dálkového odečtu od října 2020.

Nová doba rozúčtování nákladů na teplo a vodu

12.3.2019 | Věra Brodecká, I. RTN, s.r.o.
Rozúčtování nákladů za teplo a vodu není jen mechanické zpracování dat. Jak ukazuje autorka, tak je pevně spojeno se znalostí legislativy a i znalostmi z oboru TZB o šíření a předávání tepla, fyzikálních měřeních a matematického zpracování velkého množství dat.

Praktické zkušenosti s novými pravidly na rozdělování nákladů na teplo

25.2.2018 | Ing. Jiří Zerzaň, Techem, spol. s.r.o., centrála Praha
V roce 2015 byly vydány nové předpisy pro rozdělování nákladů na tepelnou energii používanou pro vytápění a dodávku teplé vody. Jde o novelizovaný zákon č. 67/2013 Sb. o službách (novelizace zákonem č. 104/2015 Sb.) a o vyhlášku MMR č. 269/2015 Sb., které byly využity k vyúčtování za rok 2017.

Víte, jak se provádí rozúčtování ročních nákladů na vytápění?

15.5.2017 | Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení společnosti ista Česká republika, ista Česká republika s.r.o.
K nejčastějším otázkám patří dotaz na to, jak správně stanovit poměr spotřební a základní složky. Obecně je doporučováno použít poměr 50 % základní a 50 % spotřební složka, v případě měřičů tepla pak počítat spotřební složku 60 % a základní 40 %.
diskuse: 1 příspěvek, 04.06.2020 11:56

Jaká jsou pravidla pro rozúčtování teplé vody?

8.5.2017 | Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení společnosti ista Česká republika, ista Česká republika s.r.o.
Pro rozúčtování nákladů na přípravu teplé užitkové a případně dodávku studené vody potřebujeme fakturu dodavatele tepla, která obsahuje celkové náklady na objekt v Kč a množství odebraných GJ, a fakturu dodavatele vody, která obsahuje celkové náklady za vodné a stočné. Pro výpočet pak potřebujeme informaci o odečtených hodnotách na vodoměrech.
diskuse: 20 příspěvků, poslední 19.05.2017 20:46

Rozúčtování tepla v bytových domech poprvé podle nové vyhlášky

20.2.2017 | ista Česká republika s.r.o.
V letošním roce se bude teplo v bytových domech poprvé rozúčtovávat podle nového zákona č. 67/2013 Sb. a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 269/2015 Sb., která má do celého procesu rozdělování nákladů vnést větší spravedlnost. Až několik tisíc korun ročně si mohou připlatit ti, kteří zbytečně přetápěli, nebo naopak ti, kteří netopili vůbec na úkor ostatních obyvatel domu.

MMR o novém rozúčtování nákladů na teplo v domě

6.2.2017 | Ministerstvo pro místní rozvoj
Již v tomto roce dostanou uživatelé bytů vyúčtování nákladů za teplo podle nové vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj, která je účinná od ledna 2016 (vyhláška číslo 269/2015 Sb.). Vyhláška přináší změny v dosavadním způsobu, jakým se v bytových domech doposud rozúčtovávaly platby za teplo.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 24.02.2017 00:17

Jak rozúčtovat teplo pro nebytové prostory?

30.11.2016 | RNDr. Jaromír Pohanka, ARTAV
Mnohé obce, ale i další subjekty mají ve správě objekty, které se snaží co nejlépe ekonomicky zhodnotit. S tím souvisí například sestěhování více různých organizací do jednoho objektu, změna vhodné části původně nebytového objektu na byt atd. S tímto procesem je spojeno rozhodování, jak budou na jednotlivé subjekty přenášeny náklady za teplo. Článek uvádí legislativu, která se tomuto specifickému režimu v převážně nebytovém objektu vztahuje a ukazuje možnosti řešení.

Rozúčtování nákladů v bytovém domě od roku 2016

7.12.2015 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Způsob rozúčtování nákladů v bytových domech prodělává v posledních letech výrazné změny. Článek nabízí ucelený přehled způsobu rozúčtování všech nákladů v bytových domech podle platných předpisů. Určen je zejména majitelům bytových jednotek, členům výborů SVJ, vedení bytových družstev, případně osobám a firmám spravujícím bytové domy.

Vyúčtování služeb dle nového zákona č. 67/2013 Sb.

31.10.2014 | CENTRA a.s.
Zákon upravuje výčet služeb, které jsou poskytovány v souvislosti s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty, principy stanovení záloh na služby, jejich změny, rozúčtování nákladů, lhůty pro zpracování vyúčtování a vypořádání přeplatků či nedoplatků z tohoto vyúčtování.
rozúčtování tepla © Kzenon - Fotolia.com

Návrh na povinné zveřejňování hlavních výsledků rozúčtování nákladů na vytápění

15.9.2014 | Ing. Otakar Klokočník
Návrh se týká těch ústředně vytápěných domů, které pro účely rozdělování nákladů na vytápění používají poměrové indikátory připevněné ke středu radiátorů (dále často jen „radiátorová“ metoda). Tento způsob indikace je prozatím zdaleka nejrozšířenější, ale má také zdaleka nejvíce slabin.
diskuse: 66 příspěvků, poslední 20.03.2016 20:18
měřáky tepla

Babylonské zmatení jazyků, aneb „hodiny = měřák“

2.6.2014 | Ing. Vladimír Galád
K měření fyzikálních veličin používáme přístroje, kterým laici lidově říkají „měřáky“. Co si ale myslet o tom, že pojmem „měřák“ bývá označováno i zařízení, které nic neměří, a dokonce je takto označováno i odborníky na danou problematiku? Vítejte v oblasti rozúčtování nákladů na vytápění.
diskuse: 44 příspěvků, poslední 12.06.2014 08:49
rozúčtování služeb za bydlení

Podle čeho se provádí rozúčtování služeb

14.4.2014 | portál o bydlení, SFRB
Výměr MF platí pro vytápění, osvětlení, úklid společných prostor v domě, dodávku teplé vody, odvádění odpadních vod, užívání výtahu, kontrolu a čištění komínů, odvoz splašků a čištění žump, televizní anténu. Ostatní služby se rozúčtovávají na základě dohody mezi vlastníkem a nadpoloviční většinou uživatelů prostor v domě.
 
 
Reklama