Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Systémy na ochranu proti povodním a přívalovým dešťům

Systém s ochranou utěsnění proti vodě je řešen v oblasti zatěsnění stavebních otvorů, zejména pak pro vrata i dveře. Rozhodujícím aspektem by však vždy měla být výška vodního sloupce, která může na zábranu působit a další požadavky na funkci zábrany uzavíraného otvoru v době, kdy není třeba těsnění.

Mnoho lidí si ještě pamatuje povodně na Moravě v roce 1997, nebo povodně v roce 2002, kdy Vltava zaplavila podstatnou část pražského metra a rozsáhlá území, například téměř celý Karlín. V následujících letech se města i lidé bydlící v záplavových oblastech začali zabývat protipovodňovými opatřeními.

Jednou ze společností, která se zabývá povodňovou problematikou je společnost JaP-Jacina. Touto problematikou se zabývá již delší čas a nabídkou svých produktů se snaží o maximální zmírnění škod, které způsobují přívalové deště a povodně. V této produktové oblasti prošla významným vývojovým obdobím. Na základě zkušeností vlastních, ale i z výsledků spolupráce se zahraničními společnostmi, které se touto problematikou rovněž zabývají, vyvinula a zdokonalila systém s ochranou utěsnění proti vodě. Tento systém podléhá patentové ochraně.

V letech 2007–2009 byl realizován projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, s názvem „Speciální vrata pro ochranu majetku před vodou a ohněm“, který byl podpořen ze strukturálních fondů EU a částí i ze státního rozpočtu.

Systém s ochranou utěsnění proti vodě je řešen v oblasti zatěsnění stavebních otvorů, zejména pak pro vrata i dveře. Tento systém je opatřen obvodovým kontinuálním trubicovým těsněním, které je roztažitelné vnitřním tlakem. Ten může být generován ručně cyklistickou hustilkou nebo pomocí tlakové láhve či samočinně jednoduchým automatickým zařízením.

Vrata, dveře nebo jiné stavební otvory, jsou stoprocentně těsné na určenou výšku hladiny vody i jiných kapalin, prachu, anebo různých plynů. Výrobek lze vyřešit technicky a staticky tak, aby fungoval i pod hladinou vody.

V současné době společnost pracuje na standardizaci výrobků v rozměrové řadě vrat a dveří. Ve všech ostatních případech se jedná o atypický výrobek – jak v rozměrových tak v konstrukčních požadavcích. V této oblasti je stále co zdokonalovat, a proto je v počátcích realizace další projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace s názvem „Rozvoj vývojového a výzkumného centra společnosti JaP-Jacina“. Ten by měl společnosti zajistit moderní a specializované centrum pro výzkum a vývoj zejména protipovodňových systémů. V rámci tohoto programu bude vybudována i vodní zkušební komora, kde budou probíhat zkušební testy zejména pro atypická řešení.

Jakými výrobky firmy JaP-Jacina můžete chránit budovy před vzdutou hladinou přilehlých toků a před přívalovými dešti?

Řešení je několik. Rozhodujícím aspektem by však vždy měla být výška vodního sloupce, která může na zábranu působit a další požadavky na funkci zábrany uzavíraného otvoru v době, kdy není třeba těsnění.

Mobilní privátní protipovodňový zátaras je primárně určen na zabezpečení otvorů v obvodových zdech ohrožených budov, případně na zabezpečení vjezdových a vstupních bran až do výšky vodního sloupce 900 mm. Mobilní privátní protipovodňový zátaras je složen z vypěněných ocelových plechů a rámu z hliníkových profilů, s vloženým unikátním na fukovacím těsněním. Tato zábrana se velmi jednoduchým způsobem vkládá do předem připravené nerezové zárubně a poté dojde k nahuštění těsnění. Stoprocentní nepropustnost tohoto systému a velmi nenáročná stavební příprava, nechává daleko za sebou konkurenční výrobky.

