Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

BOZP a PO v příkladech školské praxe

Publikace se zaměřuje na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů BOZP a PO ve školské praxi.

Tato publikace je zaměřena na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů ve školské praxi. Součástí textu jsou různé příklady, otázky a odpovědi ze školské praxe doplněné o konkrétní ustanovení příslušného právního předpisu vztahující se ke konkrétní otázce. Měla by zaměstnavatelům, zaměstnancům a odborovým organizacím umožnit získat základní přehled o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci a požární ochrany u zaměstnanců a bezpečnosti a ochrany zdraví u dětí, žáků a studentů.


ROMANĚNKO, Jan; SKÁCELÍK, Pavel. BOZP a PO v příkladech školské praxe. 2. vyd. Karviná: Paris, 2018. 405 s. + CD. ISBN 978-80-8717-340-4. Publikace obsahuje otázky zaměřené především na tyto oblasti BOZP, BOZ a PO:
 • Základní legislativa v oblasti BOZP, BOZ a PO a povinná dokumentace,
 • Práva a povinnosti zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců,
 • Povinnosti dětí, žáků a studentů při vzdělávání,
 • Školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a poučení dětí, žáků a studentů,
 • Zdravotní způsobilost zaměstnanců, dětí, žáků a studentů; poskytování první pomoci,
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních,
 • Prevence rizik na pracovištích zaměstnavatele,
 • Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na výrobní a pracovní prostředky a zařízení a na organizaci práce a pracovní postupy,
 • Hygienické požadavky ve školách a školských zařízeních,
 • Kontrolní orgány a jejich činnost,
 • Prevence požární ochrany ve vztahu k dětem, žákům a studentům,
 • Nebezpečná místa na školách z pohledu BOZP a PO.
 
 
Reklama