Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

U D11 včera vznikl požár v mochovských mrazírnách

Datum: 24.2.2018 1:58  |  Organizace: redakce

Středočeští hasiči zasahující u rozsáhlého požáru mrazíren v obci Mochov na Praze-východ používali i speciální zařízení Cobra, které vodním paprskem řeže a hasí.

CCS COBRA je patentovaný systém, použitý při hašení požáru mochovských mrazíren, foto www.nordexeurope.cz
CCS COBRA je patentovaný systém, použitý při hašení požáru mochovských mrazíren, foto www.nordexeurope.cz

Situaci zkomplikoval fakt, že hořela izolace v mezistění po celém obvodu haly. „Udělá to díru a pak to dokáže hasit, takže nám to hodně zjednodušuje přístup do míst, kam se nemůžeme dostat,“ vysvětluje nasazení speciálního zařízení Cobra mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

CCS COBRA je patentovaný systém, speciálně vyvinutý jako hasicí a záchranářské zařízení firmou CCS AB. Firma CCS AB se zabývá vývojem metod řezání a hasební technikou od roku 1988. Tato metoda má široké pole uplatnění při hašení požáru a záchranných operacích.
CCS COBRA je efektivní nástroj pro prorážení a řezání všech typů materiálů. Technika řezání pomocí vodního paprsku rozprašuje vodu a vytváří velmi jemnou vodní mlhu, která má schopnost zchlazovat prostor požáru a hasit oheň.

Cobra v akci
 • Speciální cvičení proběhlo v květnu 2017 v Plavech na Liberecku, kde si hasiči si se zařízením Cobra vyzkoušeli práci - lokalizaci požáru v uzavřeném prostoru objektu.
 • Cobra byla použita i na likvidaci požáru komína v restauraci v Praze v Husitské ulici v listopadu 2017. Pomocí termokamery hasiči vyhledali ohnisko požáru a nasledně rozebrali střešní konstrukci kolem ventilační roury, k lokalizaci uvnitř odtahu použili zařízení COBRA.
 • Zařízení Cobra bylo nasazeno i při požáru motorestu Čtyři kameny nedaleko Hlavence u Prahy, kde s ním zkoušeli otevřít střechu poté, co došlo k zahoření sazí v jednom z komínů a následně se oheň rozšířil na střechu a pak zasáhl celou budovu.
 • Cobra byla nasazena i v Petřvaldu u požáru střechy a půdy staršího rodinného domku, kde za oheň mohla závada na komínovém tělese.

Hasiči vyhlásili nejvyšší stupeň poplachu, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích. Předpokládají, že zásah potrvá až do soboty, v noci místo jednotky nasvítí pomocí osvětlovacích balonů. Noční hašení komplikoval mráz, výšková technika i čerpadla na vozidlech zamrzala. Na místě zasahuje 51 jednotek. V sobotu dorazí speciální bagr, který bude požářiště rozhrnovat, aby se snadněji dohasilo. V objektu v pátek vpodvečer dohořela izolace, přestal stoupat černý dým, ale propadla se střecha. Jelikož byla zasažena hala kompletně, zřejmě bude nutná její demolice. Hořící hala sloužila jako sklad brambor. Zatím nikdo nebyl zraněn, škoda se odhaduje na 100 milionů korun.

Požáry v mrazírnách v Mochově:

 • 2012 - při rozebírání konstrukce prázdného objektu byly porušeny požární předpisy a z nedabalosti vznik požár.
 • 2000 - požár bývalé výrobní haly

Aktualizováno 25.2.2018:
24.2.2018 již měli hasiči požár v areálu mrazíren v Mochově u Prahy pod kontrolou. Zvláštní stupeň poplachu snížili na třetí, později na druhý a první stupeň. Ohniska požáru se dohašují s pomocí speciální těžké techniky, která rozebírá stavební konstrukce haly. (Speciální bagr s teleskopickým ramenem (UDS) a pásový bagr se speciálními nůžkami na stříhání plechů a drcení betonu.)
Díky využití těžké techniky se podařilo strhnou tři stěny budovy a hasiči se dostali i do problémových míst se spadlými stropy, kde dohasili zbytky požáru. "U takhle velkého požáru je předpoklad, že se tam něco později rozhoří. Proto se budou večer provádět kontroly termokamerami," uvedl mluvčí Svoboda.


Stupně požárního poplachu

zdroj: Hasiči Prosiměřice

Požární poplachový plán rozlišuje celkem 4 stupně poplachu. Stupně poplachu se rozlišují především podle charakteru mimořádné události, její „nebezpečnosti“ a nároků na síly a prostředky potřebné k její likvidaci.
4. stupeň tzv. „zvláštní“ stupeň je nejvyšší. Vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu umožňuje starostovi ORP, resp. hejtmanovi kraje, resp. Ministerstvu vnitra převzít koordinaci záchranných a likvidačních prací za podmínek stanovených zákonem o IZS.