Výhodou tohoto systému je aplikovatelnost do jakéhokoliv stavebního otvoru, snadná manipulovatelnost, možnost instalace i při probíhajícím zaplavení a cenová dostupnost. Nevýhodou je komfort používání – v případě ohrožení aplikace vyžaduje obsluhu 1–2 osob. Tento produkt vyrábí a úspěšně dodává nejen na český trh, ale také do celé Evropy.

Další alternativou jsou pevná protipovodňová vrata a uzávěry, konstruované pro konkrétní případy, jako jsou vjezdy do podzemních garáží, vjezdové brány a branky, vrata do protipovodňových hrází apod. Tato vrata jsou zpravidla složena z ocelových profilů a ocelového plechu. Celý systém opět doplňuje nafukovací těsnění, vyplňující provozní mezeru mezi křídlem a dosedací plochou zárubně. Masivnost a materiálové provedení je dimenzováno dle požadované výšky zaplavení, která může být až 100 % stavebního otvoru. Firma je schopna vyrobit atypická řešení pro různé případy protipovodňových, ale i vzduchotěsných uzávěrů.

 

Výhodou těchto vrat a uzávěrů je jejich použitelnost jako standardních vrat pro normální uzavření, případně uzamčení prostoru. Dále pak možnost automatického provozu nejen při otevírání a zavírání, ale také při detekci a následném nafukování těsnění i dlouhodobém udržování vodotěsnosti.

JaP-Jacina, se může pochlubit významnou realizací tohoto typu vrat pro Národní divadlo v Praze. Zde byla instalována plně automatická protipovodňová vrata 4380 × 3400 milimetrů, která kromě manuálního ovládání obsluhou, disponují autonomním čidlem hladiny vody a při povodni se sama zatěsní, stejně jako informují správce zařízení do velína Národního divadla o svém momentálním stavu.Stejný unikátní systém nafukovacího těsnění aplikujeme do hliníkových profilů, které umožňují vkládání skel nebo dveřních panelů – od ozdobných pro domovní dveře, až po ocelové pro průmyslové dveře.

Výhodou těchto dveří je možnost používat je standardním způsobem a pouze v případě ohrožení vzdutou hladinou nebo přívalovým deštěm je zavřít a nafouknout těsnění. Zároveň je možné dveře opět vybavit automatickým systémem zavírání, systémem nafukování těsnění a systémem dlouhodobého udržování vodotěsnosti.

Pro tento výrobek je jako reference uvedena horská chata Kvilda, kde jsou instalovány dvoukřídlé dveře 1600 × 2100 milimetrů, které po celý rok slouží jako běžné dveře do technických prostor v suterénu a v případě tání sněhu, kdy dochází k zaplavení vstupu, se automaticky zatěsní, a to i v případě výpadku energie.

Jednou z nejčerstvějších referencí jsou nerezové vodotěsné dveře s proskleným průhledem, odolné a certifikované na 20 metrů vodního sloupce. Dveře zajišťují přístup a provozní kontrolu technologie umístěné na dně retenční nádrže 15 metrů pod terénem.

Poslední kapitolou jsou mobilní hrazení určená pro zadržení, odklon a směrování povodňové vlny a následné vzduté hladiny požadovaným směrem. Mobilní hrazení jsou složena z rozkládací nosné konstrukce zajišťující stabilní polohu desky 45 stupňů a ze sklolaminátové desky. Jednotlivé desky se k sobě navzájem stavebnicově spojují ocelovými profily s gumovými pásy. Gumové pásy rovněž zajišťují dotěsnění s terénem. Funkční výška mobilního hrazení může být až 1,5 metru. Výhodou tohoto systému je dlouhá životnost, velmi rychlá a nenáročná montáž, aplikovatelnost na jakýkoliv povrch včetně žulových chodníků, obrubníků, trávy a další bez předcházející stavební přípravy.

Firma JaP-Jacina zahájila v březnu 2012 realizaci zakázky 1,5kilometrového mobilního hrazení pro město České Budějovice. Záměrem projektantů tam bylo zvýšit kapacitu koryta instalací mobilní protipovodňové stěny o výšce 800 až 1400 milimetrů, která v případě povodně ochrání před vodou přilehlé bytové i rodinné domy.