Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pasivní požární ochrana jako základ prevence škod způsobených požárem

Přáním každého jistě je, aby v jeho domě, nebo v prostorech, které coby podnikatel užívá, k požáru nikdy nedošlo. Každý majitel či nájemce nemovitosti, podnikatel nebo jednatel firmy, proto přijímá různá preventivní opatření s cílem eliminovat riziko vzniku požáru na minimum. Jednak proto, aby naplnil požadavky zákona, ale také proto, aby ochránil svůj majetek a především proto, aby ochránil život a zdraví sebe i všech dalších lidí, kteří nemovitost užívají.

Požární ochrana ocelových nosných konstrukcí
Požární ochrana ocelových nosných konstrukcí

Ani při veškeré péči však nelze riziko vzniku požáru snížit na nulu. Je tedy nutné být připraven i na možnost, že požár přece jen vznikne.

Kromě zajištění připravenosti objektu k likvidaci požáru je nezbytné učinit vše pro to, aby konstrukce objektu byla v průběhu požáru a po něm schopna plnit svoji (především statickou) funkci a aby se oheň nebo jeho zplodiny nemohly rozšířit do dalších částí objektu nebo mimo něj. K tomu slouží prostředky pasivní požární ochrany.

Společnost NUVIA nabízí v rámci své značky NUVIATech Protection dlouholeté zkušenosti s návrhy a instalacemi prvků pasivní požární ochrany v objektech s vysokými nároky na zajištění bezpečnosti provozu jako jsou průmyslové objekty, jaderné elektrárny nebo objekty energetických provozů a to především ve Francii, ale také například na Slovensku.

NUVIA Služby s.r.o., která je součástí této skupiny, pak přináší možnost využití dlouholetých zkušeností nyní i zákazníkům v ČR.

Velmi zajímavou částí výrobního programu jsou systémy pro požární ochranu VZT potrubí a požární klapky použitelné ve všech typech vzduchotechnických instalací včetně systémů pro odvod kouře a tepla.

Instalace požární klapky
Instalace požární klapky
Požární ochrana kabelových rozvodů
Požární ochrana kabelových rozvodů

Největší výhodou klapek od společnosti NUVIA je absence intumescentního, tedy zpěňujícího, těsnění. Těsnost klapky je zajištěna díky tvaru spáry mezi tělem klapky a listem a jejímu preciznímu dílenskému zpracování. Systém zámků, fungujících na principu teplotní roztažnosti, pak udrží klapku těsně uzavřenou a dovoluje celé klapce dosáhnout požární odolnosti až EI180. Uzavírání i otevírání klapky je kromě standardního manuálního režimu zajištěno prostřednictvím elektrického nebo pneumatického pohonu. Tepelná pojistka je samozřejmostí.

Zvláštní pozornost si zaslouží systémy požární ochrany kabelových žlabů, kanálů a šachet. Systém, který je tvořen minerální vlnou a tmelem a zabalen do speciální nehořlavé tkaniny, může plnit funkci požárně dělicí konstrukce a chránit kabelovou trasu před tepelným namáháním z vnějšku, nebo naopak chrání okolní prostory proti požáru elektroinstalace uvnitř. Systém tak umožňuje vedení elektroinstalace v místech, kde by to jinak bylo nemožné nebo problematické, jako jsou například chráněné únikové cesty. Díky použití systému NUVIATech Protection je také možné ignorovat kabeláž při výpočtu požárního zatížení PÚ a snížit tak nároky na požárně dělicí konstrukce, což ve výsledku může ušetřit nemalé náklady. Odolnost systému byla zkouškami podle EN 1366-11 stanovena až na EI120.

Systém lze rovněž použít pro ochranu kabelů s požadavkem na zachování funkce při požáru, jako jsou kabely požární signalizace, napájení evakuačních výtahů apod. V tomto případě dosahuje systém požární odolnosti až P120.

Pro případy, kdy je třeba z instalační šachty nebo kanálu odvádět kabely produkované teplo, doplňuje se systém požární ochrany o ventilační pásy. Ventilační pásy tvoří při běžném stavu otevřené průduchy, kdy ve spodní části kanálu je nasáván chladný vzduch, který po ohřátí odchází štěrbinou v horní části. Štěrbiny jsou tvořeny intumescentním materiálem, který ji v případě požáru utěsní.

V Vsortimentu NUVIATech Protection také nalezneme systémy pro zvýšení požární odolnosti ocelových i ŽB nosných konstrukcí, jejichž nespornou výhodou oproti různým nástřikům je hladký omyvatelný povrch, který je zároveň odolný i vůči agresivním roztokům. Nic tedy nebrání jeho použití v různých chemických provozech nebo laboratořích.

Ucelenou řadu NUVIATech Protection doplňuje široká paleta výrobků a systémů pro utěsnění prostupů instalací požárně dělicími konstrukcemi. Kromě primární funkce, tedy požární odolnosti až EI240, nabízejí ucpávky NUVIATech Protection i vodotěsnost nebo například ochranu před průnikem radiace.

S trochou nadsázky lze říci, že v oblasti pasivní požární ochrany neexistuje problém, na který by NUVIA Služby s.r.o. neměla řešení.