Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a související předpisy

txt

Zákon č. 174/1968 Sb.

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
se změnami:575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 341/2011 Sb., 264/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 47/1968 Sbírky zákonů na straně 0463
schváleno:20.12.1968
účinnost od:01.01.1969
zrušeno:01.07.2022
[Textová verze]
txt

Zákon č. 251/2005 Sb.

o inspekci práce
se změnami:230/2006 Sb., ..., 172/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 94/2005 Sbírky zákonů na straně 5118
schváleno:03.05.2005
účinnost od:01.07.2005
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 392/2003 Sb.

o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
se změnami:282/2007 Sb., 75/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 127/2003 Sbírky zákonů na straně 6650
schváleno:09.09.2003
účinnost od:01.01.2004
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 398/2001 Sb.

o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
se změnami:112/2005 Sb., 461/2013 Sb.
uveřejněno v: č. 149/2001 Sbírky zákonů na straně 8775
schváleno:24.10.2001
účinnost od:09.11.2001
zrušeno:01.07.2022
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 91/1993 Sb.

k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
uveřejněno v: č. 25/1993 Sbírky zákonů na straně 0466
schváleno:12.02.1993
účinnost od:01.04.1993
[Textová verze] [PDF verze (69 kB)]
txt

Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
se změnami:363/2005 Sb., zrušeno 601/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 51/1990 Sbírky zákonů na straně 1142
schváleno:31.07.1990
účinnost od:01.11.1990
zrušeno:01.01.2007
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
se změnami:324/1990 Sb., 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb., 250/2021 Sb.
uveřejněno v: č. 9/1982 Sbírky zákonů na straně 0131
schváleno:15.04.1982
účinnost od:01.07.1982
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 18/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
se změnami:97/1982 Sb., 551/1990 Sb., 352/2000 Sb., 118/2003 Sb., 393/2003 Sb.
uveřejněno v: č. 3/1979 Sbírky zákonů na straně 0047
schváleno:22.01.1979
účinnost od:01.07.1979
zrušeno:01.07.2022
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
se změnami:552/1990 Sb., 352/2000 Sb., 394/2003 Sb.
uveřejněno v: č. 3/1979 Sbírky zákonů na straně 0052
schváleno:22.01.1979
účinnost od:01.07.1979
zrušeno:01.07.2022
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 20/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
se změnami:553/1990 Sb., 352/2000 Sb., 159/2002 Sb.
uveřejněno v: č. 3/1979 Sbírky zákonů na straně 0054
schváleno:22.01.1979
účinnost od:01.07.1979
zrušeno:01.06.2010
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 21/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
se změnami:554/1990 Sb., 352/2000 Sb., 395/2003 Sb.
uveřejněno v: č. 3/1979 Sbírky zákonů na straně 0056
schváleno:22.01.1979
účinnost od:01.07.1979
zrušeno:01.07.2022
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

o odborné způsobilosti v elektrotechnice
se změnami:98/1982 Sb.
uveřejněno v: č. 11/1978 Sbírky zákonů na straně 0206
schváleno:19.05.1978
účinnost od:01.07.1979
zrušeno:01.07.2022
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 85/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce

o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
se změnami:352/2000 Sb.
uveřejněno v: č. 19/1978 Sbírky zákonů na straně 0376
schváleno:26.06.1978
účinnost od:01.01.1979
zrušeno:01.07.2022
[Textová verze]


Práce revizního technika

23.7.2010 | Jiří Rejmon
Práce dnešního revizního technika není příliš jednoduchá. Pracovník, který se rozhodne dělat revizního technika, se musí začít hodně vzdělávat, a přitom po složení zkoušek nemá téměř žádné pravomoci, pouze velkou odpovědnost.

Koordinátor bezpečnosti práce při stavbě rodinného domu

21.12.2009 | Ing. František Konečný
Důležitým faktorem v procesu přípravy a realizace staveb je znalost právních předpisů řešících bezpečnost práce na stavbách. Řešení bezpečnosti práce začíná již v projektové fázi předmětné stavby. Již zde by měl investor zjistit, zda navrhovaná stavba může spadat do režimu, kdy je nutno ustanovit koordinátora bezpečnosti práce na stavbě. Je nutné rozlišit, v jakém rozsahu a na jaké stavby se předpisy řešící bezpečnost práce vztahují a zda mezi ně patří i rodinné domy.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 08.11.2013 17:26

Zásady bezpečné montáže a oprav plynových zařízení

16.1.2007 | Ing. Eva Jochová, GAS s.r.o., Ing. Zdeněk Přibyla
Plynovým zařízením je bezesporu nutné věnovat potřebnou péči při provozu i při montáži a opravách. V následujícím článku je věnována pozornost těm nejčastěji se vyskytujícím odběrným plynovým zařízením - plynovodům v budovách a spotřebičům plynných paliv s výkonem do 50 kW a dále potom souvisejícím právním předpisům.
diskuse: 1 příspěvek, 21.03.2010 13:01
 
 
Reklama