I. stupeň (malý případ)
 • zásahu se zúčastní maximálně čtyři JPO (z toho je vždy jedna JPO místní a další tři podle poplachového plánu)
 • pokud nelze zjistit nebo zabezpečit skutečný výjezd jednotek, přidává se k již zmíněným JPO též JPO I
 • jedná se o události, kdy jsou ohrožený jednotlivé části budov, jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy, přírodní plochy do cca 500 m2 a jednotlivé osoby
 • při tomto stupni zásahu se zpravidla nezřizuje štáb VZ
II. stupeň (střední případ)
 • zásahu se zúčastní JPO povolané v I. stupni a další jednotky PO kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. v celkovém počtu do 10 jednotek PO
 • při požárech lesních masivů se povolávají též JPO V nebo JPO nezařazené a letecká hasičská služba
 • jedná se o události, kdy jsou ohroženy jednotlivé budovy, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, požáry na ploše do cca 10 000 m2 a o záchranu desítek osob
 • zásah je zpravidla řízen štábem VZ nebo se ustaví pomocník VZ
 • v rámci IZS se jedná o zásahy, které vyžadují koordinaci součinnosti více složek (toto zabezpečuje VZ, který má k dispozici řídícího důstojníka – pokud nepřevzal velení, a operačního důstojníka na OPIS HZS)
III. stupeň (velký případ)
 • zásahu se zúčastní JPO povolané ve II. stupni a další jednotky kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. v celkovém počtu do 15 JPO
 • povolány mohou být i JPO s územní působností ze sousedních okresů
 • jedná se o události, kdy je ohrožené několik budov, železničních souprav, letadel, hromadné havárie v silniční dopravě, plošné požáry do 1 km2, povodí řek, produktovody, záchrana stovek osob
 • zásah je řízen štábem VZ nebo se aktivuje stálý štáb zásahu
 • operační řízení a součinnost složek zabezpečuje místně příslušný HZS prostřednictvím VZ a OPIS
IV. stupeň (zvláštní stupeň – katastrofa)
 • zásahu se zúčastní JPO povolané ve III. stupni a další JPO kategorií JPO I., JPO II. a JPO III. kraje, sousedních krajů, popřípadě vybrané síly a prostředky HZS ČR – v počtu vyšším jak 16 JPO
 • jedná se o události, kdy jsou ohroženy celé urbanistické celky, plochy území nad 1 km2 nebo tisíce osob
 • řízení zásahu je prováděno se stálým štábem VZ
 • v rámci IZS zabezpečuje součinnost složek VZ, hejtman nebo další pověření funkcionáři prostřednictvím OPIS a dispečinky složek IZS
 • v místě zásahu je řízení svěřeno VZ do doby jiného rozhodnutí služebních funkcionářů
 • je-li místo události rozsáhlé, složité nebo nepřehledné, je možno jej rozdělit do úseků a sektorů a stanovit velitele úseků nebo sektorů
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 


Související z oboru

Požární riziko dětského kočárku na chráněných únikových cestách

17.12.2018 | Ing. arch. Petr Hejtmánek, Ing. Eva Šopíková, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze, pracoviště UCEEB, Ing. Marek Lokvenc, Bc. Petra Zámorská, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Článek popisuje experiment, jehož cílem bylo simulovat reálný požár kočárku v uzavřeném prostoru a kvantifikovat nebezpečí v průběhu jeho hoření měřením průběhu teplot, hustot toku tepla, koncentrací CO, CO2 a úbytku kyslíku, rychlostí vývinu tepla a optické hustoty kouře v definovaných pozicích. Výsledky měřených veličin objektivizovaly a potvrdily reálné nebezpečí vzniku a rozšíření požáru od hořícího kočárku a zároveň sloužily k validaci jeho počítačového modelu. Cílem je stanovit podmínky pro případné únikové cesty bez nutnosti provádět další požární zkoušky přímo na místě.

Rizika vzniku a kumulace hořlavých plynů při skládkovaní odpadů

14.12.2018 | Ing. Stanislav Cáb, Ing. Martina Šeděnková, Vědecko-výzkumný uhelný ústav Ostrava (VVUÚ)
Článek popisuje mechanismy vzniku skládkového plynu, včetně rozboru vlastností a problematiky možné kumulace plynu. Zmiňuje také základní požadavky pro snížení rizika výbuchu skládkového plynu uvedené v ČSN 83 8034 a zavedení organizačních opatření, mezi které patří například systém povolování prací v prostorech s nebezpečím výbuchu, pravidelné školení zaměstnanců a vybavení vhodnými ochrannými pracovními prostředky.
Ilustrační obrázek, zdroj CAG s.r.o.

Požadavky na protipožární dveře

14.12.2018 | redakce podle článku na ESTAV.cz
Protipožární dveře se od běžných dveří podstatně liší uspořádáním vnitřního souvrství dveřního křídla a také zárubně. Umísťují se podle projektu – požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ).
Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, na konferenci Požární bezpečnost staveb 2018

EXKLUZIVNĚ: Světový pokrok v požární bezpečnosti výškových budov

12.12.2018 | redakce
Jak jsou konstruovány a zabezpečeny nejnovější výškové budovy proti požáru a mimořádnému zatížení? Téma přednášel Ing. Vlastimil Šrůma, CSc., MBA, na konferenci Požární bezpečnost staveb 2018.

Zpracovatelská smlouva pro provoz kamerového systému v bytovém domě

6.12.2018 | JUDr. Alena Kučerová
Provozovatel KS odpovídá za dodržení všech povinností, které se týkají zpracování osobních údajů. Pro tento účel se zpracovatelská smlouva zdá být vhodným nástrojem.

Témata 2018

Partneři - Požár. bezpečnost staveb

Tabulky a výpočty

Odborní garanti

plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D.
Ministerstvo vnitra ČR
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.
Katedra konstrukcí pozemních staveb, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Redakce TZB-info natočila

Vybrali jsme z konference Požární bezpečnost staveb 2016