Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nový protipožární systém ochrany VZT potrubí ULTIMATE PROTECT

Při projektování a výstavbě stavebních objektů se vyžaduje, aby budovy plnily nejen užitné, ekonomické a estetické cíle, ale aby také vyhovovaly požadavkům hygienickým, bezpečnostním a protipožárním. Požadavky protipožární nejsou kladeny pouze na stavební konstrukce, ale i na technické zařízení, které těmito konstrukcemi procházejí.

Při vzniku požáru může poškození VZT potrubí vysokou teplotou napomoci k nežádoucímu šíření požáru do dosud nezasažených prostorů. Z těchto důvodů se požaduje, aby vzduchovody procházející požárně dělicími konstrukcemi splňovali požadavky na požární odolnost danou normou ČSN 73 0872.

V České republice zastupuje skupinu Isover společnost Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. se sídlem v Častolovicích. V Častolovicích je moderní výrobní závod na výrobu izolačních materiálů z kamenné vlny. Výrobky pro tepelné, zvukové a protipožární izolace se zde vyrábějí již od 60. let. Isover nabízí na českém trhu již několik let osvědčený protipožární systém Orstech, kterým je možné požárně chránit potrubí kruhové i čtyřhranné. Společnost patří k velkým mezinárodním koncernům s vlastním vývojem a skupinou expertů, kteří pracují v protipožární ochraně nejen vzduchotechnických potrubí. V posledních několika letech se podařilo vyvinout inovační izolační systém, který je ideální pro požární ochranu vzduchovodů. Ve spolupráci s Dánským zkušebním institutem DBI proběhlo široké spektrum náročných testů podle evropské normy ČSN EN 1366-1 a tak je nyní možné i na českém trhu nabídnout tento unikátní izolační materiál ULTIMATE Protect, který je směle možné nazvat izolací nové generace. Podobně jako u izolací z kamenné vlny, která je vyráběna v Častolovicích, je i izolace ULTIMATE nehořlavá s bodem tání vyšším než 1000 °C. Z požárního hlediska jsou tedy výrobky Isover jedním z nejbezpečnějších materiálů, konstrukce takto chráněné mají vyšší požární odolnost.

Jednovrstvým kladením izolace U Protect je možné docílit požární odolnost 15 až 120 minut pro svislou i vodorovnou orientaci u čtyřhranných i kruhových potrubí při tepelné expozici zvnějšku (potrubí typu A dle EN 1366-1) i zevnitř (potrubí typu B dle EN 1366-1). Izolace čtyřhranného vzduchovodu je provedena deskami U Protect Slab 4.0. Pro kruhová potrubí se používají rohože na pletivu U Protect Wired Mat 4.0. Požární odolnosti se dociluje návrhem různé tloušťky izolace, všechny ostatní prvky systému zůstávají stejné. Oba typy materiálu z minerální vlny ULTIMATE mají objemovou hmotnost pouze 66 kg/m3, materiál je navíc vysoce komprimovatelný. U Protect tak patří mezi lehké protipožární systémy se všemi výhodami, které z toho plynou.

Izolace ULTIMATE Protect byly zkoušeny v akreditované zkušební laboratoři Danish Institute of Fire and Security Technology (DBI), protokol o klasifikace byl vydán společností Pavus, a.s. Protipožární systém byl odzkoušen podle ČSN EN 1366-1 (tepelná expozice z vnější i vnitřní strany potrubí). Protokol o klasifikaci je dle této normy možné aplikovat do maximálního rozměru potrubí 1250 x 1000 mm nebo pro Ø 1000 mm.


VZT potrubí typu B je při zkoušení dle EN 1366-1 vystaveno namáháním ohněm z vnější i vnitřní strany, výsledek zkoušení pro typ potrubí B tedy platí nejen pro namáhání zevnitř potrubí (i → o), ale i pro oboustranné namáhání (i ↔ o).

Podklady k protipožárním izolacím je možné stáhnout na adrese: www.isover.cz/TI


Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, extrudovaného a expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.